Să trăim ca-n Europa!

UE VA SPRIJINI EXTINDEREA INIȚIATIVEI „INOVAŢII DIGITALE ŞI EXTINDERE”

UE VA SPRIJINI EXTINDEREA INIȚIATIVEI „INOVAŢII DIGITALE ŞI EXTINDERE”

25/04/2020
|
0 Comments
|

UE intenționează să sprijine extinderea inițiativei „Inovaţii digitale şi extindere” (Digital Innovation and Scale-Up Initiative – DISC) spre țările vecine ale UE, inclusiv Moldova, în conformitate cu politica Parteneriatului Estic (PaE) după anul 2020.

Potrivit agenţiei INFOTAG cu referire la site-ul Vecinătăţii Estice, inițiativa „va îmbunătăți accesul startup-urilor digitale, al întreprinderilor mici și mijlocii la finanțele și piețele UE și va consolida relaţiile lor cu ecosistemele inovatoare ale Uniunii Europene”.

Pentru a realiza acest lucru, Programul EU4Digital „va efectua o evaluare a pieței mediului investițional pentru start-upuri inovatoare digitale / de înaltă tehnologie în cele șase țări vecine ale UE cu scopul de a elimina decalajul investițional în inovațiile digitale și de a sprijini extinderea startup-urilor digitale în regiune”.

Evaluarea pieței va ajuta Comisia Europeană să înțeleagă diferența de investiții și va servi drept bază pentru examinarea unor inițiative precum DISC pentru Parteneriatul Estic.

Studiul în țările partenere estice se va concentra pe identificarea lacunelor existente pe piață; pe oferirea unei imagini de ansamblu asupra principalelor investiții ale fondurilor private cu capital de risc, ale programelor investiționale în sectorul public și ale datelor principale de piaţă cu privire la problemele existente ale pieței din punct de vedere al investițiilor.

În baza rezultatelor evaluării, vor fi elaborate recomandări cu privire la modul de extindere a accesului la finanțare pentru start-upurile digitale şi de înaltă tehnologie și modul de utilizare a instrumentelor financiare pentru o susţinere mai bună a creșterii şi extinderii acestora.

Studiul DISC în țările partenere estice se va baza pe analiza resurselor de date existente și a rezultatelor studiilor de teren colectate în timpul interviurilor cu grupurile principale ale părților interesate ale pieţei. Studiul va fi confirmat în cadrul consultărilor țărilor. Data estimativă de finalizare a studiului este vara 2020.

Sursa:infotag.md