Să trăim ca-n Europa!

Polițiștii din Republica Moldova își vor perfecționa abilitățile profesionale privind aplicarea legii și abordarea infracțiunilor motivate de ură și discursurilor de instigare la ură

Polițiștii din Republica Moldova își vor perfecționa abilitățile profesionale privind aplicarea legii și abordarea infracțiunilor motivate de ură și discursurilor de instigare la ură

15/02/2021
|
0 Comments
|

Proiectul regional finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat și implementat de Consiliului Europei,, a lansat primul ciclu de instruiri pentru pregătirea formatorilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției. Evenimentul de lansare a reunit reprezentanți ai Consiliul Europei, Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Comisiei Europene împotriva Rasismului și a Intoleranței, Inspectoratului
General al Poliției din Republica Moldova, care au subliniat importanța asistenței oferite de proiectul Consiliului Europei pentru promovarea egalității și non-discriminării în Republica Moldova.

William Massolin, Șeful Biroului de la Chișinău al Consiliului Europei, a menționat că „domeniul anti-discriminare este o prioritate cheie pentru Consiliul Europei, care va susține în continuare prin intermediul proiectului, autoritățile publice în aplicarea principiilor non-discriminare în practica zilnică. În această privință, lucrul ofițerilor de Poliție este extrem de important, așa cum aceștia au mandat atât pentru asigurarea ordinii publice, cât și pentru apărarea victimelor. Programul trainingului este adaptat la necesitățile participanților și răspunde recomandărilor făcute în 2018 pentru Republica Moldova de către Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței a Consiliului Europei, în partea ce ține de formare pentru aplicarea legislației anti-discriminare, discursuri instigatoare la ură și crime motivate de prejudecată”.

Magdalena Mueller-uri, Șefa Secției Operațiuni din cadrul Delegației UE în Republica Moldova, a menționat: “Polițistele și polițiștii din Moldova sunt deseori primii respondenți la cazurile crimelor motivate de prejudecată, a discursurilor instigatoare la ură și discriminare. UE recunoaște rolul lor
important și responsabilitățile și oferă suport pentru activități relevante de formare în acest sector. Această formare de formatori în cadrul Parteneriatului UE-CoE pentru Buna Guvernare, pavează calea pentru formarea sustenabilă a forțelor de poliție, pe egalitate și nediscriminare”.

Marin Maxian, Șef Adjunct al Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, a salutat susținerea Consiliului Europei prin intermediul proiectului, în eforturile de dezvoltare a capacităților instituționale pentru identificarea și abordarea infracțiunilor motivate de ură și prejudecată în Republica Moldova. D-lui a menționat că pregătirea unitară a angajaților din sfera de aplicare a legislației nediscriminare, tatonează terenul pentru un sistem de evidență unică a infracțiunilor de ură, pentru intervenția proactivă în abordarea și descurajarea cazurilor de discriminare, în conformitate cu standardele și cele mai bune practici Europene în acest domeniu.

Participanții desemnați de la Inspectoratul General al Poliției și-au exprimat entuziasmul de a participa pentru prima dată la un astfel de curs de formare a formatorilor, pentru a prelua cunoștințe și experiență practică în lucrul asupra cazurilor de discriminare și de a transmite abilitățile dobândite la curs colegilor care vor fi subiecți ai formărilor în continuare, în special la nivel local. Instruirea formatorilor în rândul angajaților Inspectoratului General al Poliției este prima inițiativă de acest tip și se va desfășura pe parcursul a două luni.

Astfel, 16 polițiști din Republica Moldova își vor aprofunda cunoștințele privind aplicarea în practică a conceptelor legate de drepturile omului și egalitate, care îi vor ajuta să practice o abordare respectuoasă față de diferitele grupuri sociale cu care intră în contact. După această instruire, participanții vor desfășura instruiri la nivel local pentru alți polițiști. În cadrul evenimentului de lansare a fost prezentată, de asemenea, analiza pe tematica rolului instituțiilor care aplică legea în Republica Moldova în combaterea discriminării și a infracțiunilor motivate de prejudecată. Această analiză a fost elaborată de consultanții proiectului și va servi drept bază și concept pentru instruiri. În ultimul raport de monitorizare a rasismului și intoleranței în Republica Moldova, Comisia Europeană împotriva rasismului și a intoleranței a subliniat necesitatea instruirii personalului responsabil de aplicarea legii, inclusiv polițiști, pe tematica non-discriminării.

Proiectul regional “Consolidarea accesului la justiție pentru victimele discriminării, infracțiunilor motivate de ură și discursurilor de instigare la ură în țările Parteneriatului Estic” se derulează între 1 februarie 2019 și 31 decembrie 2021, fiind implementat în cadrul programului Parteneriatul pentru Buna Guvernare, finanțat de Uniunea Europeană și co- finanțat și implementat de Consiliul Europei. Obiectivul proiectului este consolidarea accesului la justiție pentru victimele discriminării, ale infracțiunilor motivate de ură și ale discursurilor de incitare la ură prin mecanisme non-judiciare de compensare în țările Parteneriatului Estic, iar principalul rezultat preconizat de proiect, este îmbunătățirea legislației privind combaterea
discriminării, a infracțiunilor motivate de ură și a discursurilor de incitare la ură și implementarea acesteia în corespundere cu standardele europene privind drepturile omului, în țările beneficiare.

SURSA: Biroului de la Chișinău al Consiliului Europei