Să trăim ca-n Europa!

Moldova: Comisia de la Veneția adoptă un aviz cu privire la proiectele de legi care modifică legea avocatului poporului

Moldova: Comisia de la Veneția adoptă un aviz cu privire la proiectele de legi care modifică legea avocatului poporului

25/03/2021
|
0 Comments
|

În cadrul celei de-a 126-a sesiune plenară, care a avut loc în 19 și 20 martie, Comisia de la Veneția a adoptat un aviz cu privire la proiectul de lege de modificare a unor acte normative referitoare la Avocatul Poporului din Republica Moldova. Proiectul de legislație introduce în ordinea juridică națională „Avocatul Poporului pentru Drepturile Antreprenorilor” și îl încorporează în instituția deja existentă a Avocatului Poporului. Avizul a fost solicitat de regretatul Mihail Cotorobai, Avocatul Poporului, la 24 noiembrie 2020.

Comisia de la Veneția a ajuns la următoarele concluzii:

Dacă ar trebui să se introducă un avocat al poporului pentru drepturile antreprenorului, Comisia reiterează importanța definirii foarte clare a domeniilor de competențe ale acestui nou avocat și mai precis în ceea ce privește sectorul privat. Această clarificare este cu atât mai importantă cu cât va face posibilă soluționarea conflictelor de competență care pot apărea.

Comisia de la Veneția reiterează recomandarea sa anterioară de reconsiderare a competenței instituției Avocatului Poporului pentru a „include organisme private aflate în jurisdicția Avocatului Poporului numai în măsura în care agențiilor li se încredințează o misiune de serviciu public sau, dacă este cazul, finanțat de stat ”și de specificare clară a acestuia în conformitate cu principiul 13 din principiile de la Veneția.

În ceea ce privește procedura de numire și revocare a Avocatului Poporului pentru Drepturile Antreprenorilor, Comisia constată că, pentru a pune în aplicare principiul Comisiei de la Veneția, care solicită o majoritate calificată pentru alegerea ombudsmanului, ar fi necesară o modificare constituțională. Criteriile de numire ar trebui, de asemenea, să fie prevăzute în conformitate cu principiul principiilor de la Veneția. În ceea ce privește mandatul prevăzut de proiectele de amendamente, Comisia îi felicită pe redactori pentru că au prevăzut o durată în conformitate cu principiile de la Veneția.
În legătură cu încorporarea Avocatului Poporului pentru Drepturile Antreprenorilor în Oficiul Avocatului Poporului, Comisia reamintește că nu trebuie să aducă efecte negative instituției Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru Copii în ceea ce privește misiunea de bază a instituția și identitatea acesteia. Dacă alegerea acestei integrări trebuie menținută, este esențial să se definească un factor de decizie intern de ultimă instanță (de preferință AP), mecanisme structurale interne clare care să asigure o funcționare adecvată, păstrând în același timp unitatea esențială a instituției. În plus, sunt indispensabile garanții și creșteri bugetare suficiente și adecvate pentru a asigura funcționarea instituției și procesarea eficientă a cazurilor.
Comisia de la Veneția reamintește necesitatea unei consultări publice autentice și pe scară largă și a unor măsuri însoțitoare care ar putea spori protecția drepturilor omului.
În cele din urmă, Comisia invită legiuitorul să profite de ocazia unei posibile revizuiri a legii Avocatul Poporului nu numai pentru a pune în aplicare recomandările anterioare formulate în avizele anterioare ale Comisiei de la Veneția, care sunt încă valabile, ci și pentru a pune în aplicare pe deplin toate principiile de la Veneția.

SURSA: Consiliul Europei