Să trăim ca-n Europa!

În școlile din Republica Moldova se va preda toleranța și a respectul reciproc în clase multietnice în conformitate cu standardele Consiliului Europei

În școlile din Republica Moldova se va preda toleranța și a respectul reciproc în clase multietnice în conformitate cu standardele Consiliului Europei

14/04/2021
|
0 Comments
|

Circa 80 de profesori de „Educație pentru societate”, psihologi și directori adjuncți din instituțiile de învățământ general au fost inițiați în tehnicile de dezvoltare a abilităților și atitudinilor pozitive în clase multietnice cu elevi romi în conformitate cu standardele Consiliului Europei și experiențele relevante europene. Activitatea de formare profesională a fost organizată pe 12-14 aprilie de proiectul Consiliului Europei “Educație pentru democrație în Republica Moldova” în cooperare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ambasada Germaniei în Chișinău în contextul președinției germane a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. 

 În deschidere, E.S. Angela Ganninger, ambasadoarea Germaniei în Republica Moldova, a subliniat că în actuala președinție germană a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Germania depune eforturi în respectarea drepturilor omului, democrației și statului de drept, în modelarea viitorului în acest sens cu accent pe noile tehnologii și în apropierea Europei de cetățeni.

 “Germania vrea să pună în lumină preocupările și așteptările minorităților inclusiv a romilor și călătorilor ca cea mai numeroasă minoritate din Europa. Acest atelier de formare le-a oferit cadrelor didactice și psihologilor oportunitatea să examineze experiența germană și să analizeze subiecte relevante cum ar fi comunicarea și percepția interetnică”, a adăugat ambasadoarea Ganninger. 

 William Massolin, şeful Oficiului Consiliului Europei la Chişinău, a evidențiat că accesul la educația de calitate este o componentă cheie a Planului de Acțiuni Strategic al Consiliului Europei pentru Romi și Călători (2020-2025). Acesta recunoaște rolul crucial pe care educația îl joacă în ruperea cercului vicios de marginalizare și excludere cu care mulți etnici romi încă se confruntă.

 “Consiliul Europei lucrează intens în asigurarea educației incluzive de calitate, în special prin Departamentul Educație, care a elaborat politici și instrumente utile în acest sens. Aș menționa aici Cadrul de referinţa al competenţelor pentru cultură democratică al Consiliului Europei, care include 20 de competențe pentru viață într-o societate democratică și diversă”, a adăugat William Massolin.

 În prima zi de atelier, invitata specială Dr. Ulrike Wolff-Jontofsohn, cercetător superior și lector la Freie Universität Berlin, a prezentat experiența germană în asigurarea accesului la educația de calitate pentru romi, cu accent pe provocări, bune practici și strategii educaționale proeminente. Printre tendințele pozitive și încurajatoare, Dr. Wolff-Jontofsohn a evidențiat următoarele: creșterea numărului de copii romi care frecventează gradinița și educația elementară (60%); toți copiii romi și sinti merg la școala primară (100%) și absolvesc învățământul obligatoriu (86%); majoritatea copiilor frecventează prima și a doua treaptă a învățământului secundar; circa 7% absolvesc liceul și obțin diploma de bacalaureat etc.

 Expertul cheie Călin Rus, directorul Institutului Intercultural Timișoara (România), a prezentat și discutat cu participanții bunele practici și exemple de predare şi învăţare a toleranței și a respectului reciproc în clase multietnice cu copii romi. Participanții au avut posibilitatea să-și împărtășească propriile experiențe și să discute exemple de activități ce pot contribui la îmbunătățirea percepțiilor și relațiilor interculturale în clase și școli cu elevi romi.

 ***

 Proiectul „Educaţie pentru democraţie în Republica Moldova” este realizat de Consiliul Europei în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării cu suportul financiar al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare în cadrul programului „Moldova: Promovarea Implicării Civice Active”.

SURSA: Oficiului Consiliului Europei la Chişinău