Să trăim ca-n Europa!

Două instituții de învățământ profesional tehnic din nordul țării au beneficiat de suportul Uniunii Europene pentru a-și renova sălile de curs

Două instituții de învățământ profesional tehnic din nordul țării au beneficiat de suportul Uniunii Europene pentru a-și renova sălile de curs

20/02/2021
|
0 Comments
|

Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole (CEHTA) din Țaul, r-nul Dondușeni, și-a consolidat capacitățile tehnice, grație proiectului Uniunii Europene „Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DeVRAM), Partea I. Astăzi, a avut loc inaugurarea secției de formare continuă a CEHTA, ce în cadrul proiectului a fost dotată cu echipamente performante și va permite implementarea unor abordări educaționale moderne și inovatoare extinse, oferind oportunități de formare și programe de recalificare pentru toți doritorii, angajați sau proprietari ai unor ferme și întreprinderi agroalimentare.

„Consolidarea educației agricole în Republica Moldova constituie o prioritate majoră pe agenda Guvernului, reflectată complex în diverse documente de planificare strategică. Sistemul de cercetare-inovare, educație și extensiune în sectorul agroalimentar are un rol esențial în modernizarea sectorului agricol autohton. În domeniile de administrare ale MADRM, instruirea și formarea profesională în sectorul agroindustrial sunt componente monitorizate minuțios. Vom depune eforturi constante și vom redistribui resursele disponibile pentru a asigura un management eficient, și a obține noi rezultate în domeniul cercetare-inovare, educație și extensiune rurală, ce asigură livrarea noilor produse, procese şi servicii. Cert este și faptul că rezultatele cercetărilor științifice și inovațiile tehnologice, stimulează competitivitatea produselor moldovenești pe piețele externe. Din acest considerent, Guvernul  a intensificat activitatea în scopul realizării unor reforme holistice în sistemul educațional din țară, inclusiv prin atragerea resurselor financiare noi și alocarea acestora sectorului științific și educațional. Ministerul, în comun cu partenerii de dezvoltare și cu instituțiile de învățământ de profil își vor mobiliza potențialul la capacități maxime în vederea coordonării întregului spectru de activități desfășurate, astfel încât beneficiarii proiectului să se bucure de servicii calitative și moderne”, a menționat Secretarul de Stat al MADRM, Mihail Machidon.

Totodată, oficialul a mai adăugat că, în vederea sporirii calității pregătirii profesionale și instruirii unor specialiști competitivi pentru sectorul agroindustrial, CEHTA va oferi două programe noi de studii: „Standarde de calitate în domeniul agroalimentar” și „Creșterea legumelor în teren protejat”.

Șeful Biroului de Coordonare  al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), Gunther Zimmer, a subliniat că reforma instituțională inițiată de proiectul ”DevRAM”, Partea I, prin revizuirea documentelor standard și a metodelor de lucru, prin reconceptualizarea procesului educațional și chiar a sălilor de clasă poate servi drept exemplu pentru reforma învățământului profesional tehnic.

”Mai mult, proiectul a creat sinergii și parteneriate durabile între instituțiile de învățământ, autoritățile de stat, comunitatea de afaceri și donatorii internaționali”, a subliniat Gunther Zimmer.

În cadrul evenimentului au fost nominalizați și premiați trei elevi – „Ambasadori soia”, câștigători ai unui concurs desfășurat în cadrul proiectului ”DevRAM”, Partea I, în toamna anului 2020, fiind încurajați să-și promoveze ideile de cultivare și de producere a soiei.

Tot astăzi, a fost organizată o vizită de monitorizare la Colegiul Agroindustrial din Râșcani, unde recent, cu suportul Uniunii Europene, a fost reutilat atelierul mecanic al specialității „Mașini și aparate în industria alimentară”. Noile oportunități de instruire practică le vor permite elevilor, viitorilor tehnicieni mecanici, să dobândească competențe și aptitudini necesare integrării profesionale.

Grație îmbunătățirilor realizate cu suportul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, procesul de formare inițială și continuă în învățământul profesional tehnic agroalimentar va corela cu cerințele pieței muncii.

NOTĂ: Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole  din Țaul și Colegiul Agroindustrial din Rîșcani fac parte din grupul-țintă de beneficiari ai proiectului DeVRAM, Partea I, cu o valoare totală de circa 9 mln Euro, inclusiv 835 mii Euro – pentru componenta educațională din cadrul proiectului.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova”, Partea I. ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia” este implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Asociația Internațională Donau Soja (Austria).

SURSA: madrm.gov.md