Să trăim ca-n Europa!

Declarația Comisiei Europene după cea de-a doua Reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE: Reformele sunt necesare pentru a restabili încederea în Moldova

Declarația Comisiei Europene după cea de-a doua Reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE: Reformele sunt necesare pentru a restabili încederea în Moldova

15/03/2016
|
0 Comments
|

Uniunea Europeană și Republica Moldova, s-au întrunit la cea de-a doua reuniune a Consiliului de asociere în temeiul Acordului de asociere.
UE și Moldova au reconfirmat determinarea comună de a pune în aplicare angajamentele pentru consolidarea asocierii politice și de integrare economică al Moldovei cu UE, se declara într-un comunicat de presă al Consiliului Europei.
Recunoscând în același timp aplicarea provizorie a Acordului de asociere din septembrie 2014, Consiliul de asociere a subliniat viitoarea intrarea deplină în vigoare a acordului, acum când Moldova și toate statele membre ale UE au ratificat-o.
Acordul de asociere este baza legală prin care Republica Moldova continuă agenda de reforme și de modernizare economică în anii următori. Moldova a prezentat al doilea raport privind punerea în aplicare a Programului de asociere UE-Moldova.
Consiliul de asociere a recunoscut importanța rezolvării dificultăților actuale din Moldova printr-un dialog constructiv între toate forțele politice din țară, ținând cont de așteptările populației Republicii Moldova.
Ambele părți au subliniat importanța dialogului și a cooperării cu societatea civilă, în special punerea în aplicare a Acordului de asociere, precum și necesitatea unei participări sporite a societății civile în cadrul politicii publice și a proceselor de luare a deciziilor în Moldova.
Rezultatele concrete privind reformele sunt necesare pentru a restabili încrederea în Moldova. Consiliul de asociere a recunoscut eforturile depuse de RM în pregătirea unui plan clar de reforme prioritare în domeniile cheie, cuprinse într-o foaie de parcurs, care au fost furnizate de către UE și făcute publice de către Guvernul Republicii Moldova.
Această foaie de parcurs detaliată stabilește termene clare pentru acțiuni concrete, până în iulie, în domenii importante, precum cooperarea cu societatea civilă, din această lună; pentru aprobarea și începerea punerii în aplicare a pachetului de legi privind sectorul justiției și serviciului de urmărire penală etc.
Consiliul de asociere a discutat modalități de abordare a impasurilor politice din Republica Moldova, inclusiv printr-o reformă constituțională și punerea în aplicare a recomandărilor OSCE / ODIHR privind cadrul electoral.
UE a reiterat apelul pentru îmbunătățirea legislației naționale, în scopul de a limita în mod eficient concentrarea proprietății mass-media și pluralismul de garantare, cât mai curând posibil. UE și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la sistemul judiciar și agențiile de aplicare a legii lipsite de independență și a cerut Moldovei să întreprindă reforme care să asigure în mod eficient independența, eficiența, transparența și responsabilitatea sistemului judiciar și a instituțiilor anticorupție.
UE a salutat adoptarea unei legi de reformare a serviciului de urmărire penală considerând un pas înainte și a încurajat ferm punerea sa în aplicare fidelă, împreună cu adoptarea unor legi-cheie privind sistemul judiciar și lupta împotriva corupției, fără întârziere.
Moldova și-a reafirmat reforma sectorului justiției ca fiind una dintre priorități-cheie ale țării și au prezentat o prezentare detaliată a măsurilor care trebuie luate în următoarele luni în ceea ce privește abordarea deficiențelor existente și promovarea unei reforme profunde și sistemice în acest domeniu.
Consiliul de Asociere a luat notă de asistența substanțială a UE acordat Republicii Moldova. UE a cerut Moldovei să facă cea mai bună utilizare a acestei asistențe, în scopul de a livra pe reforme ambițioase, care le-a angajat să le în temeiul Acordului de asociere și Agenda de asociere și a reiterat disponibilitatea de a continua sprijinul Moldovei, inclusiv prin asistență tehnică și sprijin de proiect, cum ar fi misiuni de evaluare și consilieri de nivel înalt.
Consiliul de asociere a fost de acord că un angajament clar de a stabili un program cuprinzător de stabilizare și de reforme structurale, cu scopul de a răspunde preocupărilor macroeconomice ar trebui să permită ajungerea la un acord privind un nou acord de cooperare cu FMI.
Consiliul de asociere a confirmat că cooperarea UE-Moldova în domeniul energiei este o prioritate, reamintind importanța continuării lucrărilor la o conducta Ungheni-Chișinău, precum și a măsurilor de politică aferente ca un nou pas spre diversificarea aprovizionării în vederea creșterii securității energetice la nivel național și regional.
Consiliul de asociere a solicitat intensificarea eforturilor în vederea ajungerii la o soluție pașnică a conflictului transnistrean. Acesta a încurajat părțile laterale să-și reînnoiască discuțiile în formatul 5 + 2 formale.
UE a subliniat faptul că acordul de asociere, inclusiv oportunitățile sale aprofundate și cuprinzătoare Zona de liber schimb oferă modernizare și dezvoltare pe întregul teritoriu recunoscut pe plan internațional al Moldovei și că UE este pregătită să sprijine punerea sa în beneficiul tuturor oamenilor din Moldova și ei partenerii internaționali.

Sursa: europa.eu