Să trăim ca-n Europa!

Apel de propuneri de proiecte pentru organizațiile societății civile EuropeAid/137328/DD/ACT/MD

Apel de propuneri de proiecte pentru organizațiile societății civile EuropeAid/137328/DD/ACT/MD

25/07/2015
|
0 Comments
|

Comisia Europeană a lansat un apel de propuneri pentru proiecte de susținere a egalității de gen și a drepturilor femeilor, în vederea sprijinirii și monitorizării respectării drepturilor persoanelor aflate în cadrul instituțiilor psihiatrice precum și protejării persoanelor care aparțin minorităților etnice din Moldova cu asistență financiară în cadrul programului tematic IEDDO (Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului). Întregul ghid al solicitantului este disponibil spre consultare la următorul web-site:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137328&userlanguage=en

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 18 august 2015, ora 16:00. O sesiune de informare privind acest apel de propuneri de proiecte va avea loc la data de 27 iulie, în incinta hotelului Jazz hotel, în sala de conferințe Saxophone, Strada Vlaicu Pircalab 72, Republica Moldova, orele 10:00 – 12:00.

Sursa: www.civic.md