Să trăim ca-n Europa!

AMCHAM MOLDOVA A LANSAT CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNAȚIONAL DIN CHIȘINĂU

AMCHAM MOLDOVA A LANSAT CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNAȚIONAL DIN CHIȘINĂU

19/09/2016
|
0 Comments
|

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional din Chișinău (Curtea de Arbitraj), înființată la mijlocul lunii august 2016, astăzi și-a ales membrii Comitetului de Conducere. Astfel, Președintele Curții de Arbitraj a fost ales Roger Gladei, avocat specializat în dreptul comercial, bănci și finanțe (Gladei & Partners), și membru al Consiliului Director al AmCham Moldova, iar în calitate de Vicepreședinte – Octavian Cazac, doctor în drept (Țurcan Cazac). Alți membri care formează Comitetul de Conducere, sunt Charles Vernon (Vernon | David & Associate), Iurkovski Vladimir (Schoenherr Attorneys at Law) și Chicu Marin (Orange Moldova). Ca urmare a lansării apelului pentru suplinirea pozițiilor în cadrul Comitetului de Conducere a Curții de Arbitraj, dintre 9 candidați care au depus dosarele, Consiliul Director al Asociației a selectat 5 persoane care vor servi un mandat de doi ani.

„Întreprinzătorii, atât locali cât și străini, au nevoie de un for de soluționare a litigiilor, în care să vină din încredere și nu din obligație. În cei 10 ani de activitate AmCham Moldova și-a câștigat nu doar încrederea comunității de afaceri și a instituțiilor statului, dar și o reputație ireproșabilă. Acest fapt avantajează Curtea de Arbitraj nou-creată și ne dă speranța că putem crea o platformă alternativă reală de soluționare a litigiilor, contribuind astfel și la reformarea justiției, protecția reală a proprietății și însănătoșirea climatului investițional.”, spune Roger Gladei, Președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional din Chișinău de pe lângă AmCham Moldova.

„Una dintre constrângerile majore, des menționate de către mediul de afaceri, ține de calitatea și eficiența actului justiției din țară, or, valorificarea arbitrajului ca modalitate de soluționare alternativă a disputelor comerciale reprezintă soluția cea mai prielnică care se cere a fi aplicată. În acest context, mandatul Comitetului de Conducere constă în asigurarea valabilității, dar și a viabilității arbitrajului ca metodă alternativă la justiția statală. Aceste responsabilități includ mai ales obligații etice și de conduită inerente acestui proces. Sunt convinsă că echipa Comitetului de Conducere, votată astăzi, va acționa, prin prisma profesionalismului, echidistanței și eticii impecabile, în vederea atingerii respectivelor obiective”, spune Mila Malairău, Director Executiv, AmCham Moldova.

Printre atribuțiile Curții de Arbitraj se numără: soluționarea litigiilor interne şi internaționale, comerciale şi de altă natură, prin arbitraj instituționalizat și ad-hoc, în condițiile prevăzute de actele legislative și normative în vigoare, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și poate face propuneri privind îmbunătățirea cadrului de reglementare ce ține de desfășurarea arbitrajului.

Despre Curtea de Arbitraj Comercial Internațional Chișinău:
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional din Chișinău este o instituție permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, instituționalizată ca organ permanent pe lângă Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham Moldova). Scopul Curții de Arbitraj este creșterea gradului de utilizare a arbitrajului intern și internațional, precum și a altor modalități alternative de soluționare a litigiilor, inclusiv a medierii.

Despre AmCham Moldova:
AmCham Moldova este o asociaţie nonguvernamentală, non-profit a businessului privat din Moldova. În calitate de membru a reţelei de 125 Camere de Comerţ Americane din întreaga lume, AmCham Moldova are drept misiune promovarea comerţului şi investiţiilor americane în Moldova, colaborarea cu Guvernul R. Moldova şi liderii comunităţii de afaceri pentru dezvoltarea unui climat de afaceri mai favorabil pentru comerţ şi investiţii străine în Moldova. Actualmente, AmCham numără circa 110 membri.

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi website-ul: www.amcham.md