Să trăim ca-n Europa!

Video. UE a lansat in Moldova Programul de Cultură și Creativitate pentru Parteneriatul Estic

Video. UE a lansat in Moldova Programul de Cultură și Creativitate pentru Parteneriatul Estic

14/12/2015
|
0 Comments
|

Uniunea Europeană a lansat în ţara noastră Programul Parteneriatului Estic în Cultură și Creativitate. Acesta are menirea să sprijine sectoarele culturale și creative în munca lor pentru dezvoltarea durabilă umană, socială și economică în cele 6 țări ale Parteneriatului Estic.

“Programul va conferi o nouă dimensiune cadrului de dezbateri dintre instituţiile de stat și actorii cheie din domeniul culturii din regiune privind conceptul culturii secolului 21 și va promova o înțelegere a impactului pozitiv pe care industriile creative le pot avea asupra gradului de ocupare în câmpul muncii, dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, rolului care le revine administraţiilor publice și angajamentului social”, a declarat Renate Utzschmid, Manager de Program, Direcția Generală de Vecinătate și Negocieri privind Extinderea din cadrul Comisiei Europene.

Deși este un program regional, fiecare țară va avea o echipă profesionistă de coordonatori locali, ca parte esențială a echipei de bază a Programului. Programul se va desfășura pe parcursul a trei ani.

Programul se va concentra pe patru domenii principale, inclusiv: dezvoltarea cercetărilor în baza unui mecanism eficient de colectare a datelor, consolidarea capacităților, sensibilizarea opiniei publice și crearea oportunităților pentru cooperarea culturală internațională. Subiectele acoperite de Program vor aborda etapele managementului de proiect, liderism cultural, cercetări statistice şi culturale, activităţi de advocacy, colectare de fonduri, jurnalism cultural și abilităţi de comunicare.

“Programul va consolida capacitățile în domeniul culturii care este expresia societăţii în viaţa ei cotidiană. Mass-media, și majoritatea structurilor guvernamentale conştientizează necesitatea implicării cât mai serioase în domeniul culturii. Sectorul privat și ONG-urile de asemenea trebuie să fie pregătite pentru a şti când şi în ce fel trebuie explorate cele mai oportune premise pentru a antrena guvernarea în dezbateri constructive. Este necesar un efort comun. Căci cultura şi industriile creative vor configura învăţământul, finanţele, sănătatea publică, munca şi informaţia în secolul 21″, a menţionat Tim Williams, Directorul Programului.

Activitățile programului vor fi implementate prin intermediul seminarelor, instruirii intensive, platformelor de învățare online, vizitelor de studiu și târgurilor pentru crearea de parteneriate, reunind astfel actorii culturali din sectoarele public și privat, guvern și societate civilă.

Subsectoarele culturale și creative includ arhitectura, arhivele, bibliotecile și muzeele, meșteșugurile artistice, domeniul audio-vizual (film, televiziune, jocuri video și multimedia), patrimoniul cultural tangibil și intangibil, designul, festivalurile, muzica, literatura, artele interpretative, activitatea editorială, radio și artele vizuale. Împreună, aceste subsectoare asigură în ţările Uniunii Europene 8,3 milioane de locuri de muncă, valorând 558 miliarde Euro. De asemenea, industriile culturale și creative din Europa se dezvoltă în ritmuri mai rapide decât industriile de confecţionare și de prestare a serviciilor.

În urma unei competiţii publice, Programul va fi gestionat de un consorțiu condus de Consiliul Britanic (British Council), în parteneriat cu Fundația Soros-Moldova, Centrul Național de Cultură din Polonia (National Centre for Culture of Poland) și Institutul Goethe (Goethe-Institut). Programul de faţă va fi o continuare a primului Program al Parteneriatului Estic în Cultură (2011-2014), care a inclus asistență tehnică și acordarea granturilor pentru implementarea de proiecte. Costul proiectului este de peste 4 mln EURO.