Să trăim ca-n Europa!

Video. La sugestia UE: mediatori comunitari în localitățile populate de romi

Video. La sugestia UE: mediatori comunitari în localitățile populate de romi

17/02/2015
|
Comments off
|

La sugestia Uniunii Europene și pentru a facilita integrarea romilor în comunități, în localităţile compact sau mixt populate de romi, sunt angajaţi mediatori comunitari. Aceștea sunt persoane de etnie romă din comunitate. O lege în acest sens a fost adoptat in martie 2013 de către Parlamentul RM. Potrivit legislației, mediatorii sunt responsabili de asigurarea efectivă a accesului romilor la servicii de educaţie, asistenţă medicală, socială, încadrare în câmpul muncii, documentare şi condiţii mai bune de locuit etc. Iar angajarea, coordonarea și monitorizarea activității mediatorilor comunitari este realizată de către autoritățile administrației publice locale de nivelul I.

Funcţiile de bază ale mediatorilor comunitari constau în informarea populaţiei de etnie romă privind oportunităţile de consolidare a procesului de integrare socială şi economică şi asigurarea medierii propriu-zise a acestor procese, prin acordarea asistenţei individualizate şi specifice la nivel comunitar.