Să trăim ca-n Europa!

Vector European: UE4Moldova: regiuni-cheie Cahul și Ungheni

Vector European: UE4Moldova: regiuni-cheie Cahul și Ungheni

27/01/2020
|
0 Comments
|

Orașul Cahul este ce de-al 6-lea oraș ca mărime din țară și deseori este numit ”capitala sau poarta de sud a Moldovei”. El are o populație în jur de 40 de mii de locuitori și a reușit în mare parte să-și păstreze capacitățile industriale.

Ungheniul, ca mărime, urmează Cahulul și este cel mai mare oraș din Regiunea de Dezvoltare Centru. Ambele urbe sunt amplasate în zona de frontieră, iar dezvoltarea lor va avea un impact la nivel național.

 Petr MICHALKO, șeful Delegației UE în RM

Uniunea Europeană pe parcursul anilor 2020-2025 va investi 22,8 milioane de euro pentru a susține dezvoltarea acestor doi poli regionali de creștere economică inteligentă, incluzivă și durabilă. Inovativitatea acestei inițiative constă în crearea unui cluster sau a unui ciorchin de proiecte dezvoltate simultan, inclusiv cu suportul altor state-membre ale comunității europene. Germania, de exemplu va sprijini două proiecte.

Angela GANINGER, ambasadorul Germaniei în RM

Trad: ”Germania de ceva timp este un partener al Republicii Moldova mai ales in sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare.Împreună cu Banca Germană de Dezvoltare și GIZ o să oferim apă potabilă mai bună în cadrul unui proiect care este finanțat de noi cu 23,5 milioane euro și adițional de Uniunea Europeană cu 11 milioane de euro pentru a îmbunătăți viața cetățenilor.”

Dezvoltarea regiunilor-cheie, în viziunea donatorilor, presupune creșterea atractivității investiționale și antreprenoriale a regiunilor, prin valorificarea abordărilor unei economii inteligente, bazată pe tehnologii inovative, prin crearea unor oportunități atractive de muncă, dar și prin dezvoltarea societală. Reprezentanții autorităților locale, fără participarea cărora este imposibilă implementarea proiectelor, se arată deschise și pregătite sa-și asume o implicare plenară în realizarea acestui proiect, deocamdată, fără precedent în țara noastră.

Nicolae DANDIȘ, primar, mun. Cahul

Alexandru AMBROS, primar, mun. Ungheni

În urma proiectului ” Uniunea Europeană pentru Cahul și Ungheni se vor dezvolta nu doar centrele raionale, ci și localitățile din vecinătate.

La evenimentele de lansare a proiectelor, atât la Cahul, căt și la Ungheni, au fost organizate iarmaroace ale producătorilor locali, dar și concursuri de desen la tema „Cum văd eu orașul meu peste 5 ani”. Aceste acțiuni nu au fost accidentale, or Uniunea Europeană pune o miză mare pe participarea cetățenilor la schimbările din aceste regiuni. Contează enorm de mult cum își doresc aceștea să vadă localitățile lor de baștină într-un viitor nu prea îndepărtat.

VOX

Toate inițiativele cetățenilor, a declarat Dima Al-Khatib, Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova, organizație responsabilă de implementarea proiectului, vor fi colectate, examinate, iar cele mai bune vor fi selectate pentru finanțare.

 Dima AL-KHATIB, Reprezentantă rezidentă PNUD în RM

Trad:Procesul de selectare va fi unul absolut transparent și se va face de comun acord cu partenerii noștri: Delegația Uniunii Europene, autoritățile locale, organizațiile implicate și desigur cu oamenii. Toate propunerile vor fi publicate pe paginile web ”UE pentru Cahul” si respectiv, ”UE pentru Ungheni”.

Acordul privind dezvoltarea regiunilor Cahul și Ungheni a fost semnat de autoritățile de la Chiținău și de Comisia Europeană în iulie 2019. Accentul este plasat pe specializarea economiei în aceste regiuni, pe creşterea productivităţii muncii, pe crearea locurilor noi de muncă pentru tineri şi femeii prin dezvoltarea antreprenorialului.