Să trăim ca-n Europa!

Vector European 05.10.2020 30 de ani de la reunificarea Germaniei

Vector European 05.10.2020 30 de ani de la reunificarea Germaniei

05/10/2020
|
0 Comments
|

Acum trei decenii, la 3 octombrie 1990, s-a produs reunificarea celor două Germanii, despărțite de marile puteri după cel de-al doilea răsboi mondial.  Tratatul care a definit această reunificare se numește 2+4, fiindcă  a fost încheiat de către cele două state germane și cele patru puteri care dețineau suveranitatea asupra întregii Germanii: SUA, Regatul Unit, Franța și URSS. Prin semnarea acestor acte, Republica Democrată Germană a încetat să mai existe. În acelaș timp au fost șterse și liniile de divizare pe continentul european.

Astăzi Republica Federală Germania este unul dintre cele mai mari state ale Uniunii Europene și este considerată motorul economic al comunității europene. Berlinul oficial, alaturi de Paris, au un cuvânt greu de spus în treburile înterne și externe ale Uniunii Europene. Pe de-asupra, Germania, până la finele acestui an mai deține și președenția Consiliului Uniunii Europene.

Republica Federala Germania a fost printre primele state care au recunoscut independența Republicii Moldova și la la 30 aprilie 1992 cele două state au stabilit relaţiile diplomatice.  De atunci și până în prezent Instituțiile Berlinului oficial au manifestat sprijin pe diverse dimensiuni, inclusiv în reglementarea diferendumului transistrean.

Incepând cu 1994 în țara noastră și-a lansat activitatea Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, cunoscută și cu abrevierea GIZ. În linii generale Agenția își focusează atenția pe dezvoltare economică durabilă și buna guvernare. La modul practic, este vorba de sprijinirea si implementarea proiectelor în dezvoltarea infrastructurii, modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, sporirea eficienței energetice, implementarea sistemului educațional vocațional de tip dual si altele.