Să trăim ca-n Europa!

UN NOU PROIECT EUROPEAN PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

UN NOU PROIECT EUROPEAN PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

06/10/2020
|
0 Comments
|

Republica Moldova alături de 12 țări din bazinul Dunării vor împlementa un nou proiect RESTART_4Danube, cofinanțat din fondurile Uniunii Europene. Parteneriatul inter-regional este format din 25 de organizații, iar țara noastră este reprezentată în proiect de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Lansarea proiectului va avea loc pe data de 15 octombrie în regim on-line.

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea condițiilor cadru și a instrumentelor de politică, pe baza strategiilor regionale și locale de specializare inteligentă, pentru un nou model de regenerare urbană, cu contribuția industriilor culturale și creative (CCIs).

Rezultate scontate ale proiectului:

  • o strategie comună pentru regenerarea urbană creativă pentru regiunea Dunării;
  • un nou set de instrumente pentru regenerarea urbană creativă;
  • 5 planuri de acțiune locală;
  • un set de acorduri de cooperare între întreprinderi și instituțiile de cercetare și dezvoltare;
  • un set de de activități de audit de nivel de pregătire;
  • un set de instrumente de instruire cu module despre creativitate și guvernanță urbană și despre managementul inovației urbane.

Parteneriatul proiectului RESTART_4Danube “Regenerarea zonelor urbane pentru a stimula industriile creative pentru o regiune a Dunării mai puternică” este format din 25 de organizații din 12 țări, iar coordonatorul principal este Universitatea Politehnica din București (România). Proiectul utilizează o abordare de tip „quadruple helix” prin colaborarea a 11 autorități publice, 7 companii și organizații de sprijinire a afacerilor, 4 instituții de învățământ superior și cercetare și 3 actori ai societății civile. Țările participante la proiectul RESTART_4Danube sunt: România, Germania, Slovenia, Croația, Bulgaria, Austria, Ungaria, Bosnia – Herțegovina, Ucraina, Serbia, Estonia și Republica Moldova.

Proiectul RESTART_4Danube este cofinanțat din 3 fonduri ale Uniunii Europene, Fondul european de dezvoltare regională, Instrumentul pentru asistență de preaderare și Instrumentul european de vecinătate (FEDR, IPA, ENI). Proiectul se va desfășura pe o durată de 30 luni cu un buget total 1.814.895 euro.

 

Sursa: odimm.md