Să trăim ca-n Europa!

UE și PNUD promovează cooperarea regională pentru monitorizarea și raportarea acțiunilor climatice

UE și PNUD promovează cooperarea regională pentru monitorizarea și raportarea acțiunilor climatice

22/02/2020
|
0 Comments
|

Oficialii guvernamentali din țările Parteneriatului Estic – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina – s-au întâlnit la Viena în perioada 17-19 februarie 2020 pentru a trece în revistă progresul în implementarea acțiunilor climatice naționale.

Axându-se pe un set de măsuri care vizează colectarea datelor privind emisiile de gaze cu efect de seră (GES) și monitorizarea, raportarea și verificarea (MRV) acțiunilor de atenuare a schimbărilor climatice, reprezentanții guvernelor au discutat cum să depășească barierele actuale pentru instituirea unor sisteme naționale MRV eficiente, să accelereze acțiunile climatice în diferite sectoare și să obțină sprijin public prin parteneriat cu toate părțile interesate, inclusiv cu sectorul privat. Sistemele naționale MRV sunt o condiție prealabilă pentru orice acțiune climatică bazată pe dovezi. Acestea oferă transparența necesară prin urmărirea nivelurilor de emisii de GES și permit evaluarea îndeplinirilor obiectivelor asumate de țări.

Reuniunea a făcut parte dintr-o serie de discuții regionale organizate de proiectul regional EU4Climate (Uniunea Europeană pentru climă) pentru a sprijini factorii de decizie din cele șase țări ale Parteneriatului Estic în implementarea Acordului de la Paris și alinierea acțiunilor lor climatice naționale cu Acordurile de Asociere și Parteneriat cu UE.

La Viena, participanții au reflectat asupra experiențelor, așteptărilor și provocărilor cu care se confruntă fiecare dintre țări și au discutat despre reglementările UE referitoare la monitorizarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și inventarierea emisiilor de GES, bazându-se pe experiența statelor membre ale UE, cum ar fi Austria, Bulgaria, Luxemburg și Cehia. Factorii de decizie și experții sectoriali au discutat despre aspectele politice și tehnice privind monitorizarea climei, elaborarea de politici și raportarea transparentă către Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice (CONUSC).

Participanții au convenit că raportarea periodică la CONUSC este un exercițiu național esențial în măsura în care implementarea Acordului de la Paris avansează. De asemenea, s-au discutat aspecte tehnice și metodologice privind elaborarea rapoartelor naționale de inventariere a emisiilor de GES.

Atelierul de la Viena a fost urmat de o vizită de studiu pe 21 februarie 2020 la sediul Agenției Europene de Mediu (AEM) din Copenhaga, Danemarca, unde participanții au primit informații din primă sursă despre politicile, reglementările și mecanismele UE de monitorizare a climei din partea reprezentanților seniori ai AEM.

Proiectul regional EU4Climate este o inițiativă finanțată de UE, implementată de PNUD. EU4Climate se bazează pe realizările programelor de cooperare anterioare implementate în vecinătatea estică, cum ar fi programul UE ClimaEast, care a sprijinit atenuarea și adaptarea la schimbările climatice în perioada 2013-2017. Având la bază un buget total de 8,8 milioane EUR, proiectul regional EU4Climate inițiat în 2019 este prevăzut a fi implementat în cele șase țări ale Parteneriatului Estic până la sfârșitul anului 2022.
Sursa:UNDP Moldova