Să trăim ca-n Europa!

U.E.Programul pentru Piața Unică: UE ia măsuri pentru consolidarea competitivității întreprinderilor europene și a protecției consumatorilor în următorii șapte ani

U.E.Programul pentru Piața Unică: UE ia măsuri pentru consolidarea competitivității întreprinderilor europene și a protecției consumatorilor în următorii șapte ani

20/12/2020
|
0 Comments
|

UE ia măsuri pentru a îmbunătăți funcționarea pieței unice în vederea consolidării competitivității întreprinderilor europene, în special a IMM-urilor, și a îmbunătățirii protecției consumatorilor. Ambasadorii statelor membre au aprobat vineri, 18 decembrie, un acord încheiat între președinția germană a Consiliului și Parlamentul European privind Programul UE pentru Piața Unică pentru perioada 2021-2027, potrivit unui comunicat.

Programul reunește activitățile finanțate în prezent în cadrul a șase programe diferite. Bugetul său total este de 4.2 miliarde EUR. Aceasta reprezintă o „completare” de 119 de milioane de euro față de propunerea inițială a Comisiei, prezentată în urmă cu 2 de ani. De asemenea, piața unică va avea în premieră un buget dedicat ca parte a Cadrului Financiar Multianual.

Principalele modificări convenite în raport cu propunerea Comisiei includ: un accent mai puternic pe supravegherea pieței; mai multe detalii privind modul de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii (cu trimiteri specifice la sectorul turismului și la economia socială) și modul de protejare a intereselor consumatorilor.

Programul privind piața unică va sprijini punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației Uniunii în domeniul pieței interne a bunurilor și serviciilor, al supravegherii pieței, al standardizării, al politicii în domeniul concurenței și al serviciilor financiare.

Programul are, de asemenea, rolul de a furniza servicii de consultanță întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), în special prin intermediul rețelei europene a întreprinderilor.

De asemenea, Programul privind Piața Unică va finanța activități legate de protecția consumatorilor și responsabilizarea utilizatorilor finali din domeniul financiar.

În plus, programul se va concentra pe protecția unui lanțului de aprovizionare cu alimente sigur și durabil, care este necesar pentru a permite funcționarea eficientă a pieței unice.

În cele din urmă, programul va finanța furnizarea de statistici europene de înaltă calitate privind toate politicile Uniunii.

Textul final al programului ar trebui adoptat de Consiliu și de Parlamentul European la începutul anului 2021.


La 7 iunie 2018, Comisia a prezentat propunerea sa de regulament de instituire a programului privind piața unică.

Consiliul a adoptat o abordare generală parțială cu privire la propunerea Comisiei și a mandatat începerea negocierilor cu Parlamentul European la 29 noiembrie 2018, cel din urmă adoptându-și poziția în primă lectură la 12 februarie 2019.

Negocierile dintre Parlamentul European și Consiliu au început la 23 octombrie 2019, dar au fost puse în așteptare în decembrie 2019, în așteptarea unui acord privind cadrul financiar multianual (CFM). În urma acordului privind cadrul financiar multianual la care s-a ajuns în cadrul Consiliului European din iulie 2020, negocierile au fost reluate sub președinția germană și au fost încheiate la 8 decembrie 2020 prin acordul politic provizoriu aprobat joi de Comitetul Reprezentanților Permanenți.

SURSA: caleaeuropeana.ro