Să trăim ca-n Europa!

Studiu OIM-PNUD: Migranții reveniți în contextul COVID-19 reprezintă o oportunitate pentru Moldova  

Studiu OIM-PNUD: Migranții reveniți în contextul COVID-19 reprezintă o oportunitate pentru Moldova  

25/08/2020
|
0 Comments
|

Rezultatele finale ale Studiului sociologic aprofundat al profilului migranților moldoveni din șase țări de destinație au fost discutate online pe 22 august, în cadrul Zilelor Diasporei 2020. Cercetarea a fost elaborată de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Elveției.

În deschiderea evenimentului, Lars Johan Lönnback, șeful Misiunii OIM în Republica Moldova, a apreciat amendarea protocoalelor de sănătate la frontiere și a cadrului legislativ care reglementează activitatea agențiilor privare de recrutare, precum și demararea procesului de elaborare a noii strategii pentru migrație și azil. Lars Lönnback a mulțumit diasporei Republicii Moldova pentru implicarea în procesul de colectare a datelor privind condițiile de muncă și de trai peste hotare, inclusiv în contextul COVID-19.

„Sprijinim eforturile Guvernului menite să asigure protecție cetățenilor Moldovei care lucrează peste hotare și să le ofere asistență la întoarcerea în Moldova, dar și să creeze contacte mai apropiate și mai solide între diasporă și comunitățile locale, pentru a valorifica la maximum contribuțiile lor financiare și potențialul uman pentru dezvoltarea localităților de baștină”, a afirmat Dima Al-Khatib, reprezentantă PNUD în Republica Moldova.

Studiul a fost efectuat pe un eșantion de 1.344 de migranți moldoveni aflați în șase țări de destinație (Polonia, Germania, Marea Britanie, Franța, Israel și Spania), inclusiv reîntorși în Republica Moldova în perioada decembrie-mai 2019. Rezultatele au fost complementate de un eșantion de 1.186 respondenți în cadrul sondajului cu lucrătorii migranți și reprezentanții diasporei din 10 țări de destinație, desfășurat în perioada aprilie-mai 2020.

Cercetarea evidențiază că:

  • Republica Moldova trebuie să ofere servicii educaționale și de sănătate calitative, astfel ca să-și motiveze cetățenii să rămână în țară, inclusiv pe membrii familiilor care au rude plecate la muncă peste hotare.
  • Respondenții potențiali migranți, dar și o parte din cei reîntorși în RM, inclusiv cei reveniți din cauza situației generate de COVID-19, au declarat că vor emigra din nou.
  • Este necesară asigurarea transparenței plăților aferente organizării plecării la muncă peste hotare și responsabilizarea agențiilor de recrutare din Republica Moldova privind angajarea persoanelor peste hotarele țării.
  • Se recomandă identificarea unui mecanism de reglementare și monitorizare a agențiilor private care intermediază plasarea în câmpul muncii peste hotare a persoanelor recrutate pe teritoriul Republicii Moldova, chiar dacă aceștia sunt cetățeni și/ sau a altui stat.
  • Este necesară încheierea acordurilor bilaterale privind migrația de muncă și securitatea socială cu țările în care există un număr mare de cetățeni care muncesc.
  • Inclusiv în situații de criză, este necesară îmbunătățirea comunicării și conlucrării reprezentanțelor diplomatice ale Republicii Moldova cu cetățenii.
  • Persoanele care au revenit în contextul COVID-19 reprezintă o oportunitate pentru Moldova; mulți revin cu abilități și/sau sunt gata să investească. Programele naționale de angajare, procedurile de înregistrare și alte servicii trebuie să fie mai accesibile.
  • Programele de investiții/sprijin pentru ÎMM-uri ar trebui să devină accesibile pentru cei reveniți.
  • Implementarea programelor de reintegrare socială/profesională și relansarea/deschiderea afacerilor în Moldova de migranții reveniți este esențială pentru valorificarea competențelor lor și reintegrarea cu succes acasă.

Pentru a complementa datele colectate în țările destinație, inclusiv cele care vizează impactul pandemiei, în prezent OIM realizează o nouă cercetare de teren privind impactul COVID-19 asupra migranților moldoveni reveniți și a gospodăriilor casnice dependente de remitențe.

PNUD, din numele echipei de țară a ONU, efectuează analiza impactului socio-economic al pandemiei, inclusiv pentru persoanele ale căror venituri depind de remitențe.

OIM și PNUD, cu sprijinul Elveției, vor continua să susțină procesul de reintegrare în Moldova a lucrătorilor migranți moldoveni prin sprijinirea programelor de recunoaștere a competențelor și valorificarea oportunităților de investiții.