Să trăim ca-n Europa!

Societatea Civilă: mai puţin de o treime din acţiunile incluse în Agenda de reformare a fost pe deplin realizată

Societatea Civilă: mai puţin de o treime din acţiunile incluse în Agenda de reformare a fost pe deplin realizată

07/07/2016
|
0 Comments
|

La 6 iulie 2016, în cadrul unei mese rotunde, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, Centrul Analitic Independent “Expert-Grup” şi Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) au prezentat raportul intermediar de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE, adoptată de către Guvernul şi Parlamentul Republicii Moldova la 1 martie 2016.

Constatările şi concluziile raportului se referă la activitatea autorităţilor în perioada martie-iunie 2016. Experţii celor trei organizaţii au prezentat gradul de implementare a acţiunilor incluse în cele 13 domenii din Foia de Parcurs. De asemenea, a fost prezentată şi o aplicaţie interactivă de vizualizare a progresului în aceste domenii.

La eveniment au participat reprezentanţii Parlamentului, Guvernului, Comisiei Electorale Centrale, Băncii Naţionale a Moldovei, Centrului Naţional Anticorupţie, reprezentanţii partidelor politice extraparlamentare, mass-media etc.

Cum au decurs reformele asumate de Guvern în ultimele 4 luni

Mai puţin de o treime din acţiunile planificate de Guvern în agenda reformelor prioritare, planificate pentru perioada martie-iunie 2016, au fost pe deplin realizate. Printre principalele restanţe ale Guvernului se numără reformarea CNA, derularea lentă a anchetei privind fraudele din sistemul bancar şi eşecul negocierii unui preţ avantajos de furnizare a energiei electrice cu Ucraina. În acelaşi timp, Guvernul se poate lăuda cu adoptarea Strategiei de atragere a investiţiilor 2016–2020, iniţierea procesului de reformare a sectorului bancar şi “dezgheţarea” procesului de negocieri privind un potenţial program cu FMI. Concluziile se includ într-un raport intermediar de monitorizare a foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare, elaborat de Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, Centrul Analitic “Expert-Grup” şi Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).

Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare întruneşte acţiunile pe care guvernarea s-a angajat să le întreprindă în 13 domenii, pentru depăşirea crizei social-economice şi politice din Republica Moldova. Odată depăşită situaţia de criză, Republica Moldova urmează să revină la implementarea documentelor strategice de politici: Agenda de Asociere şi Acordul de Asociere Republica Moldova — Uniunea Europeană, în conformitate cu prevederile Planului Naţional de Acţiuni şi alte documente strategice de politici.

Cantitativ, către sfârşitul lunii iunie au expirat termenele de realizare pentru 57 de acţiuni din cele 69 prevăzute de Foaia de parcurs. Respectiv, din totalul de 69 de acţiuni au fost realizate fără deficienţe 29%; au fost realizate cu deficienţe 27% din acţiuni; 16 (23%) din totalul de acţiuni sunt în curs pozitiv şi, respectiv, 8 (12%) sunt în curs negativ de realizare, existând deficienţe serioase ce pot împiedica realizarea cu succes a acţiunilor. În cazul a 6 acţiuni (9%), procesul de implementare nu a fost iniţiat.

Printre principalele restanţe în vederea implementării obiectivului “instaurarea bunei guvernări şi a statului de drept” se numără reformarea Centrului Naţional Anticorupţie şi adoptarea unui nou Cod al audiovizualului (una din marile restanţe ale tuturor guvernelor din 2011 şi până în prezent). În ceea ce priveşte obiectivul “dezvoltarea economică şi asigurarea unei economii de piaţă funcţionale”, menţionăm derularea lentă a anchetei privind fraudele depistate în sistemul bancar în 2014, procesul lent de reformă a BNM în vederea sporirii independenţei şi competenţelor acesteia, şi procesul lent de implementare a agendei de asociere. În domeniul energetic, din cauza lipsei de transparenţă în legătură cu reînnoirea contractului cu furnizorul din regiunea transnistreană şi respingerea ofertei furnizorului ucrainean, nu a fost negociat cel mai avantajos preţ de furnizare a energiei electrice.

13606771_10155114131853902_1554856627715623458_n

Printre principalele realizări pot fi menţionate adoptarea legii cu privire la procuratură, a legii cu privire la reorganizarea sistemului instanţelor judecătoreşti, pachetului de legi cu privire la integritate, optimizarea controalelor de stat pentru întreprinderi, adoptarea Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor 2016–2020, iniţierea procesului de reformare a sectorului bancar prin alinierea la principiile Basel 3, “dezgheţarea” procesului de negocieri privind un potenţial program cu FMI, iniţierea reformei administraţiei publice, şi, nu în ultimul rând, procesul relativ transparent şi inclusiv de selectare a Guvernatorului BNM şi a membrilor Consiliului de Supraveghere.

Raportul prezentat include evaluarea măsurilor realizate în perioada martie — iunie 2016 şi recomandări pentru fiecare domeniu inclus în Foia de parcurs (raportul este disponibil în română, engleză şi rusă pe paginile web ale celor trei organizaţii).

Evoluţia implementării Foii de parcurs poate fi vizualizată online în aplicaţia interactivă (în română, rusă şi engleză). Informaţia din aplicaţia interactivă va fi actualizată săptămânal. În septembrie, cele trei organizaţii vor prezenta raportul final cu privire la implementarea Foii de parcurs, inclusiv recomandările pentru viitoarele acţiuni necesare.

Sursa: e-democracy.md