Să trăim ca-n Europa!

Sectorul neguvernamental vrea repunerea guvernării pe făgașul european

Sectorul neguvernamental vrea repunerea guvernării pe făgașul european

24/02/2015
|
Comments off
|

La Chișinău a avut loc lansarea oficială a Platformei Civice Demnitate și Adevăr. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul unei conferințe de presă cu participarea unor lideri de opinie, personalități notorii din viața publică a Republicii Moldova.

Membrii Grupului de inițiativă au declarat că pilonii de bază ai Platformei sunt repunerea guvernării pe făgașul european recent abandonat și combaterea corupției. Liderii Platformei și-au exprimat încrederea că în asemenea mod va fi consolidată societatea civilă și că cetățenii dezamăgiți de votul din 30 noiembrie vor avea de partea lor un avocat de nădejde – Platforma civică Demnitate și Adevăr.

Textul Manifestului căruia i s-a dat citire în cadrul conferinței de presă.

MANIFESTUL PLATFORMEI CIVICE DEMNITATE ȘI ADEVĂR (DA)

Realizările guvernării din perioada 2009-2014 au înşelat dramatic aşteptările cetăţenilor. În această perioadă am asistat la un şir neîntrerupt de scandaluri publice, provocate de fărădelegi grave, neelucidate de organele abilitate din lipsă de voință politică de a reforma sistemul judiciar. Vinovaţii nu au fost pedepsiţi, iar societatea a pierdut sentimentul, că se află sub guvernarea legii şi nu a intereselor obscure ale clanurilor politice. Mediile sociale (autohton și internațional) atestă clar că flagelul ce falimentează Republica Moldova ca stat este corupţia. Contrastul izbitor dintre sloganele pro-europene şi comportamentul dezgustător al clasei politice a compromis grav ideea europeană. În consecinţă, după cinci ani de mimare a reformelor, constatăm un bilanţ trist:

aservirea plenară a tuturor instituţiilor statului (inclusiv a celor din sistemul judiciar şi a celor de reglementare pe domenii) intereselor clanurilor politice guvernante;

subminarea fără precedent a sistemului bancar-financiar prin decapitalizarea acestuia cu complicitatea instituţiilor judiciare şi de reglementare în domeniu și, implicit, periclitarea gravă a securităţii economice a ţării, imposibilitatea creerii unui mediu prietenos pentru investiţii şi dezvoltare economică;

compromiterea procesului integraţionist european al Republicii Moldova prin inducerea în conștiința publică a concluziei, că instituţiile europene susţin o guvernare profund coruptă din considerente geopolitice şi nu din cele de interes sincer pentru bunăstarea şi prosperarea poporului Republicii Moldova;

periclitarea viitorului Republicii Moldova prin descurajarea celei mai mobile şi active părţi a societăţii – tineretului, care nu-şi poate planifica o ascensiune profesională într-un mediu corupt şi degradat, decît dacă devine parte a acestuia;

încălcarea dreptului la libertatea de exprimare și formare a opiniei prin monopolizarea instituţiilor media, a controlului total al acestora de către proprietarii cu interese politice;

degradarea procesului electoral prin manipulări crase administrative, financiare şi mediatice, folosite de potentaţii zilei, care controlează pe deplin instrumentarul respectiv.

Constatările enunţate au încetățenit deja opinia generală, că Republica Moldova este un stat captiv al intereselor clanurilor politice guvernante. Consecinţele, ajunse la un nivel critic, le resimţim cu toţii:

sărăcirea maselor largi de cetăţeni prin diminuarea catastrofală a economiilor şi creşterea preţurilor, expunerea riscurilor de subzistență a categoriilor de cetăţeni şi aşa defavorizate: pensionari, bugetari, în special a celor din sistemul de învăţămînt şi sănătate;

reducerea locurilor de muncă şi a posibilității formării unor salarii decente în mediul privat, cei mai expuşi acestor riscuri fiind oamenii de afaceri şi angajaţii lor;

divizarea profundă a societăţii pe criterii geopolitice, subminarea stabilităţii politice şi a securităţii statului, absenteismul politic și decepția asupra viabilității unui parcurs european real;

migrarea în masă a zeci de mii de tineri talentaţi în state unde realizarea ambiţiilor lor are la bază meritocraţia.

Ultimul semnal, că lucrurile în Republica Moldova pot degrada iremediabil, este tîrgul ruşinos şi obscur de instaurare la guvernare a unei aşa-zise coaliţii minoritare.

În astfel de condiţii, grupul de iniţiativă al PLATFORMEI CIVICE DEMNITATE ȘI ADEVĂR (DA) se adresează către cetăţeni, organizaţiile civice şi politice din ţară, partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova cu următoarea declaraţie:

PLATFORMA CIVICĂ DEMNITATE ȘI ADEVĂR (DA) este constituită pentru angajarea într-un dialog larg al segmentelor interesate de depăşirea stării de captivitate a statului şi ancorarea fermă şi nu mimată a Republicii Moldova pe făgaşul integrării europene.

PLATFORMA CIVICĂ DEMNITATE ȘI ADEVĂR (DA) se declară drept o structură deschisă, neafiliată politic, coordonată de grupul de iniţiativă, care își propune drept scop cumularea revendicărilor și opiniilor din partea diverselor segmente sociale pentru articularea și susținerea lor coerentă, consultarea cu partenerii de dezvoltare.

PLATFORMA CIVICĂ „DEMNITATE ȘI ADEVĂR (DA) va miza pe sprijinul dezinteresat al experţilor şi specialiştilor în diverse domenii cu scopul asigurării unor atitudini şi luări de poziţii competente pe întreg spectrul de probleme cu care se confruntă societatea.

PLATFORMA CIVICĂ DEMNITATE ȘI ADEVĂR (DA) va recurge la toate instrumentele legale, inclusiv la cele de protest paşnic, pentru a-şi aduce punctele de vedere şi atitudinile la destinatari.

Chişinău, 24 februarie 2015

See more at: http://anticoruptie.md/stiri/lansarea-platformei-civice-demnitate-si-adevar-da/#sthash.3qYaOrr8.2GKk2uBG.dpuf

http://anticoruptie.md/stiri/lansarea-platformei-civice-demnitate-si-adevar-da/