Să trăim ca-n Europa!

S-a lansat apelul din 2015 pentru proiecte de cooperare Europa Creativă

S-a lansat apelul din 2015 pentru proiecte de cooperare Europa Creativă

20/08/2015
|
0 Comments
|

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a lansat pe data de 05.08.2015 apelul anual pentru proiecte de cooperare în cadrul Programului Europa Creativă – Subprogramul Cultura.

Termenul-limită pentru cei interesați de depunere a dosarelor cu proiecte este 7 octombrie 2015, ora 12.00 (CET/CEST, ora Bruxelles-ului).

Setul de documente din dosarul de cerere de finanțare sunt disponibile și pot fi descărcate de pe pagina EACEA. Formularul electronic (eForm) din dosar este disponibil aici.

Sugestii și recomandări
Dacă intenționați să depuneți un proiect în calitate de lider la acest apel sau să fiți partener într-un proiect depus de o altă organizație, vă recomandăm să parcurgeți înainte acești pași:

– Să vă înregistrați în Portalul Participantului pentru a obține codul PIC necesar pentru a fi parte a unui proiect depus. Procedura înregistrării și a depunerii este disponibilă pe pagina noastră la secțiunea ”Depunerea proiectelor”.

– Să parcurgeți cu atenție ghidul acestui apel la propuneri, unde sunt descrise prioritățile componentei de cooperare, precum și toate regulile și cerințele pentru depunere.

Subprogramul Cultura își propune să sprijine proiecte care vizează îndeosebi:

A. mobilitatea transnațională;

B. dezvoltarea publicului;

C.1. consolidarea capacităților – digitizare;

C.2. consolidarea capacităților – noi modele de afaceri;

C.3 consolidarea capacităților – educație și formare.

Criterii de eligibilitate

Candidați eligibili: a se vedea secțiunea II – Condiții generale de participare – Candidați eligibili.

Proiecte eligibile: În funcție de amploarea, nevoile, natura, obiectivele și prioritățile proiectului, solicitantul trebuie să depună fie o cerere pentru categoria 1 – Proiecte de cooperare de mai mică amploare, fie pentru categoria 2 – Proiecte de cooperare de mai mare amploare.

Coordonatorul de proiect poate să depună o singură cerere pe an, încadrată fie la categoria 1, fie la categoria 2. Un solicitant care depune o cerere încadrată la categoria 1 sau la categoria 2 în calitate de coordonator de proiect poate fi partener în cadrul altor proiecte, înaintate de alți coordonatori pentru oricare dintre cele două categorii.

Categoria 1 – Proiecte de cooperare de mai mică amploare

În această categorie intră proiectele care:

– au un coordonator de proiect și cel puțin alți doi parteneri, având sediul social în cel puțin trei țări diferite care participă la programul „Europa creativă” – subprogramul Cultura. Coordonatorul de proiect sau unul dintre parteneri trebuie să aibă sediul social într-una din țările eligibile menționate la categoriile 1, 3 și 4;

– fac obiectul unei cereri prin care se solicită un grant UE de maximum 200 000 EUR, reprezentând maximum 60 % din bugetul eligibil.

În caz de selecție, coordonatorul unui proiect încadrat la categoria 1 poate să depună o cerere pentru un nou proiect de categoria 1 sau pentru unul de categoria 2 ca răspuns la cereri de propuneri ulterioare.

Categoria 2 – Proiecte de cooperare de mai mare amploare

În această categorie intră proiectele care:

– au un coordonator de proiect și cel puțin alți cinci parteneri, având sediul social în cel puțin șase țări diferite care participă la programul „Europa creativă” – subprogramul Cultura. Coordonatorul de proiect sau unul dintre parteneri trebuie să aibă sediul social într-una din țările eligibile menționate la categoriile 1, 3 și 4;

– fac obiectul unei cereri prin care se solicită un grant UE de maximum 2 000 000 EUR, reprezentând maximum 50 % din bugetul eligibil.

În caz de selecție, coordonatorul unui proiect încadrat la categoria 2 nu va fi eligibil pentru depunerea altor cereri de proiecte de categoria 2 cât timp proiectul este în derulare. Cu alte cuvinte, coordonatorul unui proiect de categoria 2 aflat în derulare nu poate să coordoneze un alt proiect de categoria 2 decât dacă perioada de eligibilitate a proiectului de cooperare selectat este încheiată la momentul începerii perioadei de eligibilitate a proiectului de categoria 2 pentru care depune cerere în calitate de coordonator. Coordonatorii proiectelor încadrate la categoria 2 au însă posibilitatea de a depune cereri pentru noi proiecte de categoria 1 în cadrul cererilor de propuneri ulterioare.

Pentru ambele categorii de proiecte durata maximă (perioada de eligibilitate) este de 48 de luni.

Pentru ambele categorii, proiectul trebuie să se bazeze pe un acord de cooperare încheiat între coordonator și parteneri.

Mai multe detalii vedeti pe pagina oficiala a Ministerului Culturii al Republicii Moldova:

http://mc.gov.md/ro/content/s-lansat-apelul-din-2015-pentru-proiecte-de-cooperare-europa-creativa

http://mc.gov.md/ro/content/proiecte-de-cooperare-europa-creativa

NB: Sunt incurajati sa aplice dosare diverse ONG-uri, Asociatii culturale, edituri si alte institutii din domeniul cultural.

sursa: Ministerul Culturii al RM