Să trăim ca-n Europa!

Rezoluția Consiliului European. UE cere reforme concrete și anchetarea jafului din sistemul bancar

Rezoluția Consiliului European. UE cere reforme concrete și anchetarea jafului din sistemul bancar

15/02/2016
|
0 Comments
|

Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au adoptat astăzi, 15 februarie, o rezoluție în privința Republicii Moldova, care conține atât unele concluzii dar și recomandări pentru noua guvernare de la Chișinău.

În rezoluția formată din 13 puncte se menționează că este important ca guvernarea din Republica Moldova să pună în regim prioritar depolitizarea instituțiilor de stat, reforma justiției dar și a sectorului financiar-bancar, recăpătarea încrederii cetățenilor dar și să asigure independența mass-media.

Totdată în rezoluție, Chișinăului i se cere să clarifice ce s-a întâmplat în 2014 în sistemul bancar și să caute să recupereze fondurile dispărute, aducându-i în fața justiției pe cei vinovați. Auditul celor trei bănci va trebui efectuat de o structură specială, în cooperare cu Fondul Monetar Internațional (FMI). Pentru a evita repetarea unor asemenea cazuri de prevenire a spălării banilor legislația va trebui adusă în concordanță cu cea europeană.

Uniunea Europeană își arată disponibilitatea de a sprijini prin asistență tehnică și suport pentru proiecte, cum ar fi misiunile de inter-pares și consiliere la nivel înalt. Este luată în calcul și reluarea plăților de sprijin bugetar odată ce sunt îndeplinite condițiile politice, financiare și macro-economice.
Vedeți mai jos recomandările integral din rezoluția Consiliului European:

1. Consiliul Europei își reafirmă angajamentul de a consolida asocierea politică și integrarea economică a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. De asemenea, confirmă și faptul că toate statele membre al Uniunii Europene au ratificat Acordul de Asociere.

2. Consiliul urmărește îndeaproape situația din Republica Moldova. Uniunea Europeană este convinsă că situația actuală din Republica Moldova poate fi rezolvată doar printr-un dialog constructiv între toate forțele politice din țară, care să ia în considerare așteptările oamenilor din Republica Moldova. Rezultatele concrete privind reformele sunt necesare pentru a restabili încrederea cetățenilor.

3. În acest scop, Consiliul European solicită o implementare accelerată a Programului de Asociere. Uniunea Europeană își reiterează angajamentul de a sprijini eforturile de reformă, în scopul de a aduce beneficiii cetățenilor din Republica Moldova prin intermediul Acordului de Asociere, care include și Zona de Liber Schimb.

4. Guvernul Republicii Moldova ar trebui să pună în plan prioritar reformele care vizează depolitizarea instituțiilor de stat, corupția sistemică, reforma administrației publice care vizează, printre altele, și creșterea eficienței organismelor de reglementare, transparența și responsabilitate în gestionarea finanțelor publice, precum și în ceea ce privește în procesul de elaborare a politicilor publice.

5. Consiliul face apel la autoritățile din Republica Moldova pentru a consolida guvernarea corporativă în sectorul financiar, precum și independența și puterile de supraveghere ale Băncii Naționale a Moldovei precum și independența și posibilitatea de supraveghere Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Totodată se subliniază în special necesitatea de a numi guvernatorul Băncii Naționale, pe baza unui proces apolitic, transparent și credibil.

6. Consiliul face apel la autoritățile din Republica Moldova să asigure o investigație aprofundată și imparțială în cazul fraudei din anul 2014 care a afectat sistemul bancar. De asemenea, scopul acestei investigații să fie recuperarea fondurilor deturnate și de a aduce pe cei responsabili de acest furt în fața justiţiei. Totodată se cere un audit auditul la cele trei bănci care va trebui efectuat de o structură specială, în copoerare cu Fondul Monetar Internațional (FMI). Pentru a evita repetarea unor asemenea cazuri, legislația de prevenire a spălării banilor va trebui adusă în corespundere cu cea europeană.

7. Consiliul este preocupat de lipsa de independență a sitemului de justiție și de aplicare a legii. Acesta subliniază importanța aplicării reformelor care asigură independența, eficiența, transparența și responsabilitatea sistemului judiciar și a instituțiilor anticorupție. Reforma procuraturii, precum și lupta împotriva corupției în cadrul sistemului judiciar ar trebui să fie tratate ca materie prioritare, inclusiv bazat pe merite și recrutarea transparentă și promovare a judecătorilor.

8. Consiliul îndeamnă Guvernul Republicii Moldova să ia măsuri pentru a crea un câmp de joc egal pentru întreprinderi și de a restabili un climat investițional atractiv și stabil, dar și de a îmbunătăți condițiile de transparență și de investiții în sectorul energetic. Se evidențiază și mai mult importanța de a urma obligațiile prevăzute de Acordul de asociere și la Tratatul Comunității Energetice, pentru a adopta proiectele de lege relevante în prezent în curs de examinare, și să se asigure punerea acestora în aplicare.

9. Consiliul reiterează disponibilitatea UE de a sprijini Republica Moldova, inclusiv prin asistență tehnică și suport pentru proiecte, cum ar fi misiunile de inter-pares și consiliere la nivel înalt. Este luată în calcul și reluarea plăților de sprijin bugetar odată ce sunt îndeplinite condițiile politice, financiare și macro-economice, inclusiv respectarea principiilor de supraveghere și de transparență bugetară. Consiliul solicită Guvernului să stabilească, printre altele, o foaie de parcurs detaliată în vederea unui acord cu Fondul Monetar Internațional, care este un element important în asigurarea preocupărilor macroeconomice din țară. Consiliul salută invitația Guvernului Republicii Moldova adresată FMI, pentru a trimite o misiune, cât mai curând posibil, astfel încât să se angajeze rapid la stabilirea unui program cuprinzător de stabilizare și de reforme structurale.

10. Comunicarea eficientă, strategică, inclusiv în cooperare cu societatea civilă și mass-media independentă, referitor la reformele realizate și care urmează să fie întreprinse în cadrul Acordului de asociere, este de o importanță esențială pentru informarea cetățenilor RM despre beneficiile așteptate de la asocierea politică și integrarea economică cu Uniunea Europeană.

11. Uniunea Europeană salută recentele discuții privind reforma constituțională din Republica Moldova cu scopul de a preveni viitoarele blocaje politice. Uniunea Europeană de asemenea, invită autoritățile din Republica Moldova de a lua în calcul toate recomandările OSCE / ODIHR, în special în ceea ce privește transparența finanțării partidelor și responsabilitatea candidaților aleși.

12. Consiliul reamintește că libertatea presei este un element la fel de fundamentală a vieții democratice. Acesta îndeamnă Guvernul RM pentru a îmbunătăți legislația națională, în scopul de a limita concentrarea proprietății mass-media și asigurarea pluralismului de opinie.

13. Consiliul salută angajamentul Republicii Moldovei de a gestiona procesul de reglementare transnistreană ca o prioritate-cheie, precum și interesul de a relua negocierile cât mai curând posibil, inclusiv în formatul 5 + 2. Consiliul salută, de asemenea, crearea unui grup de lucru permanent pentru cooperarea între Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Populară a Găgăuziei.

sursa: deschide.md