Să trăim ca-n Europa!

Revizuirea politicii europene de vecinătate: parteneriate mai solide pentru o vecinătate mai puternică

Revizuirea politicii europene de vecinătate: parteneriate mai solide pentru o vecinătate mai puternică

18/11/2015
|
0 Comments
|

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate au prezentat astăzi principalele linii ale revizuirii politicii europene de vecinătate (PEV), definind noua abordare a Uniunii în ceea ce-i privește pe vecinii săi de la est și sud. Revizuirea a fost efectuată în urma unor ample consultări cu statele membre, țările partenere, organizațiile internaționale, partenerii sociali, societatea civilă și mediul academic.
„Un parteneriat mai solid cu vecinii noștri este crucial pentru Uniunea Europeană, în contextul în care ne confruntăm cu multe provocări atât în interiorul granițelor noastre, cât și în afara acestora. Atacurile teroriste produse vineri la Paris, dar și atacurile recente din Liban, Egipt, Turcia și Irak arată încă o dată că avem de-a face cu amenințări globale, la care întreaga comunitate internațională trebuie să găsească un răspuns. Împreună trebuie să construim un mediu mai sigur, să încercăm să rezolvăm numeroasele crize din regiunea noastră comună, să sprijinim dezvoltarea și creșterea în regiunile cele mai sărace și să abordăm cauzele profunde ale migrației. Actuala revizuire a PEV a urmărit exact acest scop. Vom promova valorile și interesele noastre comune și îi vom implica totodată pe partenerii noștri într-o cooperare sporită în materie de securitate. Măsurile prezentate astăzi încearcă să ofere modalități de a consolida reziliența societăților noastre și ale partenerilor noștri, precum și capacitatea noastră de a lucra împreună în mod eficace pentru scopuri comune”, a declarat Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședintele Comisiei.
„Provocarea cea mai urgentă cu care ne confruntăm este stabilizarea situației din vecinătatea noastră. Conflictele, terorismul și radicalizarea sunt amenințări pentru noi toți. Însă și sărăcia, corupția și proasta guvernare sunt o sursă de insecuritate. Acesta este motivul pentru care ne vom reorienta relațiile cu partenerii, atunci când acest lucru este necesar, asupra intereselor pe care le împărtășim cu adevărat. Printre acestea se numără în special dezvoltarea economică, cu un accent deosebit pe ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și pe competențe”, a adăugat Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea.
Stabilizare, diferențiere și responsabilitate

În cursul prezentului mandat, principala prioritate politică a PEV va fi stabilizarea. Alte elemente-cheie ale noii politici europene de vecinătate vor fi diferențierea și o mai mare responsabilitate și implicare reciprocă, admițându-se faptul că nu toți partenerii aspiră să respecte normele și standardele UE și reflectând dorințele fiecărei țări în ceea ce privește natura parteneriatului său cu UE și domeniile acoperite de acesta. UE va susține și va continua să promoveze valorile universale prin PEV, căutând modalități mai eficace de a promova democrația, drepturile omului, libertățile fundamentale și statul de drept.
Sectoare-cheie

Noua PEV va mobiliza eforturile pentru a sprijini dezvoltarea economică și socială favorabilă incluziunii; crearea unor oportunități de angajare pentru tineret va fi una dintre principalele măsuri pentru stabilizarea economică. Se va pune un nou accent pe intensificarea cooperării cu țările partenere în sectorul securității, în special în domeniul politicilor de prevenire a conflictelor, de luptă împotriva terorismului și de combatere a radicalizării. Alte priorități vor fi mobilitatea legală și sigură, pe de o parte, și combaterea migrației neregulamentare, a traficului de persoane și a introducerii ilegale de migranți, pe de altă parte. Ca ultim punct, se va acorda mai multă atenție colaborării cu partenerii în ceea ce privește securitatea energetică și combaterea schimbărilor climatice.
Mai multă flexibilitate și eficacitate și o nouă abordare în materie de parteneriat

UE propune reorientarea relațiilor cu vecinii săi pentru a aborda prioritățile politice pe care ambele părți le consideră drept bază a parteneriatului. Această opțiune va fi discutată cu partenerii și este foarte importantă pentru întărirea sentimentului de implicare și responsabilitate a acestora. Se urmărește, de asemenea, implicarea mai strânsă a statelor membre în definirea și punerea în aplicare a politicii în țările vizate de politica de vecinătate.
Noua PEV va introduce o serie de noi metode de lucru, inclusiv abolirea tradiționalului pachet anual de rapoarte pentru fiecare țară. Raportarea va fi mai bine adaptată naturii și calendarului de lucru proprii fiecărei relații.
Noua PEV va încerca să utilizeze resursele financiare disponibile într-un mod mai flexibil, astfel încât UE să poată reacționa mai rapid la noile provocări apărute în zona de vecinătate. Se prevede o implicare mai puternică a societății civile, a partenerilor sociali și a tineretului.
La nivel regional, Parteneriatul estic va fi în continuare consolidat în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul summitului de la Riga din 2015. Uniunea pentru Mediterana poate juca un rol mai important în sprijinirea cooperării între țările din vecinătatea sudică. Noua PEV va încerca totodată să implice, după caz, alți actori regionali, din afara zonei de vecinătate, pentru a găsi soluții la provocările regionale.