Să trăim ca-n Europa!

Reuniunea extinsă a Platformei locale a Parteneriatului de Mobilitate RM-UE

Reuniunea extinsă a Platformei locale a Parteneriatului de Mobilitate RM-UE

10/07/2015
|
0 Comments
|

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a găzduit joi, 9 iulie 2015, tradiţionala reuniune extinsă a Platformei locale a Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova – Uniunea Europeană. În deschiderea reuniunii, viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Daniela Cujbă, și şeful Delegaţiei UE în R. Moldova, Ambasadorul Pirkka Tapiola, au apreciat caracterul dinamic şi flexibil al Parteneriatului de Mobilitate. A fost subliniat rolul pozitiv al acestui format de cooperare pentru implementarea Acordului de Asociere RM – UE şi pentru liberalizarea regimului de vize cu UE. De asemenea, a fost evidenţiată deschiderea autorităţilor R. Moldova de a împărtăși experienţa acumulată pe parcursul celor 7 ani de existenţă a Parteneriatului de Mobilitate cu statele interesate, în special din cadrul Politicii Europene de Vecinătate. Prima sesiune a fost dedicată rolului activ al ţării noastre în cadrul Forumului Global privind Migraţia şi Dezvoltarea, precum şi în cadrul discuţiilor pe marginea Agendei de dezvoltare post-2015 a Organizaţiei Naţiunilor Unite. O atenţie specială a fost acordată procesului de formulare a viziunii strategice a Guvernului în privinţa relaţiilor cu diaspora pentru perioada 2015 – 2025, reintegrării migranţilor reîntorşi şi dimensiunii de gen a migraţiei, în special în contextul proiectelor implementate de NEXUS Moldova şi UN Women.

Cea de-a doua sesiune s-a concentrat pe managementul migraţiei de muncă, inclusiv în privinţa cadrelor medicale, precum şi pe rolul învăţământului profesional tehnic pentru dezvoltarea pieţii muncii în ţara noastră. În acest context, a fost menţionată cooperarea cu Israel, Italia, Franţa, Germania şi ETF, precum şi suportul bugetar al UE pentru reformarea învăţământului profesional tehnic.De asemenea, în cadrul sesiunii respective au fost prezentate evoluţiile în dezvoltarea sistemului naţional de protecţie internaţională, precum şi posibilităţile de cooperare cu Biroul European de Sprijin pentru Azil, cu scopul de a consolida capacităţile instituţionale ale Biroului pentru Migraţie şi Azil.Sesiunea a treia a fost dedicată dezvoltării sistemelor naţionale de management al frontierei şi asigurare a securităţii documentelor, în special prin prisma proiectelor FIRMM şi MIGRECO, implementate de către ICMPD şi, respectiv, OIM, care au contribuit la consolidarea capacităţilor autorităţilor, inclusiv prin îndeplinirea condiţionalităţilor Planului de acţiuni RM – UE privind liberalizarea regimului de vize. În cadrul evenimentului, participanţii au efectuat un schimb de opinii despre situaţia actuală şi perspectivele de dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate, inclusiv în contextul noilor tendințe în dezvoltarea domeniului migrației la nivelul UE.

Informaţii suplimentare

Parteneriatul de Mobilitate RM – UE este o iniţiativă pilot, semnată pe 5 iunie 2008, care reuneşte mai multe proiecte şi iniţiative în domeniul migraţiei şi se referă în mod prioritar la consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul gestionării migraţiei, promovarea migraţiei legale, consolidarea relaţiilor cu diaspora, promovarea revenirii şi reintegrării migranţilor moldoveni, investirea eficientă a remitenţelor, asigurarea protecţiei sociale, supravegherea frontierei şi securitatea documentelor, precum şi cooperarea în domeniul luptei contra migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane.

Statele membre ale UE care participă la Parteneriatul de Mobilitate cu R. Moldova, prin intermediul diferitor proiecte din sfera politicii migraţionale, sunt: Bulgaria, Cehia, Cipru, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria. Comisia Europeană, Frontex şi Fundaţia Europeană de Formare, de asemenea, sunt parte a formatului respectiv de cooperare.

Sursă: Centrul de Presa al MAEIE