Să trăim ca-n Europa!

Republica Moldova: UE oferă suport pentru crearea locurilor de muncă și o administrație publică consolidată

Republica Moldova: UE oferă suport pentru crearea locurilor de muncă și o administrație publică consolidată

21/12/2017
|
0 Comments
|

Mai multe locuri de muncă, exporturi spre UE în creștere, o administrație publică consolidată, servicii de poliție îmbunătățite și o dezvoltare rurală accelerată: acestea sunt obiectivele asistenței acordate astăzi de Uniunea Europeană Republicii Moldova. În acest sens, UE a pus la dizpoziția bugetului Republicii Moldova suma de 36,3 milioane euro.

Autoritățile Republicii Moldova au fost de acord să utilizeze aceste fonduri pentru a sprijini următoarele acțiuni:

Implementarea acordului DCFTA (Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător) între UE și Republica Moldova,
Reforma Poliției,
Reformele Politicii Finanțelor Publice,
Implementarea Liberalizării Regimului de Vize cu Europa,
Dezvoltarea Rurală și a Agriculturii în Republica Moldova (ENPARD).
Înainte ca aceste sume să devina diponibile, Guvernul Republicii Moldova a trebuit să îndeplinească condițiile și să obțină rezultate în cadrul celor cinci programe. Sumele disbursate astăzi nu corespund sumei totale solicitate de autoritățile din Republica Moldova. Decizia de a efectua o plată de 36,3 milioane euro din 47 milioane euro (eligibile) reflectă îndeplinirea parțială a condițiilor prevăzute în acordurile dintre UE și autoritățile din Republica Moldova.

Astfel, Republica Moldova a utilizat asistența acordată de UE pentru a obține următoarele rezultate:

a realizat unele dintre reformele sectoriale stipulate în acordurile de asistență bugetară cu UE reciproc obligatorii:
Privind Dezvoltarea Rurală și a Agriculturii (ENPARD), Republica Moldova a îmbunătățit competitivitatea sectorului agro-alimentar, sprijinind investițiile în ferme agricole, crearea grupurilor de producători și a acordat sprijin unităților agro-alimentare în comerțul realizat cu UE. De asemenea, sprijinul acordat de UE a ajutat producătorii agricoli să respecte standardele de calitate europene și internaționale privind siguranța alimentelor.
Privind DCFTA, au fost adoptate măsuri legislative importante ce țin de supravegherea pieței pentru a se asigura că produsele de pe piața moldovenească respectă cele mai înalte standarde pentru consumatorii și lucrătorii din Republica Moldova și pentru a asigura protecția mediului, siguranța și echitatea procesului comercial. Suplimentar, programul a stimulat crearea locurilor de muncă și realizarea misiunilor pentru creșterea exporturilor, organizate pentru întreprinderile din Republica Moldova, precum și vizite la fața locului efectuate de către investitorii străini.
Planul de Acțiuni privind Liberalizarea Regimului de Vize: asistența acordată de UE a contribuit la ameliorarea funcționării schimbului de informații pentru gestionarea migrației și a frontierelor, la consolidarea cooperării cu statele membre ale UE privind aceste subiecte și la consolidarea capacităților Republicii Moldovei de a lupta cu traficul de ființe umane și crima organizată.
În primul an al programului de asistență bugetară pentru poliție, au fost implementate proiecte-pilot privind activitatea polițienească comunitară în patru inspectorate de poliție (Chișinău, Anenii Noi, Sângerei și Cahul), care au fost monitorizate îndeaproape de către organizațiile societății civile și comunitatea internațională.
a progresat cu privire la modalitatea de gestionare a finanțelor publice și la pregătirea bugetului într-un mod mai transparent. Datorită sprijinului acordat de UE, autoritățile au îmbunătățit accesul cetățenilor la informații privind bugetul de stat, elaborând un buget al cetățeanului. Acestea au îmbunătățit și măsurile de control, precum și raportarea cheltuielilor și consolidarea gestionării datoriei de stat. De asemenea, Curtea de Conturi a luat măsuri pentru ca auditul pe care îl realizează să fie mai eficace.
a înregistrat un progres semnificativ cu privire la implementarea unei politici macroeconomice orientate spre stabilitate, inclusiv implementarea reformelor structurale privind stabilizarea și o mai bună reglementare a sectorului bancar în conformitate cu programul FMI implementat în prezent.
Uniunea Europeană va continua să aplice, precum a facut și în trecut, o puternică condiționalitate în cadrul asistenței financiare pe care o acordă concentrându-se pe sectoarele de activitate care generează beneficii directe cetățenilor Republicii Moldova. Pentru continuarea suportului bugetar și în anul 2018, va fi important ca Republica Moldova să-și intensifice eforturile privind obținerea rezultatelor în lupta cu corupția la nivel înalt și în asigurarea independenței și responsabilizării sectorului judiciar. De asemenea, Republica Moldova va trebui să asigure respectarea tuturor mecanismelor democratice. Și în cele din urmă, o implementare corespunzătoare continuă a acordului cu FMI și realizarea reformelor asupra cărora părțile au căzut de acord în cadrul contractelor de suport bugetar vor fi foarte importante.

Sursa: Delegatia UE in RM. Vedeti AICI