Să trăim ca-n Europa!

Republica Moldova fiind parte a Agendei comune la Marea Neagră va beneficia de noul buget al UE alături de țările partenere

Republica Moldova fiind parte a Agendei comune la Marea Neagră va beneficia de noul buget al UE alături de țările partenere

13/12/2020
|
0 Comments
|

Secretarul de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Dorin Andros, a participat la reuniunea ministerială privind Agenda Maritimă Comună la Marea Neagră. Evenimentul s-a desfășurat în format on-line și a reunit oficiali ai ministerelor din Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, România, Federația Rusă, Turcia și Ucraina implicate în implementarea Agendei maritime comună. Evenimentul a constituit prima reuniune după ședința din 2019 de la București, unde a fost semnată Agenda.

Evenimentul a avut drept scop evaluarea impactului crizei pandemice asupra mediului și sectoarelor economiei din regiunea Mării Negre, îndeosebi: turismul de coastă, construcția navală, pescuitul, acvacultura, transportul maritim, etc., precum și s-a focusat pe identificarea mijloacelor de impulsionare a potențialului economic în regiune, fiind explorate oportunitățile digitalizării prin prisma unor abordări durabile.

Secretarul de Stat Dorin Andros a declarat în cadrul reuniunii că MADRM manifestă deschidere pentru cooperarea cu statele  membre ale bazinului Mării Negre, în vederea identificării noilor oportunități de dezvoltare a „economiei albastre”.

„În ultimii trei ani, cu sprijinul și inițiativa Uniunii Europene, Republica Moldova a demonstrat o atitudine pro activă, participând  de comun cu statele de la granița Mării Negre, la mai multe ateliere de lucru, cu referire la creșterea sustenabilă în domeniul marin și maritim, la dezvoltarea domeniului de cercetare și inovare în regiunea Mării Negre. Regiunea are un potențial enorm, deoarece este considerată un instrument de promovare, cooperare, stabilitatea și consolidare a comunităților de coastă. Totodată, Marea Neagră este de o importanță globală pentru știința fundamentală, politica de durabilitate și economia albastră. Agenda strategică pentru cercetare și inovare în Marea Neagră este documentul ce ghidează comunitatea academică, agențiile de finanțare, industria, politica și societatea pentru a aborda provocările fundamentale ale Mării Negre, pentru a promova creșterea economiei albastre,  precum și pentru crearea platformelor de cercetare inovatoare, în scopul îmbunătățirii educației și consolidării capacităților”, a menționat Dorin Andros.

În cadrul reuniunii, părțile au identificat necesitatea valorificării fondurilor disponibile și atragerea mai multor investiții pentru finanțarea proiectelor care pun în aplicare prioritățile Agendei. Din acest considerent,  s-a convenit ca împreună cu Comisia Europeană, statele vizate vor asigura realizarea obiectivelor Agendei Maritime comune, ce vor fi reflectate și în viitoarele programe naționale și regionale, inclusiv în cele cofinanțate de UE.

Participanții au fost informați despre faptul că bugetul pe termen lung al UE 2021-2027 și al noului instrument temporar de redresare „Next Generation EU”, urmează a fi aprobate în perioada următoare, cu un pachet de 1,8 trilioane de euro, ce va constitui cel mai mare buget finanțat vreodată și care oferă pentru instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională circa 98,4 miliarde de euro. Mijloacele financiare vor fi oferite pentru a contribui la reconstrucția Europei post-COVID-19, fiind prioritare domeniile politicii ecologice și digitale, pentru a confrunta provocările actuale și viitoare.

SURSA: interlic.md