Să trăim ca-n Europa!

Republica Moldova a semnat Acordul privind participarea la Programul-cadru pentru cercetare şi inovare al Uniunii Europene „Orizont Europa”

Republica Moldova a semnat Acordul privind participarea la Programul-cadru pentru cercetare şi inovare al Uniunii Europene „Orizont Europa”

27/10/2021
|
0 Comments
|

Natalia Gavriliţa şi Mariya Gabriel, Comisarul european pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, au semnat astăzi, la Bruxelles, Acordul privind participarea Republicii Moldova la Programul- cadru al Uniunii Europene pentru cercetare şi Inovare „Orizont Europa”, pentru perioada 2021-2027.

În rezultatul asocierii, Republica Moldova va obţine drepturi de participare similare statelor membre ale UE, ceea ce îi va permite să coopereze şi concureze în calitate de partener egal în toate concursurile anunţate în cadrul Programului „Orizont Europa”.

Programul oferă oportunităţi pentru schimbul de bune practici europene şi internaţionale, atragerea cercetătorilor, accesul la infrastructură de cercetare şi de soluţionare a provocărilor cu care se confruntă societatea contemporană.

Programul vine să continue eforturile Programului Cadru de cercetare şi inovare Orizont 2020. Din 2014 şi până în prezent Republica Moldova a beneficiat de 7,4 milioane de Euro în cadrul programului Orizont 2020. Rata de succes a proiectelor eligibile în cadrul programului este de 14 procente fiind superioară mediei statelor asociate din regiune.

Obiectivele programului semnat sunt promovarea cercetării şi inovării, consolidarea legăturii dintre cercetare, inovare, educaţie şi alte politici. Totodată, programul are scopul să asigure complementaritatea cu politicile şi activităţile de cercetare şi inovare la nivel naţional, regional şi la nivelul Uniunii Europene.

Programul-cadru „Orizont Europa” se bazează pe trei piloni care se completează şi sunt interconectaţi. Primul pilon sprijină excelenţa ştiinţifică în cercetarea fundamentală şi dezvoltarea tinerilor talente în domeniile cercetării şi inovării. Al doilea pilon susţine cercetarea care abordează provocări societale şi tehnologii industriale în domenii precum sănătatea, securitatea, tehnologiile digitale şi tehnologiile generice esenţiale, clima, energia şi mobilitatea, aprovizionarea cu alimente şi resursele naturale şi garantează că întregul proces de cercetare şi inovare este finanţat şi încorporat în problematica provocărilor globale. Al treilea pilon se axează pe intensificarea inovării prin instituirea Consiliului european pentru inovare şi sprijină antreprenoriatul axat pe cercetare. Cei trei piloni sunt susţinuţi de activităţi de consolidare al Spaţiului European al Cercetării, şi anume prin componentele: extinderea participării, răspândirea excelenţei, reformarea şi consolidarea sistemului european de cercetare şi inovare.
Republica Moldova participă în calitate de ţară asociată şi contribuie la toate părţile Programului „Orizont Europa”. De menţionat că participarea Republicii Moldova la programele-cadru ale Uniunii Europene reprezintă o cale de internaţionalizare a sistemului naţional de cercetare şi inovare, precum şi de asigurare a procesului de integrare în Spaţiul European de Cercetare.

SURSA:tvr.md