Să trăim ca-n Europa!

Republica Moldova - 25. Gabriela Moraru: Cred că ar trebui să urmăm exemplul evreilor, care, chiar fiind departe de statul lor, au depus mult efort pentru a-l consolida

Republica Moldova – 25. Gabriela Moraru: Cred că ar trebui să urmăm exemplul evreilor, care, chiar fiind departe de statul lor, au depus mult efort pentru a-l consolida

24/08/2016
|
0 Comments
|

Interviu cu Gabriela Moraru, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Israel

– Doamnă Ambasador, cum se simte din Israel aniversarea a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova?

– Din Israel, aniversarea celor 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova se vede foarte bine, se salută cald şi se susţine într-o manieră pozitivă de către autorităţi. Statul Israel a recunoscut independenţa Republicii Moldova la 25 decembrie 1991, iar la 22 iunie 1992 a stabilit relaţiile diplomatice cu ţara noastră, astfel, în anul care vine vom marca şi 25 de ani de cooperare diplomatică dintre ambele state.
Prim-ministrul Statului Israel a transmis o telegramă de felicitare în adresa omologului său moldovean în care a salutat aniversarea a 25 de ani de la proclamarea Independeţei Republicii Moldova, iar poporului nostru i-a urat succese şi realizări pe calea implementării reformelor.
În ajunul acestui eveniment am avut mai multe întrevederi cu oficialii israelieni şi aceştea ne-au asigurat de susţinerea acordată parcursul european al Republicii Moldova, implementării reformelor necesare pentru consolidarea economiei. Ei au subliniat disponibilitatea de a investi în statul nostru. Şi Comunitatea evreilor originari din Moldova transmite poporului moldav cele mai sincere felicitări şi doreşte meleagului natal prosperare.

– Care sunt cele mai remarcabile realizări înscrise în paginile relaţiilor bilaterale dintre Republica Moldova şi Statul Israel?

– Mai întâi de toate aş menţiona relaţiile interumane, pe care Israelul le apreciază destul de mult. Din acest considerent insist în permanenţă asupra desfăşurării schiburilor de vizite la diferit nivel în ambele state. Remarcabile în acest sens sunt vizitele bilaterale la nivel înalt și reuniunile comisiilor mixte interguvernamentale privind colaborarea comercial-economică. Nu mai puţin valoroase sunt şi schimburile culturale. Spre exemplu, in aprilie curent, Centrul Cultural „Enav” din Tel-Aviv a găzduit expoziția cu genericul „Din Moldova cu drag”, ai cărei protagonişti au fost pictorii moldoveni Antonina și Vitalie Grișciuc. La nivelul cooperarii interumane aș menţiona şi implementarea de către Agenția MASHAV a proiectelor în diferite domenii, beneficiar al cărora este statul nostru.

Israelul apreciază înalt abilităţile şi nivelul profesionist al specialiştilor moldoveni, care activează aici in diverse domenii, precum construcţiile, medicină, agricultură, IT și artă. Originari din Moldova în Israel au ajuns să ocupe înalte funcţii de stat şi la acest capitol am putea aduce mai multe nume. Este vorba de fondatorul orașului Tel-Aviv Meir Dizengoff, scriitorii Nahum Gut­man și Moisei Gamburg, com­pozitorul Samuel Cohen – autor al muzicii imnului național al Statului Israel, Ițhak Korn, fondatorul Asociației Mondiale a Evreilor Originari din Republica Mol­dova și a Casei Evreilor Basa­rabeni în Tel-Aviv, actualul ministru al apărării Avig­dor Liberman și mulți alții.

20160530_213113

Poporul evreu acorda o semnificaţie aparte ajutorului şi respectului din partea poporului moldav pentru destinul crunt al evreilor.

– Cum aţi caracteriza parcursul relaţiilor bilaterale moldo-israeliene?

– Realţiile dintre statele noastre întotdeauna au fost bune. În prezent avem o bază juridică serioasă de colaborare care este constituită din 22 de acorduri, convenţii şi protocoale de implementare. Printre ultimile semnate, dar nu ultimile ca importanţă, ci dimpotrivă, sunt Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în anumite sectoare din Statul Israel şi Protocol de implementare a Acordului respectiv privind angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în sectorul construcţiilor, semnate la Ierusalim in octombrie 2012 şi intrate în vigoare din ianuarie 2013. Aş sublinia aici, că autorităţile din Israel, dar şi antreprenorii din domeniu, dau note foarte înalte constructorilor moldoveni, cea ce conferă o plusvaloare imaginii ţării noastre în general, dar şi contribuie la consolidarea veniturilor familiilor de moldoveni, care muncesc aici temporar.

20160513_133155

Israelul și Republica Moldova au multe tangențe în comun, iar cei circa o sută de mii de evrei originari din Moldova crează o bază puternica pentru colaborarea dintre cele doua state.

Ce evenimente sunt înscrise pe agenda marcării celor 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova?

– Ambasada va organiza mai multe evenimente menite să consolideze şi să promoveze imaginea Republicii Moldova în Statul Israel.

La 2 septembrie, în oraşul Ashkelon, va avea loc serata festivă de sărbătorire a aniversării celor 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova cu participarea comunităților evreilor originari din Republica Moldova. Va fi o serată de suflet, unde împreună cu comunitatea vom efectua o retrospectivă istorică, ne vom aduce aminte de cei care au stat la baza proclamării independenţei Republicii Moldova, cei care au luptat pentru integritatea şi independenţa ţării. Împreună cu membrii misiunii vom rasfoi în amintiri şi destinele evreilor de pe meleagurile natale. Desigur, această serată se va distinge şi printr-o revelaţie a tradiţiilor şi culturii moldoveneşti.

La 15 septembrie curent, misiunea şi-a propus să organizeze o recepţia oficială, dedicată Aniversării celor 25 de ani de la proclamarea independenţei, la care sunt invitaţi oficiali ai Statului Israel, deputaţi, miniştri, oameni de afaceri, artişti, ziarişti, formatori de opinie, lideri ai comunităţilor evreilor originari din RM, personalităţi care contribuie la consolidarea relaţiilor bilaterale dintre ambele state. Este un eveniment diplomatic de anvergură, practicat de toate statele care-şi marchează independenţa. Drept oaspete de onoare va fi artistul emerit al Israelului, dl Emil Aybinder (originar din Moldova), care, împreună cu orchestra sa simfonică, va interpreta într-o manieră absolut splendidă melodiile folclorice moldoveneşti.

Printre activităţile dedicate aniversării celor 25 de ani se mai enumeră: expoziţia în cadrul Muzeului de Artă din Ierusalim a pictorilor Antonina şi Vitalie Grisciuc din Republica Moldova, editarea în cotidienele şi ziarele de limbă ebraică, română şi rusă din Israel a unui şir de publucaţii cu următoarele generice: „Pictori de talie mondială, originari din Moldova”, „Sportivi renumiţi, originari din Moldova”, „Artişti renumiţi, originari din Moldova”. Spre finele anului vom oferi amatoriilor de muzică un concert cu participarea formaţiei „Zdob şi Zdub”. Aniversarea Moldova-25 va fi pe larg oglindită în mass-media israeliană. În procesul de pregătire a evenimentelor prilejuite aniversării Moldova-25, misiunea se bucură de suportul celor 3 Consuli Onorifici ai RM în Statul Israel și reprezentanții comunităților evreilor originari din RM.

IMG-20151214-WA0002

– Ce le-aţi dori conaţionalilor noştri din Moldova şi Iasrel cu ocazia aniversării?

– În primu rând, sănătate şi prosperitate. Republica Moldova este un stat foarte tânăr, care trebuie să facă faţă provocarilor timpului. Şi în acest context, cred că ar trebui să urmăm exemplul evreilor, care chiar fiind departe de statul lor, au depus mult efort pentru a-l consolida. Ei continuă să o facă şi pănă în prezent. La mulţi ani. Moldova! La mulţi ani, tuturor!

– Vă multumim și vă felicităm reciproc!

Pentru consemnare: Ludmila Barbă