Să trăim ca-n Europa!

Reformarea instituţională a ANSA va fi susținută financiar de UE, în cadrul proiectului „Twinning”

Reformarea instituţională a ANSA va fi susținută financiar de UE, în cadrul proiectului „Twinning”

10/02/2017
|
0 Comments
|

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) va primi asistență timp de doi ani de la experții suedezi, lituanieni și letoni în cadrul proiectului „Twinning”, în procesul de aliniere a legislației naționale la rigorile acquis-ului comunitar în domeniul siguranței produselor alimentare și hranei pentru animale, în sectorul veterinar, sanitar și fitosanitar. Proiectul este în valoare de 2 milioane de euro, bani acordați de Uniunea Europeană.
În cadrul evenimentului de lansare, directorul general ANSA, Gheorghe Gaberi, a specificat că obiectivul principal al proiectului este intensificarea capacităților de export a produselor din lanțul agroalimentar, în conformitate cu standardele UE și cerințele Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.

„Proiectul urmărește consolidarea capacităților instituționale ale ANSA în vederea gestionării eficiente a tuturor aspectelor legate de siguranța produselor alimentarea și ajustării operatorilor din sectorul agroalimentar la exigențele Uniunii Europene”, a declarat Gaberi.

Gaberi s-a referit la măsurile întreprinse de Agenţie pe parcursulu anului trecut, menţionând că ANSA a lansat deja o serie de activităţi majore ce ţin de reforma instituţională şi regulatorie, care au scopul ajustării cadrului său instituţional şi operaţional la cerinţele Uniunii Europene. S-a recurs, în primul rând la lichidarea restanţelor prevăzute în planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE. În acest sens, în scurt timp au demarat şi finalizat 60 de acţiuni de perfecţionare a cadrului legislativ şi de implementare a normelor legale noi în activitatea Agenţiei, fapt ce a condus la scimbarea cardinală a situaţiei în relaţiile Agenţiei în raport cu Acordului nominalizat. În context, s-a specificat, că întru înlesnirea activității agenților economici a fost redus considerabil numărul documentelor permisive, la ANSA a fost deschis un ghișeu unic, care deservește operativ solicitările agricultorilor.

Al doilea moment de esență este cel de restabilire a relaţiilor cu donatorii externi, Guvernele statelor membre a Uniunii Europene și Banca Mondială. Proiectele iniţiate până în prezent sunt cifrate la suma de 5 mln de euro. Din sursele oferite de către donatori au fost construite şi date în exploatare trei puncte de control fitosanitar (la Tudora,Criva şi Giurgiuleşti. Cel de la Leuşeni urmează a fi dat în exploatare pe parcursul anului curent), au fost lansate licitaţii de procurare a componentelor pentru efectuarea testelor de laborator, necesare sporirii gradului de siguranţă a alimentelor. S-a efectuat reacreditarea internaţională a Centrului Republican de Diagnostică Veterinară la 70 de metode de testare în domeniul de siguranţă a alimentelor, a fost elaborat şi se implementează conceptul de unificare a sistemului de laboratoare pe toate segmentele ce ţin de siguranţa alimentelor – atât pentru produsele de origine animală, cât şi pentru produsele de origine vegetală. Adiţional, cu asistenţa financiară din partea Băncii Mondiale se efectuează reconstrucţia şi reutilarea a două laboratoare regionale din Bălți şi Cahul, a menţionat Directorul General ANSA.

Prezent la eveniment, prim-ministrul Pavel Filip a declarat că astfel de proiecte creează premise pentru consolidarea și fortificarea ANSA și vin să extindă cooperarea cu partenerii externi. „Acest proiect ne va ajuta să ne aliniem la rigorile acquis-ului comunitar în domeniul siguranței produselor alimentare, să modificăm mecanismul intern de control pe tot lanțul său, conform principiului „de la furcă la furculiță”, a spus premierul.

Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirkka Tapiola, a menționat că experții străini vin din țări care au o vastă experiență în acest domeniu și sunt gata să o împărtășească. În ceea ce ține de calitatea produselor, ambasadorul a menționat că mai este de lucru în domeniul standardizării, iar rolul ANSA este unul foarte important în acest sens. Pirkka Tapiola este convins că, dacă reformele vor fi implementate și standardele vor fi respectate, Republica Moldova va putea oferi consumatorilor doar produse calitative.

Proiectul va fi implementat cu suportul oferit de consorțiul format din trei State Membre ale UE, și anume: Serviciul Alimentar și Veterinar de Stat al Republicii Lituania, Serviciul Alimentar și Veterinar al Republicii Letonia și Consiliul Suedez al Agriculturii.

Precum a precizat Vidmantas Paulauskas, conducător de proiect din partea statelor membre ale UE, director adjunct al Serviciului Alimentar și Veterinar de Stat al Republicii Lituania, obiectivul principal este intensificarea capacităților de export a produselor din lanțul agroalimentar în Republica Moldova în conformitate cu standardele UE și standardele UE și cerințele ZLSAC.

La etapa inițială a Proiectului, sunt planificate următoarele activități: 1) asistență în procesul de aliniere a legislației naționale la rigorile acquis-ului comunitar în domeniul siguranței produselor alimentare și hranei pentru animale, în sectorul veterinar, sanitar și fitosanitar; 2) unificarea acțiunilor și mecanismului de control asupra întregului lanț agro-alimentar după principiul “de la furcă la furculiță”, precum și sprijin oferit ANSA în implementarea acestora; și 3) suport acordat ANSA în vederea sensibilizării opiniei publice în contextul sporirii încrederii consumatorilor în sistemul de siguranță alimentară din Republica Moldova.

Sursa: realitatea.md