Să trăim ca-n Europa!

Reforma sectorului de transport din Republica Moldova finanţată de UE are rezultate

Reforma sectorului de transport din Republica Moldova finanţată de UE are rezultate

02/04/2020
|
0 Comments
|

Proiectul de asistență tehnică finanțat de Uniunea Europeană (UE) „Suport pentru reforma sectorului transport din Republica Moldova” se încheie la 31 martie şi se află la momentul raportării rezultatelor obţinute.

Între octombrie 2018 și aprilie 2020, proiectul de asistență tehnică a oferit sprijin reformei sectorului de transport, în conformitate cu prevederile la Capitolul Transport din Acordul de Asociere UE-Moldova.

Proiectul a susținut modernizarea tuturor sectoarelor de transport din Republica Moldova. Spre exemplu, în sectorul transport naval, funcțiile de control Stat Pavilion și Stat Port beneficiază acum de un cadru legal armonizat cu legislaţia UE precum și de procese organizaționale eficiente. Pentru Agenția Navală a Republicii Moldova au fost elaborate spre aplicare documente, reguli și proceduri care îi vor permite să devină mai funcțională și operațională în termeni de supraveghere și reglementare a domeniului. Personalul Agenției Navale a fost instruit la subiectul managementului naval modern şi competitiv, mai ales cu privire la administrarea unui registru al navelor de tip deschis.

Sectorul transportului feroviar beneficiază de noi acte legislative secundare în conformitate cu cerințele UE, iar viitoarea Autoritate (de Siguranţă) Feroviară are un cadru legal și operațional care, odată ce va fi creată aceasta, va contribui la reducerea timpului necesar pentru a deveni o instituție operaţională.

Personalul instituțiilor de transport rutier a fost instruit cu privire la legislația UE ce ține de managementul siguranței rutiere și cele mai bune practici prin care aceasta să fie considerată în toate etapele de planificare, proiectare și funcționare a infrastructurii rutiere. Sectorul transportului rutier are acum un gata spre aprobare un cadru legal armonizat necesar, spre exemplu, pentru instruirea șoferilor comerciali conform cerinţelor UE. De asemenea, a fost elaborat cadrul legal și operațional pentru omologarea de tip a vehiculelor și remorcilor. Modalitatea prin care se pot pune în aplicare directivele UE privind timpul de conducere și de odihnă, tahografii, transportul mărfurilor periculoase, dispozitivele de limitare a vitezei și măsurarea greutății este gata să fie adoptată.

Sectorul aviației civile va beneficia acum de un cadru legal și operațional modernizat care duce la o capacitate îmbunătățită de evaluare a navigabilității aeronavelor și a produselor aeronautice, piese și aparate, precum și a organizațiilor și a personalului implicat în aceste sarcini.

„Suntem onorați că am oferit asistență tehnică și servicii de consolidare a capacității Ministerului Economiei și Infrastructurii și a instituțiilor subordonate din sectorul de transport în vederea armonizării legislaţiei cu normele şi directivele UE, dar și pentru elaborarea de politici necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova în sectorul de transport.”, a declarat Vesselin Siarov, conducătorul echipei de proiect.

Proiectul de aproximativ 900 000 EUR a fost finanțat de Uniunea Europeană și a oferit asistenţă tehnică Ministerului Economiei și Infrastructurii și instituțiilor sale subordonate precum: Agenția Navală, Agenția Națională de Transport Auto, Autoritatea Aeronautică Civilă și Întreprinderea de Stat „Calea Ferată a Moldovei”.

Sursa: Delegaţia UE in RM