Să trăim ca-n Europa!

RAPORT // „Mediul de afaceri din este supus unui CONTROL EXCESIV din partea statului”; „R. Moldova este condamnată la STAGNARE”

RAPORT // „Mediul de afaceri din este supus unui CONTROL EXCESIV din partea statului”; „R. Moldova este condamnată la STAGNARE”

29/03/2016
|
0 Comments
|

„Mediul de afaceri este, în continuare, supus unui control excesiv din partea statului, aceasta generează costuri suplimentare în procesul raportării, există presiuni neîntemeiate la diferite etape ale desfășurării afacerilor, ceea ce descurajează”.
Declarația îi aparține directorului executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, care a prezentat, astăzi, un raport de monitorizare a condițiilor de desfășurare a afacerilor în R. Moldova.
Monitorizarea a fost efectuată în perioada septembrie 2014 – martie 2016, analizându-se opiniile colectate în cadrul unor interviuri aprofundate, dezbateri pe grupuri de lucru realizate cu reprezentanți ai mediului de afaceri, fiind raportate la o serie de programe, planuri, rapoarte de activitate şi alte documente de politici publice ale autorităţilor centrale relevante pentru priorităţile Agendei Naționale de Business (ANB).
Raportul a inclus și o serie de recomandări făcute de reprezentanții mediului de afaceri în cadrul a trei audieri publice organizate pe platforma ANB în ultimele luni, privind amenzile și penalitățile fiscale; sistemul educațional, funcționarea Ghișeului Unic pentru serviciile prestate businessului la nivel local.
„Monitorizarea internă efectuată de ANB constată anumite progrese, într-o mare de lacune de funcționare și operaționalizare a cadrului legislativ. Deși libera inițiativă este proclamată ca o prioritate a guvernării, multe politici sunt restrictive, descurajatoare, cost-ineficiente. Constatăm astfel, pe baza indicatorilor monitorizați, că situația mediului de afaceri nu s-a ameliorat semnificativ, iar starea de lucruri reală a economiei nu contrazice scorurile fixate de Doing Business și alte rapoarte”, a declarat Igor Munteanu.
Din partea ABN, raportul a fost prezentat de către expertul IDIS, Ion Tornea, care a reiterat prioritățile mediului de afaceri din 2014 și situația evaluată în 2016, menționând că,
„Progresele sunt modeste, iar cu acest ritm R. Moldova este condamnată la stagnare, nu la creștere economică. Se cere de a manifesta voință politică și nu doar apeluri la scriere de noi programe și strategii. Măsurile realizate nu sunt implementate așa cum înțelegem noi că ar trebui să se întâmple. Probabil este necesar de a exercita o presiune mai mare asupra statului prin mediul de afaceri, prin acțiuni ale societății civile, pentru a spori responsabilizarea și impactul pozitiv al reglementărilor”, a spus și expertul IDIS, Ion Tornea.
Raportul constată astfel că doar o singură prioritate de intervenție formulată de mediul de afaceri a fost îndeplinită integral – eliminarea pragului de 100 de mii de lei la înregistrarea benevolă a agenţilor economici în calitate de plătitori de TVA. În rest, prioritățile Agendei Naționale de Business au fost parțial adresate ori insuficient rezolvate de către autoritățile de resort.
Printre recomandările experților privind îmbunătățirea situației în domeniul businessului se numără completarea legislaţiei în domeniul medierii și elaborarea mecanismelor noi privind medierea fiscală, actualizarea Clasificatorului Ocupaţiilor din R. Moldova, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015, crearea centrelor de excelenţă pe domenii ocupaţionale în baza instituţiilor de, implementarea programelor de formare profesională şi dezvoltare a competenţelor antreprenoriale în corelaţie cu necesităţile pieţei forţei de muncă, aprobarea Conceptului „Ghişeu Unic” pentru toate autorităţile publice etc.
Raportul a fost elaborat în cadrul Agendei Naționale de Business cu scopul de a evalua progresul de implementare a priorităţilor şi soluţiilor propuse de Asociațiile de Business, domeniile prioritare fiind cel fiscal și vamal.

Mai multe concluzii și recomandări, găsiți pe www.viitorul.org

Sursa: ziarulnational.md