Să trăim ca-n Europa!

Polițiștii de frontieră din Moldova au căpătat noi abilități de comunicare in limba engleză

Polițiștii de frontieră din Moldova au căpătat noi abilități de comunicare in limba engleză

21/11/2015
|
0 Comments
|

Pe parcursul a două zile, 13 polițiști de frontieră au asistat la un curs de pregătire a multiplicatorilor în studierea limbii engleze, după un instrument de învățare elaborat de FRONTEX. Activitatea de instruire a fost susținută de doi experți europeni, Jens Müller, inspector din cadrul Poliției Federale Germane și Stella Straus, inspector al Academiei de Poliție din Slovenia.

Participanții și-au îmbunătățit cunoștințele de limbă engleză, în special pe lexiconul instituțiilor de ocrotire a normelor de drept, cum ar fi termeni din legislația Uniunii Europene, combaterea infracționalității sau securitatea frontierei de stat. La fel, moderatorii au prezentat o nouă tehnică de studiere a limbii engleze la nivel avansat și au informat despre o procedură de predare a materiei mai eficientă și înlesnită.

„Dezvoltarea abilităților personalului Poliției de Frontieră în diverse domenii, cu accent pe perfecționarea continuă a limbii engleze, este esențială și de o importanță majoră ținând cont de aspirațiile instituției de a-și ajusta standardele la cerințele europene. În acest sens, Poliția de Frontieră are o cooperare consistentă cu partenerii internaționali, care vin să ne sprijine în dezvoltarea capacităților instituționale. Desfășurarea acestui training este un prilej de a adresa mulțumiri FRONTEX, OIM, ICMPD, OMV, pentru contribuția substanțială la constituirea unui sistem modern de instruire” a conchis șeful adjunct al Poliției de Frontieră, Ianuș Erhan, prezent la deschiderea orelor de curs.

Activitatea de instruire a limbii engleze este oferită în cadrul proiectului de dezvoltare a capacităților în domeniul Managementului Integrat al Frontierei, finanțat de Uniunea Europeană și recomandat țărilor din Parteneriatul Estic (PE): Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.