Să trăim ca-n Europa!

„Planul Sturza”: Acord cu FMI, modul de concesionare a Aeroportului, impozit de lux, salarii mai mari pentru procurori, Trezorerie în timp real...

„Planul Sturza”: Acord cu FMI, modul de concesionare a Aeroportului, impozit de lux, salarii mai mari pentru procurori, Trezorerie în timp real…

02/01/2016
|
0 Comments
|

Premierul desemnat Ion Sturza a expediat astăzi către Parlament Programul de Guvernare. Ulterior acesta a fost făcut public de serviciul de presă al Parlamentului. Programul prevede reformarea mai multor sectoare a economiei, gestionarea mai eficientă a banilor publici, implementarea celor mai bune practici, crearea unui mediu favorabil pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea afacerilor.
Pe 4 ianuarie 2016, premierul desemnat Ion Sturza își va prezenta Programul de Guvernare în plenul Parlamentului și va cere votul de încredere al deputaților.
Programul de Guvernare este împărțit în 15 capitole și are 56 de pagini.

Pentru perioada 2016-2018, potențialul Guvern își propune să creeze premisele necesare care vor asigura eligibilitatea Republicii Moldova privind obținerea statutului de țară-candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pentru îndeplinirea dezideratului în cauză, la baza Programului de activitate al Guvernului a fost pusă implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Pe termen scurt, preocupările majore ale Guvernului Republicii Moldova sunt orientate spre înlăturarea riscurilor la adresa securității interne și externe a statului, spre stabilizarea sectorului bancar, spre sancționarea și combaterea fraudelor financiare, spre asigurarea unui echilibru între consolidarea fiscală sustenabilă și impulsionarea dezvoltării economice, precum și spre protejarea veniturilor cetățenilor.

Programul de Guvernare mai prevede verificarea modului de concesionare a Aeroportului Internațional Chișinău, de executare a angajamentelor contractuale și întreprinderea, după caz, a acțiunilor în apărarea interesului statului, în conformitate cu legislația în vigoare.

Un alt punct importat, care nu a fost realizat de actuala guvernare, este semnarea Acordului cu Fondul Monetar Internaţional, în vederea asigurării stabilității macroeconomice, bugetare și financiare.

De asemeni Programul de Guvernare mai prevede:

• Diversificarea instrumentelor de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii din surse externe de finanțare. Eliminarea monopolului la exportul de metal. Aplicarea principiilor de efectuare a controalelor de stat asupra activității de întreprinzător, inclusiv în domeniul fiscal și vamal.

• Aplicarea testului fit and proper (standarde minime de integritate și transparență) pentru acționarii din sistemul financiar al Republicii Moldova,indiferent de mărimea cotei de participare în capitalul instituțiilor financiare.

• Înăsprirea cerințelor și sancțiunilor pentru guvernarea improprie şi inadecvată a instituțiilor financiare, nerespectarea normelor prudențiale și de gestiune a riscului bancar. Promovarea politicilor de reducere a circulației banilor în numerar.

• Consolidarea și unificarea unor impozite pentru reducerea poverii fiscale asupra mediului de afaceri.

• Introducerea unei taxe/impozit de lux pentru persoanele fizice cu venituri mari (wealth tax).

• Dezvoltarea controlului comun la frontiera cu Romania, după principiul one stope.

• Simplificarea sistemului de impozitare în agricultură.

• Diversificarea căilor și surselor de aprovizionare cu gaze naturale și energie electric

• Optimizarea hărții judecătorești prin reducerea numărului instanțelor judecătorești.

• Publicarea rapoartelor anuale privind interceptarea convorbirilor cetățenilor, efectuate prin intermediul telefoanelor, computerelor, precum și altor mijloace de comunicare.

• Revizuirea prevederilor constituționale cu privire la numirea Procurorului General.

• Creșterea substanțială a salariilor procurorilor și eficientizarea regulilor de răspundere a procurorilor, inclusiv de răspundere disciplinară.

• Eficientizarea activităţii Curţii Constituţionale prin revizuirea criteriilor de selectare a judecătorilor şi a procedurilor de examinare a sesizărilor.

• Dezvoltarea sistemului de răspundere disciplinară a notarilor, precum și revizuirea principiului de stabilire a costurilor pentru serviciile notariale.

• Aprofundarea parteneriatului strategic cu România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

• Dinamizarea dialogului politic cu Federația Rusă în vederea normalizării relațiilor bilaterale, inclusiv în domeniile comercial-economic, energetic și migrației, valorificând pe deplin potențialul Tratatului de prietenie și cooperare.

• Delimitarea clară a atribuțiilor de combatere a cazurilor de mare corupție. Consolidarea Procuraturii Anticorupție în calitate de organ cu competență exclusivă de investigare a cauzelor de mare corupție, inclusiv prin mărirea numărului de procurori și personal care asistă procurorii anticorupție și instituirea unor relații strânse între Procuratura Anticorupție și Direcția Naționale Anticorupție (DNA) din România.

• Înăsprirea sancțiunilor pentru corupție și crimele conexe și aplicarea uniform a acestora.

• Verificarea prioritară și minuțioasă a veniturilor, proprietăților și intereselor tuturor judecătorilor și procurorilor, cu concedierea celor care nu pot justifica veniturile și proprietățile.

• Implementarea sistemului „Trezorerie în timp real”, care să ofere accesul publicului la informații privind fluxurile financiare, veniturile și cheltuielile publice, datoria publică, gestionarea proprietății publice, contractele de achiziții de mărfuri, lucrări și servicii publice, precum și privind subvențiile și ajutorul de stat.

• Modificarea cadrului legal pentru neadmiterea concentrării excesive a mass-mediei.

Programul de guvernare al cabinetului de Ministri Sturza il puteti vedea aici: http://www.scribd.com/doc/294445494/Programul-de-Guvernare-2016-2018-Final-1

Sursa: agora.md