Să trăim ca-n Europa!

Parteneriatul estic: o agendă reînnoită pentru redresare, reziliență și reformă, susținută de un plan economic și de investiții

Parteneriatul estic: o agendă reînnoită pentru redresare, reziliență și reformă, susținută de un plan economic și de investiții

02/07/2021
|
0 Comments
|

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate au prezentat o propunere cu privire la prioritățile de cooperare cu partenerii noștri din Est pentru următorii ani. Această agendă se bazează pe cele cinci obiective stabilite pe termen lung, definite pentru viitorul Parteneriatului Estic în martie 2020, în esență pentru consolidarea rezilienței. Aceasta va fi susținută de un Plan Economic și de Investiții de 2,3 miliarde de euro în subvenții, combinări și granturi, cu potențialul de a mobiliza până la 17 miliarde de euro în investiții publice și private. Această propunere va contribui la discuțiile privind viitoarea politică a Parteneriatului Estic, inclusiv la summitul Parteneriatului Estic planificat pentru decembrie 2021.

Agenda cuprinzătoare vizează creșterea comerțului, economiei și locurilor de muncă, investiții în conectivitate, consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept, susținerea tranzițiilor ecologice și digitale și promovarea unor societăți echitabile, incluzive și cu respectarea principiului egalității de gen.

Înaltul reprezentant/vicepreședinte Josep Borrell a declarat: „Parteneriatul Estic rămâne prioritar pe agenda Uniunii Europene. Vrem să creăm o agendă care să răspundă provocărilor – și oportunităților – fără precedent, din prezent, făcând-o potrivită pentru viitor. În centrul activității noastre se va promova democrația, buna guvernare și statul de drept, care sunt atât de importante pentru a obține rezultate pozitive și concrete în cooperarea noastră. Acest lucru include Belarusul, unde vrem să sprijinim în continuare oamenii prin intermediul Parteneriatului nostru Estic”.

Comisarul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, a declarat: „Înaintăm un ambițios Plan Economic și de Investiții care va contribui la crearea locurilor de muncă și dezvoltarea economică și va aduce prosperitate regiunii Parteneriatului Estic. Planul include oportunități ale țării pentru toți partenerii estici, inclusiv sprijin pentru o viitoare Republică Belarus democratică. Această nouă agendă va sprijini redresarea socio-economică după pandemia generată de COVID-19, va consolida relațiile economice și va crea rute comerciale între UE și țările partenere”.

Agenda cuprinzătoare axată pe redresare, reziliență și reformă, include selectarea a zece obiective prioritare stabilite pentru 2025 cu angajamente clare în toate domeniile primordiale de cooperare. Acestea cuprind domenii precum sprijinul suplimentar pentru 500.000 de IMM-uri, construirea sau modernizarea a 3.000 km de drumuri și căi ferate prioritare în conformitate cu standardele UE, abordarea amenințărilor hibride și cele legate de cibernetică, combaterea corupției, reducerea consumului de energie cu cel puțin 20% în 250.000 de gospodării, îmbunătățirea accesului la apă potabilă și aer calitativ, accesul sporit la internet de mare viteză în 80% din gospodării, asistența pentru vaccinarea lucrătorilor din domeniul sănătății, sprijin suplimentar pentru societatea civilă și mass-media independentă, oportunități de mobilitate pentru 70.000 de studenți, cercetători și tineri.

Noua agendă propune, de asemenea, o revizuire a arhitecturii multilaterale a Parteneriatului Estic pentru a ajusta cadrul la noile priorități și pentru a-l adapta pe deplin scopului.

Planul Economic și de Investiții regional va sprijini redresarea socio-economică post-COVID și reziliența pe termen lung, ținând cont de agenda „să reconstruim mai bine”. Planul prezintă investițiile prioritare și definește un set de inițiative emblematice, care au fost identificate în comun cu țările partenere, având în vedere prioritățile, nevoile și ambițiile acestora.

Context

Parteneriatul Estic a fost lansat în 2009 cu scopul de a consolida și aprofunda relațiile politice și economice dintre UE, statele sale membre și șase țări partenere din Europa de Est și Caucazul de Sud: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Parteneriatul s-a dezvoltat în funcție de interesele, ambițiile și progresele fiecărui partener, permițând diferențierea într-un mod flexibil și incluziv, abordarea provocărilor comune și globale și promovarea integrării regionale în comun.

Prin intermediul ambițioaselor „20 de livrabile pentru 2020” convenite la cel de-al V-lea Summit al Parteneriatului Estic din 2017, Parteneriatul Estic a oferit rezultate concrete și a îmbunătățit viața oamenilor. Lucrările la o agendă succesivă au început în 2019 cu o consultare amplă și incluzivă. Comunicarea comună: Politica privind Parteneriatul Estic după 2020: Consolidarea rezilienței – un Parteneriat Estic care produce rezultate pentru toți și Concluziile Consiliului privind politica Parteneriatului Estic după 2020 au stabilit o nouă viziune pentru parteneriat, cu reziliența ca cadru de politică generală și cinci obiective politice pe termen lung (economie și conectivitate, bună guvernanță și statul de drept, rezistența la mediu și climă, sprijin pentru transformarea digitală și societăți echitabile și incluzive), recunoscute în cadrul videoconferinței liderilor Parteneriatului estic organizată în iunie 2020.

Pașii următori

Propunerile vor fi discutate cu țările partenere, statele membre ale UE, societatea civilă și cu alte părți interesate importante, ținându-se cont de cel de-al șaselea summit al Parteneriatului Estic din decembrie 2021.

Sursa: Comisia Europeană