Să trăim ca-n Europa!

Parteneriatul Estic: noi obiective de politică dincolo de 2020

Parteneriatul Estic: noi obiective de politică dincolo de 2020

19/03/2020
|
0 Comments
|

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate au prezentat o propunere pentru obiectivele politicii pe termen lung a Parteneriatului Estic după 2020. Acestea au ca scop sporirea comerțului, consolidarea conectivității și aprofundarea integrării economice cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, consolidând instituțiile democratice, statul de drept, reziliența de mediu și climatică, sprijinind transformarea digitală și promovând societăți echitabile și inclusive.

Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Josep Borrell a spus: “Puterea vecinilor noștri este și puterea Uniunii Europene; Parteneriatul Estic rămâne un element esențial al politicii externe a UE. Propunerile noastre vor consolida în continuare cele șase țări partenere, reflectând prioritățile și provocările pe care le împărtășim, menținând în același timp accentul pe livrarea unor rezultate tangibile, pozitive pentru toți cetățenii”.
Comisarul pentru Vecinătate și Negocieri privind Extinderea, Olivér Várhelyi, a spus: “Transmitem un mesaj foarte clar țărilor partenere din est: vă vom ajuta să construiți economii puternice și să creați creștere și locuri de muncă prin atragerea investițiilor străine directe și prin consolidarea conectivității în sectoarele cheie, precum transportul, energia și mediul. Vom lucra îndeaproape pentru a aborda provocările de astăzi în ansamblu, inclusiv pandemia COVID-19 în curs de desfășurare”.
Bazându-se pe realizările Parteneriatului în primii 10 ani, propunerea de astăzi prezintă modul în care UE va lucra împreună cu țările partenere ale sale pentru a face față provocărilor comune și a-și consolida reziliența ținând cont de provocările de astăzi, ca obiectiv primordial al politicii după 2020. În acest sens, UE și partenerii săi vor continua să lucreze asupra noilor priorități ale politicii pentru a sprijini transformarea ecologică, transformarea digitală și pentru a asigura economii care lucrează pentru toți, în special mai multe oportunități de angajare pentru tineri și pentru a promova egalitatea de gen.

Un Parteneriat care CREEAZĂ:
Împreună pentru economii reziliente, durabile și integrate
Consolidarea economiilor, reducerea inegalității și transformarea țărilor partenere în locuri în care oamenii doresc să-și construiască viitorul. Prin majorarea comerțului și aprofundarea integrării economice, investirea în ÎMM-uri, conectivitate, profitarea de oportunitățile transformării duble: ecologică și digitală și investind în oameni, scopul este de a crea un mediu de afaceri atractiv care să aducă locuri de muncă decente și durabile, și oportunități economice care să asigure prosperitate pentru toată lumea. Ne vom axa pe sectoarele cheie pentru dezvoltarea economică, precum energia, transportul și mediul, pentru a încuraja creșterea sporită.

Un Parteneriat care Protejează:
Împreună pentru instituții responsabile, stat de drept și securitate
Buna guvernare și instituții democratice, statul de drept, politici anticorupție de succes, lupta împotriva criminalității organizate, respectul față de drepturile omului și securitate, inclusiv sprijinul acordat populațiilor afectate de conflict, sunt coloana vertebrală a statelor și societăților puternice și reziliente. Acestea sunt și condiții prealabile importante pentru o economie de piață funcțională și pentru o creștere durabilă. În special, statul de drept este un factor cheie în asigurarea unui climat de afaceri eficient și o considerație importantă în atragerea investițiilor străine directe. Trebuie să existe un angajament reînnoit față de aspectele fundamentale ale parteneriatului, o mai bună evaluare a rezultatelor și impactului reformelor și a percepțiilor cetățenilor privind acestea.

Un Parteneriat care ECOLOGIZEAZĂ:
Împreună spre reziliența mediului și a climei
Provocările legate de mediu și climă necesită acțiuni urgente din partea UE și a țărilor partenere. UE va ajuta țările partenere să-și îndeplinească angajamentele stabilite la nivel național în temeiul Acordului de la Paris și de a-și moderniza economiile, a reduce amprenta de carbon și de a se mișca spre neutralitate climatică, recunoscând în același timp provocările legate de investiții. UE va sprijini, de asemenea, eficiența energetică a clădirilor, dezvoltarea surselor regenerabile și modernizarea sectorului sănătății.

Un Parteneriat care CONECTEAZĂ:
Împreună pentru o transformare digitală rezilientă
O prezență digitală puternică în vecinătatea UE va permite creșterea și va stimula dezvoltarea durabilă. În acest sens, UE va investi în continuare în transformarea digitală a țărilor partenere, în conformitate cu legislația UE și cele mai bune practici, și va sprijini extinderea start-up-urilor digitale extrem de inovative din regiune. UE va sprijini și asista în continuare reziliența cibernetică a țărilor partenere.

Un Parteneriat care ABILITEAZĂ:
Împreună pentru societăți reziliente, echitabile și inclusive
Alegerile libere și echitabile, și administrațiile publice transparente, centrate pe cetățeni și responsabile sunt esențiale pentru democrație. Împreună cu o societate civilă implicată, mass-media liberă, plurală și independentă, și protejarea drepturilor cetățenilor, inclusiv a drepturilor minorităților, acestea sunt ingredientele cheie pentru societăți reziliente, echitabile, inclusive și democratice. Cooperarea în aceste domenii va fi o prioritate importantă pentru UE.

Context
Parteneriatul Estic a fost lansat în 2009 cu scopul de a consolida și aprofunda relațiile politice și economice dintre EU, Statele sale Membre și Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Parteneriatul s-a dezvoltat în funcție de interesele, ambițiile și progresele fiecărui partener, permițând diferențierea, dar într-un mod flexibil și inclusiv pentru a face față împreună provocărilor comune și globale și pentru a promova integrarea regională. Obiectivele actuale ale politicii au fost definite prin agenda 20 de Rezultate pentru 2020, convenite în 2017.
Noile obiective ale politicii au reieșit din consultările structurate privind viitorul Parteneriatului Estic desfășurate în 2019, cu participarea largă și inclusivă a Statelor Membre, țărilor partenere, organizațiilor societății civile, a mediului academic, a afacerilor și a instituțiilor financiare. În general, există un consens larg că actualul cadru de politică al Parteneriatului Estic este robust și aduce beneficii tangibile pentru oameni.

Următorii pași
Comisia și Serviciul European pentru Acțiune Externă se așteaptă ca Statele Membre și țările partenere să aprobe propunerea în vederea Summit-ului Parteneriatului Estic din iunie 2020, care va oferi un mandat pentru dezvoltarea unui nou set de rezultate tangibile bazate pe actualele 20 de Rezultate pentru 2020.

Sursa: Comisia Europeana