Să trăim ca-n Europa!

Parlamentul Moldovei a adoptat în prima lectură Legea bugetului de stat pentru anul 2021 cu un deficit de aproape 14 miliarde de lei

Parlamentul Moldovei a adoptat în prima lectură Legea bugetului de stat pentru anul 2021 cu un deficit de aproape 14 miliarde de lei

03/12/2020
|
0 Comments
|

Potrivit serviciului de presă al parlamentului, bugetul pentru anul 2021 a fost elaborat ținând cont de creșterea economică prognozată anul viitor cu 4,7%, inflația la nivelul de 2,7%, o creștere a exporturilor cu 12,6% și o creștere a importurilor cu 14,3%. Potrivit proiectului, veniturile bugetului de stat în 2021 se vor ridica la 41 mlrd. 415,4 mln. lei și vor crește cu 4,2 mlrd. lei (11,3%), comparativ cu indicatorii actualizați aprobați în 2020. Creșterea veniturilor anul viitor va fi asociată cu creșterea veniturilor din impozite și taxe și venituri din granturi. Potrivit proiectului, cheltuielile bugetului de stat în 2021 se vor ridica la 55 mlrd. 399,6 mln. lei, ceea ce reprezintă cu 2,2 mlrd. lei (4,1%) mai mult comparativ cu indicatorii actualizați aprobați pentru 2020. Deficitul bugetar este estimat la 13 mlrd. 984,2 mln. lei. Elaborarea proiectului de lege privind bugetul de stat pentru anul 2021 s-a bazat pe o prognoză actualizată a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale pentru anul următor și a luat în evidență, de asemenea, impactul fără precedent al pandemiei COVID-19 și al secetei severe din 2020 asupra economiei naționale. Agenția InfoMarket a scris anterior că, vicepremierul, ministrul finanțelor, Serghei Pușcuța, a menționat că principalele măsuri de politică ale proiectului de buget pentru anului 2021 se referă la sprijinirea afacerilor, creșterea salariilor angajaților din sectorul public, creșterea cheltuielilor pentru asistență medicală și alte sectoare și politica socială. Deci, în 2021, în cadrul măsurilor de sprijinire a afacerilor, este planificată continuarea subvenționării locurilor de muncă și alocarea a 200 mln. lei pentru aceasta. Va continua, de asemenea, subvenționarea dobânzii la împrumuturile luate de agenții economici de la băncile comerciale, pentru care statul va aloca 30 mln. lei. Pentru a acorda împrumuturi în condiții preferențiale întreprinderilor mici și mijlocii prin bănci comerciale, au fost alocate 413 mln. lei. Sunt prevăzute resurse pentru rambursarea TVA-ului contra impozitelor pe salarii, pentru agenții economici din agricultură afectați de calamități naturale, etc. De asemenea, proiectul de buget de stat pentru anul 2021 prevede o majorare treptată a salariilor lucrătorilor din sectorul public. În special, de la 1 ianuarie 2021, va începe următoarea etapă de majorare a salariilor medicilor cu 30%. Este de asemenea planificată o majorare a salariilor pentru alți bugetari. În domeniul sănătății, pe lângă creșterea salariilor, furnizarea de echipamente medicale și sprijinul acestora către instituțiile medicale, va continua, ca parte a efortului de combatere a pandemiei COVID-19, introducerea de programe naționale specializate. În domeniul politicii sociale, sunt prevăzute numeroase măsuri pentru creșterea beneficiilor pentru grupurile social-vulnerabile de cetățeni. Din totalul cheltuielilor, aproximativ 29,4 mlrd. lei (53%) vor fi transferuri către alte bugete – asigurări sociale, fonduri de asigurări obligatorii de asistență medicală, bugete locale. 46% din cheltuieli sunt pentru implementarea diverselor programe direct de către autoritățile centrale. Potrivit șefului Ministerului Finanțelor, costurile implementării proiectelor finanțate din surse externe în 2021 sunt planificate la nivelul de 3 mlrd. lei și se vor ridica la 5,4% din totalul cheltuielilor bugetului de stat. În 2021, este planificată implementarea a peste 80 de proiecte finanțate din surse externe, dintre care cele mai importante sunt: ​​proiecte de sprijinire a reparației drumurilor naționale – 819 mln. lei, proiecte de reabilitare a drumurilor locale – 334 mln. lei, proiect reformei învățământului în Moldova – 159 mln. lei, proiectul răspuns de urgență la COVID-19 – 191 mln. lei, proiectul sprijin urgent pentru reducerea consecințelor pandemiei coronavirusului – 625 mln. lei, din care pentru acordarea de împrumuturi – 413 mln. lei, iar pentru fortificarea spitalelor și dotarea acestora cu echipament medical – 212 mln. lei. Este planificată alocarea a 73 mln. lei pentru proiectul pentru construcția unui nou penitenciar la Chișinău și 71 mln. lei pentru proiectul de îmbunătățire a infrastructurii de alimentare cu apă. În plus, proiectul de buget de stat pentru anul 2021 prevede finanțarea programelor de cheltuieli actuale, cum ar fi: Fondul rutier – 2 mlrd. 490 mln. lei, în timp ce 1 mlrd. 532 mln. lei este planificat pentru reparația și întreținerea drumurilor naționale și 958 mln. lei – pentru repararea drumurilor locale. Va continua și programul ”Drumuri bune”, iar în acest scop sunt alocate 900 mln. lei. Fondul național pentru dezvoltarea agriculturii și zonelor rurale în 2021 se va ridica la 1,1 mlrd. lei, Fondul ecologic național – 500 mln. lei (cu 200 mln. lei mai mult decât anul acesta), Fondul național pentru dezvoltare regională – 220 mln. lei, Fondul viei și vinului – 44,1 mln. lei, Fondul pentru eficiență energetică – 30 mln. lei. În general, cheltuielile de capital sunt planificate la nivelul de 5,3 mlrd. lei, cu 380,9 mln. lei mai mult decât în ​​2020, în timp ce investițiile de capital sunt de așteptat să se ridice la 1,6 mlrd. lei sau cu 49,4 mln. lei mai mult decât în ​​2020. Serghei Pușcuța a subliniat că din deficitul bugetar – aproximativ 14 mlrd. lei, deficitul pentru principalele componente se va ridica la 11,7 mlrd. lei (83,5% din total), iar deficitul pentru proiectele finanțate din fonduri externe sursele se vor ridica la 2,3 mlrd. lei (16,5%). Principala sursă de acoperire a deficitului bugetului de stat anul viitor vor fi fondurile externe – primirea de împrumuturi pentru sprijinirea bugetului și implementarea proiectelor finanțate din surse externe. Soldul datoriei publice la 31 decembrie 2021 este de așteptat să se ridice la 84,9 mlrd. lei, iar cota sa în PIB la sfârșitul anului viitor nu va depăși 38,3%, ceea ce va fi cu aproximativ 4,6 p. p. mai mare în comparație cu indicatorul actualizat la sfârșitul anului 2020.

SURSA: InfoMarket.md