Să trăim ca-n Europa!

Parlamentul European este pregătit să trimită în instanță Comisia Europeană pentru eșecul de a proteja bugetul UE

Parlamentul European este pregătit să trimită în instanță Comisia Europeană pentru eșecul de a proteja bugetul UE

26/03/2021
|
0 Comments
|

Parlamentul European este pregătit în vederea unei posibile acțiuni în justiție în cazul în care Comisia Europeană întârzie aplicarea mecanismului de condiționalitate bazat pe statul de drept pentru protejarea bugetului UE, informează un comunicat.

Într-o rezoluție adoptată joi, 25 martie, cu 529 de voturi pentru, 148 împotrivă și 10 abțineri, eurodeputații reamintesc că nerespectarea statului de drept de către statele membre poate afecta integritatea bugetului UE. Aceștia avertizează Comisia Europeană că, în cazul în care nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul regulamentului obligatoriu din punct de vedere juridic privind condiționalitatea statului de drept și nu ia toate măsurile adecvate pentru a apăra interesele financiare și valorile UE, Parlamentul „va considera că acest lucru constituie o abținere de a acționa” și va trimite Comisia în instanță în temeiul articolul 265 din TFUE.

Eurodeputații insistă asupra faptului că regulile existente privind statul de drept trebuie aplicate și nu pot face doar obiectul „adoptării de orientări”. În cazul în care Comisia consideră că astfel de orientări sunt necesare, rezoluția de astăzi solicită ca acestea să fie finalizate până cel târziu la 1 iunie 2021 și ca Parlamentul să fie consultat înainte de adoptarea lor. Eurodeputații reiterează importanța aplicării fără întârziere a mecanismului statului de drept, în special având în vedere implicațiile sale pentru viitoarea rambursare a planului de redresare „Next Generation EU”.

Rezoluția adoptată astăzi de eurodeputați constituie încheierea dezbaterii care a avut loc în cadrul sesiunii plenare precedente, în cadrul căreia aceștia au reamintit Comisiei că mecanismul de condiționalitate privind statul de drept este deja în vigoare de la 1 ianuarie 2021.

Citiți și PE avertizează Comisia Europeană că va acționa în cazul în care nu implementează noul mecanism privind statul de drept pentru protejarea bugetului UE

Aproape toți vorbitorii din cadrul acestei dezbateri au reiterat faptul că regulamentul este obligatoriu din punct de vedere juridic, indiferent de poziția adoptată de Consiliul European, care nu are efect juridic, și în pofida acțiunilor în justiție în curs în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, care nu au efect suspensiv.

Mecanismul de condiționalitate privind statul de drept este un nou instrument menit să protejeze fondurile UE împotriva utilizării abuzive de către guvernele UE, care nu au respectat principiile statului de drept.

Conform normelor aprobate în decembrie 2020, Comisia, după ce a stabilit că a existat o încălcare a principiilor statului de drept, va propune ca mecanismul de condiționalitate să fie declanșat împotriva unui guvern al UE și ulterior fie să taie, fie să înghețe plățile din bugetul UE către statul membru respectiv. . Consiliul va avea apoi o lună pentru a vota măsurile propuse (sau trei luni în cazuri excepționale), cu majoritate calificată.

Sursa:caleaeuropeana.ro