Să trăim ca-n Europa!

OP-ED: “Foaia de parcurs” a Rusiei și cum asta poate zădărnici Acordul de Asociere cu UE

OP-ED: “Foaia de parcurs” a Rusiei și cum asta poate zădărnici Acordul de Asociere cu UE

18/07/2016
|
0 Comments
|

Conținutul propunerilor incluse în “foaia de parcurs”, elaborată de Rusia, pentru eventuala restabilire a relațiilor comerciale cu Moldova, a fost elucidat în presă. Dacă aceste puncte corespund realității, atunci se atestă debutul unei ofensive rusești ce urmărește revizuirea anumitor segmente ale agendei europene în Moldova. Amintim că Rusia alege să facă acest lucru într-un moment complicat pentru guvernarea de la Chișinău, care suferă de legitimitate publică precară, scandaluri de corupție înaltă și asociere masivă cu infracționalitatea din sectorul bancar.

Documentul propus de partea rusă cuprinde 14 propuneri, multe dintre care, potrivit unor surse neoficiale, ar fi fost deja respinse de către autoritățile de la Chișinău. Ministerul Economiei s-a grăbit să asigure că documentul “nu presupune revizuirea altor careva acorduri semnate de Republica Moldova cu UE, CSI, alte organisme internaționale sau regionale”, într-un comunicat lansat în seara de 14 iulie curent.

Multe acțiuni incluse în “foaia de parcurs” sunt total deconectate de cadrul comercial moldo-rus, țintind mai degrabă obiective (geo)politice. Acest lucru arată că intenția Rusiei este alta decât cea de a anula barierele ridicate contra produselor moldovenești, restricționate nejustificat și contrar acordurilor internaționale în vigoare, cu scopul penalizării Moldovei pentru semnarea Acordului de Asociere cu UE.

Subiectele incluse în “foaia de parcurs” sunt foarte diverse după pondere și irelevanță pentru comerțul exterior. Astfel, Rusia propune să soluționeze problema datoriei istorice pentru gazele naturale și insistă pe menținerea furnizării de energie electrice de la Cuciurgan după finalizarea contractului în 2017. La fel, aceasta vrea asigurări din partea Moldovei că va participa permanent în activitățile CSI și va îndeplini deciziile adoptate în cadrul instituțiilor CSI. Mai mult ca atât, Moscova s-a referit la lărgirea componenței comisiei interguvernamentale moldo-ruse din contul reprezentanților Găgăuziei și ai regiunii transnistrene. Examinate în totalitate, cele 14 puncte conțin riscuri majore pentru suveranitatea politică și economică (în particular, suveranitatea politicilor comerciale) a Moldovei. Totodată, anumite măsuri contravin spiritului prevederilor Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE (DCFTA).

“Foaia de parcurs” pentru restrângerea DCFTA?

Anumite acțiuni din cele propuse țin de DCFTA și demonstrează că Rusia nu renunță la încercarea de a zădărnici îndeplinirea angajamentelor Chișinăului față de UE.

Prin “foaia de parcurs”, Rusia explorează posibilitatea menținerii sistemului CSI de standarde și reglementări tehnice, inspirat din legislația rusească, în paralel cu cel european pe care Moldova îl adoptă în prezent. Aceasta se referă la domeniul barierele non-tarifare și anume standardizarea, metrologia și certificarea. La fel, este vizat și domeniul veterinar, conex politicilor sanitare și fitosanitare.

Astfel, oferta rușilor prevede ca Moldova să implementeze în continuare acordurile CSI în domeniile menționate (metrologie, standardizare, veterinar etc.). Adică, normele și standardele rusești care sunt diferite sau intră în conflict cu cele europene ar trebui să rămână neschimbate, fie reanimate, chiar dacă, spre exemplu, până în 2014 peste 1000 de standarde GOST au fost deja retrase (în prezent, circa 50-60% din peste 27.000 standarde naționale sunt GOST-uri). Este clar că partea rusă vrea să-și păstreze prezența comercială și respectiv geopolitică, protejându-și caracteristicile distinctive ale politicilor sale comerciale imutabile (de exemplu, GOST-urile).

De cel puțin 2 ani, Moldova este însă antrenată într-un exercițiu amplu de ajustare, modernizare și integrare a sistemului național de standardizare, metrologie, certificare și cel privitor la aspecte sanitare la normele europene. Acest proces implică activități de fortificare a instituțiilor, pregătire a funcționarilor publici, dar și de reînnoire a infrastructurii laboratoarelor, banii pentru care vin de la UE și alți parteneri de dezvoltare. Stoparea, anularea sau alterarea acestor acțiuni cu tentative de reintroducere sau menținere forțată a standardelor și reglementărilor tehnice rusești (multe dintre care moștenite din perioada sovietică) ar avea consecințe serioase pentru dezvoltarea infrastructurii calității.

Mai mult ca atât, în varianta “foii de parcurs” propusă de Rusia este inclusă o măsură care contravine în totalitate obiectivului de liberalizare a pieții energetice. Or, Rusia ar fi cerut prelungirea contractului de furnizare a energiei electrice, produsă la Cuciurgani, după finalizarea contractului în 2017. Este o mișcare vădită în favoarea concernului rus RAO „UES” (Sistemul Unificat de Energie al Rusiei), care din 2005 deține controlul asupra Centralei de la Cuciurgan, care produce electricitate pe bază de gaz rusesc neplătit. Un asemenea acord din partea Chișinăului ar contraveni principiilor Pachetului Energetic III, care nu poate să fie funcțional fără asigurarea unei competiții nestingherite și liberalizări pe piața energetică moldovenească.

Rusia se contrazice

Unele puncte din “foaia de parcurs” propusă de ruși sunt lipsite de sens. Un exemplu concludent constituie propunerea Rusiei ca Moldova să respecte în totalitate prevederile CSI, în particular cel privind comerțul liber. În prezent, Moldova îndeplineşte prevederile Acordului de Liber Schimb în cadrul CSI. Ceea ce nu poate face Chişinăul este să îndeplinească acorduri sau prevederi care intră în conflict cu DCFTA.

Ţara care încalcă flagrant prevederile Acordului SCI privind liberalizarea comerţului este Rusia. Or, în 2014, aceasta a introdus taxe la import pentru 19 categorii de produse moldoveneşti, la fel, introducând diverse bariere netarifare împotriva exporturilor de fructe, conserve şi carne.

Moldova nu este unica țară în raport cu care Rusia încalcă prevederile Acordului CSI. Ucraina este expusă unor restricții și mai dure din partea Rusiei, care recent a introdus interdicții de tranzitare a teritoriului rusesc pentru produsele ucrainene (aflate sub sancțiuni).

Așadar, Rusia ar trebui să se conformeze prevederilor în materie de comerț liber în CSI înainte ca să ceară acest lucru de la partea moldovenească, care nu a renunțat la îndeplinirea Acordului CSI nici după șirul de bariere apărute pe piața rusească.

Care este intenția Rusiei?

Multitudinea subiectelor introduse de Rusia în “foaia de parcurs” nu este deloc întâmplătoare. În primul rând, aceasta poate complica procesul de negocieri pentru autoritățile moldovenești, deoarece chestiunile economice (rezolvabile) sunt amestecate cu probleme (geo)politice (sensibile și dificile).

În al doilea rând, un număr mare de probleme, incluse intenționat pe agendă, necesită resurse politice și instituționale considerabile, ceea ce ar distrage atenția de la aspecte urgente ce țin de implementarea agendei europene.

În al treilea rând, “foaia de parcurs” în varianta propusă de autoritățile ruse urmărește să convingă publicul moldovenesc că relația cu Rusia este indispensabilă. Aceasta le-ar permite actorilor pro-ruși de la Chișinău, în particular în campania prezidențială, să facă lobby electoral pentru restabilirea relațiilor moldo-ruse, chiar și prin concesii.

Nu în ultimul rând, “foaia de parcurs” în varianta rusească vizează zădărnicirea DCFTA. Autoritățile moldovenești au promis însă că documentul care va fi semnat în final nu va condiționa revizuirea acordurilor cu UE. Dar aceasta nu anulează intenția Rusiei de a determina Chișinăul să facă anumite cedări. Aplicarea sistemului de standardizare, metrologie etc. din CSI, în linii mari – rusesc, concomitent cu cel european, implementat în Moldova, reprezintă unul din obiectivele pe termen scurt și mediu al Rusiei.

În loc de concluzie

Chiar dacă “foaia de parcurs” propusă de Rusia nu este documentul final ce urmează a fi semnat, oricum acesta trezește suspiciuni și incertitudini. Evident, autorităților ruse urmăresc obiective multiple, printre care și testarea angajamentului Moldovei față de UE (DCFTA).

Deși documentul este prezentat drept plan de acțiuni pentru restabilirea relațiilor comerciale moldo-ruse, accentele majore par să fie puse pe probleme de natură (geo)politică.

Autoritățile de la Chișinău trebuie să insiste pe o “foaie de parcurs”concentrată strict pe comerțul bilateral. Ridicarea barierelor tarifare și tehnice, introduse de Rusia din 2013 încoace, urmează să fie subiectul central al documentului și în niciun caz acordarea unor privilegii autorităților găgăuze sau celor din regiunea transnistreană.

Revenirea pe piața rusă nu trebuie să fie condiționată de cedări de ordin politic sau economic, ci să fie determinată de înțelegeri concrete privind asigurarea calității și originii produselor moldovenești.

În orice circumstanțe, autoritățile moldovenești trebuie să respingă propuneri prin care aplicarea sistemului de standardizare, metrologie etc. din CSI/rusesc, va avea loc în paralel cu cel european. Asemenea scenariu ar încălca o serie de angajamente ale Moldovei legate de DCFTA și s-ar opune logicii integrării economice în UE.

Autor: Denis Cenusa
sursa: ipn.md