Să trăim ca-n Europa!

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă: ce am învățat din anul întâi de implementare?

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă: ce am învățat din anul întâi de implementare?

23/09/2016
|
0 Comments
|

Cu un an în urmă, liderii a 193 țări s-au reunit pentru a se implica în eradicarea sărăciei, combaterea schimbărilor climatice și lupta împotriva nedreptății. Aceștia au convenit împreună asupra unui plan pe viitor. Planul, de altfel, este Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care oferă un viitor mai bun pentru miliarde de oameni din întreaga lume și pentru planeta noastră.

Materializarea celui de-al șaptesprezecelea Obiectiv de Dezvoltare Durabilă, înainte de data limită, anul 2030 va fi unul dintre angajamentele cele mai ambițioase pe care comunitatea globală l-a făcut vreodată. Însă, eu sunt ferm convins că dacă oamenii sunt în centrul tuturor acțiunilor, în cazul în care angajamentul părților interesate este menținut și în cazul în care spiritul parteneriatului prevalează, acest proces va fi unul de succes în următorii paisprezece ani.

Sunt optimist din simplu motiv al naturii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Obiectivele se sprijină pe 4 principii puternice. În primul rând, acestea sunt interconectate și indivizibile, care leagă dezvoltarea, drepturile omului, pacea și securitatea. În al doilea rând, acestea sunt universale. Deci, se aplică oricărei persoane de pe tot globul pământesc. În al treilea rând, acestea urmează să fie implementate prin participarea incluzivă a întregii societăți. În al patrulea rând – modul în care acestea sunt puse în aplicare face ca nimeni să nu fie lăsat în urmă. Aceste Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) au creat un scop comun pentru bunăstarea generațiilor viitoare și pentru o planetă care este pregătită pentru provocările de viitor. Acesta este motivul pentru care am văzut o schimbare rapidă, puternică, și chiar urgentă în toate sectoarele, care s-au axat spre practici și politici durabile.

Cu ocazia acestei aniversări de un an de Obiective Globale, peste 50 de guverne, precum și numeroase întreprinderi, oameni de știință și organizații ale societății civile și-au intensificat eforturile de a aduce în prim plan aceste Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). Deci, a crescut atenția și investițiile acordate privind colectarea și analiza datelor pentru a oferi ghidare pentru oricine și a-i include pe toți în acest proces.

La nivel local, sute de orașe și localități adoptă propriile planuri pentru a atinge obiectivele menționate. Și mii de comunități din diferite pături ale societății au accelerat acțiunile desfășurate sub lozinca Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD).
Toți acești pași au contribuit la limitarea schimbărilor climatice, promovarea egalității de gen, atenuarea catastrofelor naturale, abordare fenomenului migrației în masă și reducerea inegalității.

În luna iulie a anului trecut, douăzeci și două de guverne au prezentat Națiunilor Unite planurile lor cu privire la aceste ODD. Acestea au arătat modul în care ei au transformat aceste obiective pentru dezvoltarea națională. Guvernele contribuie la asigurarea că acțiunile sale sunt aliniate în conformitate cu Obiectivele Globale, că programele de activitate se află în sinergie și că sunt finanțate durabil și cât mai eficient posibil. Acest lucru înseamnă că cooperarea pentru dezvoltare va fi aliniată cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD).

Catalizatorul Acordului de la Paris privind schimbările climatice, de asemenea, avansează, și guvernele, în prezent douăzeci și șapte de state au ratificat acordul, inclusiv țările identificate ca cele mai mari surse de emisii de gaze cu efect de seră, China și Statele Unite ale Americii.

Alte sectoare sunt și ele inspirate. A existat o transformare evidentă în modul în care afacerile sunt realizate, cu un accent mai pronunțat pe dimensiunea de dezvoltare socială, economică și de mediu. ONU, de la axarea pe proiecte în conformitate cu părțile interesate, a trecut la conlucrarea în sprijinul politicilor, precum și alinierea eforturilor comune, astfel încât partenerii să poată lucra împreună într-un mod eficient și eficace.

Este clar că progrese enorme au fost făcute.

Însă, mult mai mult trebuie să fie făcut pentru a pune în aplicare planul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Acestea stabilesc obiective specifice pentru a rezolva provocările lumii în care trăim și cu care se confruntă mii de oamenii din întreaga lume.
Cum vom urma mai departe această cale și materializa un viitor viabil?

Aceasta este în cazul în care cei mai importanți agenți ai schimbării sunt, de altfel, oamenii, în prim plan. Sprijinul și presiunea publică vor fi esențiale pentru transformarea ODD-urilor dintr-o simplă aspirație în realitate. Scopul meu este ca cele 2 miliarde de oameni din întreaga lume să fie toți conștienți de aceste Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) până la sfârșitul anului 2017 și pentru ca încă un milion de oameni să devină activiști pentru a fi agenți ai schimbării, care pun presiune asupra factorilor de decizie și care răspund în fața oamenilor, în timp ce noi lucrăm asupra unei societăți mai viabile.

Copiii și tinerii joacă un rol extrem de important, ca și reprezentanții mișcărilor sociale și sunt catalizatorii de schimbare socială și liderii unui viitor mai durabil pentru generațiile viitoare.

Prima aniversare a adoptării ODD-urilor este o ocazie de a sărbători toate realizările făcute pentru a face mai mult pentru ca ODD-urile să devină realitate și, cel mai important, vreau să le aduc sincere mulțumiri guvernelor, întreprinderilor, grupurilor, societății civile și tinerilor din întreaga lume pentru toate eforturile depuse.

În cazul în care toate părțile interesate continuă să depună eforturi pentru construirea unei lumi mai durabile și rezistente, atingerea ODD-urilor în următorii paisprezece ani și transformarea modului în care trăim, este posibilă.

Hai să recunoaștem că noi într-adevăr nu avem un plan B. Pentru că pur și simplu nu există o planetă B.

Autor: David Nabarro. Dr. David Nabarro este Consilier special al Secretarului General pentru Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și Schimbări Climatice

Sursa: undp.md