Să trăim ca-n Europa!

Moldova va implementa Pachetul Energetic III al UE, chiar dacă nu este pregătită

Moldova va implementa Pachetul Energetic III al UE, chiar dacă nu este pregătită

13/06/2015
|
0 Comments
|

Ministerul Economiei a finalizat şi prezentat proiectul noii legi cu privire la energia electrică, conform prevederile pachetului energetic III al Uniunii Europene, care prevede transpunerea în legislația energetică națională a unui șir de directive și regulamente europene.
Autorităţile argumentează necesitatea acestui document prin angajamentele luate de Republica Moldova în anul 2010, când ţara nosatră a devenit membru cu drepturi depline a Tratatului Comunității Energetice.
Având mai puțin timp la dispoziție comparativ cu alte țări membre, care au început reformele în sectorul energetic cu 5 ani mai devreme, Moldova a obținut rezultatele așteptate în pas cu acestea. Astfel, am obținut progrese la transpunerea legislației energetice naționale comparabile cu ale țărilor care au început reformele cu mult înaintea noastră, iar instituțiile s-au încadrat într-un timp foarte scurt pentru a înțelege și a se adapta la conceptele UE, a declarat viceministrul Economiei Valeriu Triboi.trriboi

Tarife transparente şi excluderea subvenţiilor încrucişate

Noua lege cu privire la energia electrică prevede că vor fi transpuse principiile europene privind separarea şi certificarea operatorului de transport şi de sistem, privind separarea juridică a întreprinderilor de distribuție integrate pe verticală, privind separarea contabilă şi organizaţională, pe tip de activitate desfășurat, privind stabilirea unor tarife transparente, nediscriminatorii, justificate şi previzibile pentru fiecare activitate în parte, privind excluderea subvențiilor încrucișate, privind dezvoltarea rețelelor electrice în baza unor planuri de dezvoltare şi de investiţii, pe terme lung, mediu şi scurt, bazate pe prognoza cererii de energie, precum şi transpunerea la nivelul legislaţiei naţionale a altor principii comunitare.

Autorii susţin că transpunerea în practică a acestor prevederi va avea ca efect crearea unei pieţe a energiei electrice funcționale şi competitive, pasibilă de integrare în piața comună europeană. de care vor beneficia toţi participanţii la piaţa energiei electrice şi în special, consumatorii.
Totodată documentul prevede extinderea împuternicirilor Agenţiei Naţionale pentru Reglmentare în Energetică, astfel încât aceasta să dispună de dreptul de ai sancţiona pe toţi participanţii de pe piaţa de energie şi nu doar a titularilor de licenţe eliberate de ANRE.

Moldova a întârziat cu liberalizarea

În acelaşi timp putem constata că Moldova nu şi-a respectat până acum angajamentele asumate la implementarea prevederilor Pachetului Energetic II şi III. Astfel începând cu 1 ianuarie 2015, piaţa energetică urma să fie liberalizată integral, dar acest lucru nu s-a întâmplat nici măcar pe hârtie, iar consumatorii de energie electrică (mari şi mici) din Republica Moldova nu au mai multe opţiuni de alegere a furnizorilor de energie electrică. Totodată există riscul că nici noile angajamente să nu fie respectate, deoarece acestea ar necesita investiţii de circa un miliard de euro, bani pe care Moldova nu îi are. În plus Guvernul nu a reuşit să reformeze companiile de stat, astfel încât acestea să se conformeze noilor cerinţe. De exemplu nu a separat activităţile de distribuţie şi furnizare la RED Nord şi RED Nord-Vest.

Cea mai mare problemă este însă la compania Moldelectrica, care întârzie realizarea mai multor proiecte de infrastructură. O analiză realizată încă în anul 2012 deGerman Economic Team Moldova constata că “Moldelectrica are o structura organizaţională şi guvernanţă corporativă”, dar şi lipsa la această întreprindere a unor “sisteme informaţionale în timp real, cum ar fi SCADA”. De atunci au trecut trei ani, dar situaţia nu s-a schimbat radical, iar întreprinderea de stat a ajuns înglodată în datorii şi cu pierderi anuale de sute de milioane de lei, ca urmare a unor divergenţe cu ANRE şi a incapacităţii Ministerului Economiei de a reforma întreprinderea.

O altă constatare a experţilor germani este lipsa instalaţiilor de generare şi dependenţa de un producător, ceea ce ar putea împiedica intrarea pe piaţă a noilor furnizori. “Dimensiunile mici ale pieţei Moldovei şi accesul limitat la generare ar putea afecta grav concurenţa cu amănuntul – în special pentru consumatorii individuali”, se menţiona în studiul realizat de specialiştii germani. Însă, în Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare a proiectului se susţine că, odată cu crearea cadrului legal necesar pentru funcţionarea unei piețe de energie competitive şi bine organizate, precum şi a condițiilor investiționale atractive pentru dezvoltarea sistemului electroenergetic, va fi posibilă apariția pe piața internă a noilor producători şi furnizori de energie electrică, inclusiv din afara țarii, ceea ce va duce inevitabil la creșterea concurenței pe piața energiei electrice. Autorii mai precizează că vor fi create premise reale pentru consumatorii finali de a-şi realiza dreptul de a alege furnizorul de energie electrică şi de a schimba furnizorul de energie electrică, implicit de a procura energie electrică în mod liber pe piața energiei electrice, la prețuri negociate şi accesibile. Totodată, crearea unui sector electroenergetic bine dezvoltat şi eficient, sigur pentru transportarea energiei electrice pe axa est-vest, va face posibilă integrarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova în ENTSO-E, şi, respectiv, de a accede pe piaţa comună a Uniunii Europene.

Sursă: Mold-Street.com