Să trăim ca-n Europa!

Moldova are un Plan de Acțiuni pentru prevenirea şi lupta cu corupția și un Cod de Conduită și Etică pentru deputați

Moldova are un Plan de Acțiuni pentru prevenirea şi lupta cu corupția și un Cod de Conduită și Etică pentru deputați

21/11/2015
|
0 Comments
|

Planul de Acțiuni pentru consolidarea eficienței Parlamentului Republicii Moldova pentru prevenirea şi lupta cu corupția și Codul de Conduită și Etică pentru deputați au fost prezentate la 20 noiembrie curent. Cele două documente au fost elaborate cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în cadrul proiectului “Îmbunătățirea democrației în Moldova prin suport parlamentar şi electoral”, finanţat de Suedia.

Coordonatoarea rezidentă ONU şi reprezentanta permanentă PNUD, Dafina Gercheva, şi-a exprimat speranța că recomandările formulate vor fi luate în calcul de deputați: ”Corupția subminează dezvoltarea umană și democrația. Aceasta face vulnerabil sistemul democratic, erodând instituțiile, legile și încrederea publicului în lideri. Pentru oamenii săraci, femei și minorități, corupția înseamnă mai puține locuri de muncă, acces limitat la justiție și alte oportunități”.

Directoarea adjunctă a Centrului Național Anticorupție, Cristina Ţărnă, a remarcat: “Documentele prezentate reprezintă o mare valoare pentru noua Strategie Națională Anticorupție, în curs de elaborare. Apreciem înalt PNUD ca un partener credibil și tradițional al părților interesate implicate în eforturile anticorupție, atât din sectorul public, cât și din societatea civilă “.

Arcadie Barbăroșie de la Institutul de Politici Publice și Lilia Caraşciuc de la Transparency International, la rândul lor, și-au exprimat speranţa că Parlamentul va aproba ambele documente și va urma recomandările în activitatea de zi cu zi. Aceasta ar consolida considerabil funcția de supraveghere a Parlamentului, în special în ceea ce privește implementarea legislaţiei, cheltuielile bugetare și monitorizarea aplicării recomandărilor rapoartele Curții de Conturi “.
Planul de Acțiuni pentru consolidarea eficienței Parlamentului Republicii Moldova pentru prevenirea şi lupta cu corupția vizează perioada noiembrie 2015 – decembrie 2018. Planul include 60 de inițiative care rezultă din Raportul de auto-evaluare Anti-Corupție pentru Parlament. Documentul stipulează măsuri specifice pe care fiecare actor vizat trebuie să le întreprindă.

Codul de Conduită și Etică pentru deputați:

· Asigură deschiderea și responsabilitatea deputaților pentru fortificarea încrederii societății în Parlament.

· Ajută deputații să adopte o conduită conformă unor criterii general acceptate.

· Consolidează buna guvernare în Moldova.

În acest scop, Codul propune un set de reguli de conduită și sancțiuni, precum și instituirea funcției de Comisar pentru etică.
Sursa: IDIS Viitorul