Să trăim ca-n Europa!

Ministerul Agriculturii a definitivat structura Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2021-2030

Ministerul Agriculturii a definitivat structura Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2021-2030

19/02/2021
|
0 Comments
|

Ministerul Agriculturii a definitivat structura Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2021-2030, cu sprijinul proiectului twinning.

Comitetul director al proiectului twinning ”Sprijin suplimentar pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranță alimentară în Republica Moldova” s-a reunit în cea de-a II-a ședință pentru a trece în revistă progresele înregistrate în vederea implementării proiectului, a reactualiza obiectivele, dar și pentru a stabili acțiunile ce urmează a fi întreprinse în trimestrul următor.  În acest sens, agenda ședinței a inclus aprobarea planului de acțiuni pentru următoarele șase luni și raportul trimestrial. În cadrul ședinței, s-a subliniat că până în prezent au fost definitivate domeniile de aplicare, structura și conținutul Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2021-2030. În context, a fost stabilită structura de bază a procesului de elaborare a strategiei (manualul privind procesul de elaborare, responsabilitățile, termenele, pachetele și grupul de lucru). ”În scopul implementării celor mai înalte standarde în domeniul siguranței alimentare, dezvoltarea unei agirculturi competitive și a zonelor rurale prospere în țara noastră, am inițiat un set de activități ce vor spori procesul de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. În această perioadă au fost înregistrate progrese privind evaluarea strategică de mediu a noii strategii și dezvoltarea unui set de indicatori pentru SNDAR 2030 și pentru programele sectoriale. Cu acest prilej transmit un mesaj de recunoștință Uniunii Europene pentru suportul continuu oferit Ministerului Agriculturii, inclusiv în procesul de planificare strategică, pentru o implicare activă în dezvoltarea capacităților în sector și pentru sprijinul în organizarea ședințelor.

Totodată, exprim încrederea  tot ce ne-am propus va fi realizat cu succes, iar ședința de astăzi va facilita dialogul eficient și constructiv privind realizarea viitoarelor activități comune”, a declarat ministrul în exercițiu Ion Perju. Astfel, pentru perioada următoare, părțile au convenit ca instituțiile implicate în activitățile de elaborare și implementare a politicilor statului conexe agriculturii (MADRM, AIPA și ANSA), să beneficieze de consultanța experților internaționali, care vor formula recomandări pentru implementarea legislației UE privind politica de calitate și standardele de marketing pentru produse de origine animală (ouă și carne de pasăre). Totodată, părțile își propun revizuirea și actualizarea manualelor de proceduri pentru produsele vizate, precum și organizarea training-urilor și a exercițiilor de simulare a inspecției privind controlul calității produselor. Amintim că Proiectul twinning „Sprijin suplimentar pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranța alimentară”,  demarat la 1 septembrie 2020, este finanțat de Uniunea Europeană cu un buget 2 milioane de euro. Proiectul oferă asistența necesară Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară în vederea consolidării capacităților instituționale drept scop fiind realizarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere.

SURSA: InfoMarket.md