Să trăim ca-n Europa!

Mediul academic este informat despre importanţa standardelor europene asumate de Moldova

Mediul academic este informat despre importanţa standardelor europene asumate de Moldova

06/11/2015
|
0 Comments
|

Institutul Naţional de Standardizare, împreună cu reprezentanţa Centrului Român de Politici Europene în Moldova (CRPE Moldova), prin intermediul programului FHI 360 „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”, a elaborat un suport de curs în domeniul standardizării. Ludmila Gamurari, coordonator de proiecte la CRPE, a declarat pentru IPN că acest suport de curs a fost elaborat de doi experţi naţionali şi un expert din România, iar în cadrul unui workshop, 25 de reprezentanţi ai mediului universitar au consultat suportul de curs apreciindu-l ca fiind binevenit şi util pentru activitatea didactică.

Cinci universităţi din Moldova – Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova, Academia de Studii Economice, Universitatea de Stat din Comrat şi Universitatea „Alecu Russo” din Băţi – au preluat acest suport de curs precum şi curricula aferentă, reprezentând pe viitor un ghid pentru profesorii universitari care predau domeniul standardizării. Datorită suportului de curs în domeniul standardizării, studenţii din cele cinci universităţi vor studia standardele europene în detrimentul celor GOST. Suportul de curs este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

Ludmila Gamurari a subliniat că studenţii de la Comrat au fost foarte receptivi la prezentarea despre importanţa şi avantajele standardelor europene pentru economia Republicii Moldova. La universitatea din Bălţi este necesar să se revină cât de des posibil cu noi proiecte prin care să se promoveze ideea că Moldova are nevoie de o economie modernă şi sustenabilă şi acest lucru este posibil atunci când agenţii economici vor prelua standardele europene şi internaţionale.

Aurica Butnari, manager formare profesională la Institutul Naţional de Standardizare, recunoaşte contribuţia fundamentală pe care o poate aduce educaţia activităţii de standardizare. „Studenţii sunt directorii şi experţii profesionişti de mâine. Fie că devin ingineri sau economişti, ei trebuie să înveţe despre modul de elaborare a standardelor şi despre ceea ce se poate realiza prin standarde, de la subiecte generale, precum contribuţia la eficienţă, bunăstare publică, dezvoltare economică, comerţ şi sustenabilitate, până la domenii tehnice specifice, cum ar fi transportul, produsele alimentare, tehnologia informaţiei”, a subliniat Aurica Butnari.

Ion Panfil, doctor, conferenţiar universitar la Catedra merceologie şi comerţ a Academiei de Studii Economice din Moldova, a spus că acest suport de curs este de o importanţă majoră pentru studenţi şi profesori fiind una dintre puţinele publicaţii moderne şi în limba română în domeniul standardizării. Profesorul a subliniat că studenţii deja şi-au făcut copii ale ghidului, iar profesorii contează că autorii suportului vor asigura biblioteca Academiei cu câteva exemplare ale suportului dat.

Sursa:ipn.md