Să trăim ca-n Europa!

Liberalizarea regimului de vize: Comisia raportează cu privire la călătoriile fără vize de care beneficiază cetățenii țărilor din Balcanii de Vest și Parteneriatul Estic

Liberalizarea regimului de vize: Comisia raportează cu privire la călătoriile fără vize de care beneficiază cetățenii țărilor din Balcanii de Vest și Parteneriatul Estic

21/12/2017
|
0 Comments
|

Liberalizarea regimului de vize: Comisia raportează cu privire la călătoriile fără vize de care beneficiază cetățenii țărilor din Balcanii de Vest și Parteneriatul Estic

Comisia raportează astăzi cu privire la funcționarea schemei de liberalizare a regimului de vize cu țările din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia și Herzegovina, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Montenegro și Serbia), precum și cu țările din Parteneriatul Estic (Republica Moldova, Georgia și Ucraina). Raportul arată că deși cerințele ce țin de liberalizarea regimului de vize în țările menționate continuă să fie îndeplinite, este necesar să se ia acțiuni în anumite sectoare pentru a menține implementarea continuă și durabilă a acestora.

Dimitris Avramopoulos, Comisarul pentru Migrație, Afaceri Interne și Cetățenie a afirmat: “Suntem angajați pe deplin în păstrarea oportunității de a călători fără vize pentru cetățenii țărilor din Balcanii de Vest și Parteneriatul Estic, iar noi, împreună cu guvernele acestor țări, depunem eforturi pentru a realiza acest scop. Însă realizarea acestuia presupune și asumarea responsabilităților atât de către cetățeni, dar și de către autoritățile relevante. Deși noi recunoaștem eforturile acestor țări în asigurarea menținerii progresului înregistrat și faptul că reformele continuă să ducă la rezultate concrete, acțiuni ulterioare mai trebuie luate. Așteptările noastre de la toate țările este să-și intensifice eforturile pentru a aborda migrația ilegală și lupta, în special, împotriva crimei organizate și a corupției.”

Raportul de astăzi reprezintă prima evaluare din cadrul noului mecanism de monitorizare a celor opt țări care au finalizat dialogurile de liberalizare a regimului de vize cu UE. Evaluarea precizează că toate cele opt țări din Balcanii de Vest și Parteneriatul Estic au demonstrat angajamente puternice de a îndeplini cerințele necesare și au depus eforturi substanțiale pentru a implementa anumite reforme de amploare stabilite în cadrul procesului de liberalizare a regimului de vize. Este important acum ca aceste reforme să fie menținute și ca țările vizate să nu facă un pas înapoi în acest proces. Raportul de astăzi se concentrează asupra domeniilor în care acțiuni ulterioare sunt necesare, în special cele ce țin de migrația ilegală și readmisie, precum și de ordinea publică și securitate.

Eforturile depuse pentru reducerea migrației ilegale aduc rezultate și trebuie continuate

Toate cele opt țări au continuat să ia măsuri pentru a aborda migrația ilegală, măsuri care aduc rezultate. Aceste eforturi au dus la o descreștere generală considerabilă a numărului de cereri de azil depuse în statele membre UE de către cetățenii țărilor menționate mai sus. Cu toate acestea, unele provocări mai persistă, în special în Albania, țara cu cel mai mare număr de cereri de azil neîntemeiate dintre statele care beneficiază de regimuri liberalizate de vize. Autoritățile din Albania au depus eforturi pentru a consolida măsurile luate pentru a aborda migrația ilegală și pentru a îmbunătăți cooperarea cu statele membre care sunt afectate cel mai mult de acest fenomen. Aceste eforturi trebuie menținute pentru a se asigura că implementarea continuă rămâne neîntreruptă. Ținând cont de numărul de refuzuri de intrare și de șederi ilegale, Comisia apelează la toate țările în cauză să ia măsuri specifice, variind de la consolidarea controalelor la frontieră până la organizarea campaniilor de informare privind călătoriile fără viză.

Cooperarea privind readmisia migranților continuă fără probleme în toate țările care călătoresc fără vize din Balcanii de Vest și Parteneriatul Estic și în care rata generală a reîntoarcerii în țară este una ridicată. Pentru a continua ameliorarea cooperării privind reîntoarcerea, Comisia apelează la țările din Balcanii de Vest să continue implementarea eficace a acordurilor de readmisie și, dacă este necesar, să semneze protocoale de implementare și cu alte state membre.

Mai multe acțiuni sunt necesare pentru a lupta împotriva corupției și a crimei organizate

În pofida eforturilor continue de prevenire și luptă împotriva crimei organizate, grupurile criminale din țările vizate, care beneficiază de regimuri liberalizate de vize, continuă să fie implicate în mod activ în diverse activități criminale din UE, inclusiv traficul ființelor umane și a bunurilor ilegale, intrările prin efracție, introducerea ilegală a migranților și crimele cibernetice. Toate cele opt țări trebuie să-și intensifice acțiunile pentru a aborda problema crimei organizate.

Cu privire la prevenirea și lupta împotriva corupției și a spălării de bani, în special Republica Moldova trebuie să ia acțiuni imediate pentru a asigura o implementare continuă a cerințelor de referință în procesul de liberalizare a regimului de vize și o durabilitate a reformelor implementate până în acest moment. În virtutea recentelor evoluții, și Ucraina trebuie să ia acțiuni imediate pentru a proteja măsurile anti-corupție introduse în reformele anterioare și să permită și în continuare înregistrarea progreselor în acest sens.

Comisia va raporta din nou Parlamentului și Consiliului European cu privire la îndeplinirea continuă a cerințelor ce țin de liberalizarea regimului de vize în anul 2018.

Context

Raportul de astăzi reprezintă obligația legală a Comisiei în cadrul mecanismului consolidat de suspendare a scutirilor de viză, adoptat în luna martie 2017 pentru a monitoriza îndeplinirea continuă a cerințelor cu privire la liberalizarea regimului de vize de către țările non-UE și pentru a raporta la acest subiect Parlamentului și Consiliului European cel puțin o dată pe an.

Evaluarea cerințelor de referință privind liberalizarea regimului de vize este efectuată în țările în care dialogurile privind liberalizarea regimului de vize s-a încheiat conform planurilor de acțiuni și a foilor de parcurs relevante, și anume din țările din Balcanii de Vest și ale Parteneriatului Estic.

În cazul țărilor din Balcanii de Vest, acest nou raport vine să înlocuiască fostele rapoarte de monitorizare post-liberalizare a regimului de vize și cuprinde perioada de la ultimul astfel de raport din februarie 2015. În cazul țărilor Parteneriatului Estic, raportul cuprinde perioada de la publicarea Rapoartelor de progres privind liberalizarea regimului de vize adoptate în decembrie 2013 pentru Republica Moldova și în decembrie 2015 pentru Georgia și Ucraina.

Cetățenii statelor Montenegro, Serbia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei sunt scutiți de vize din decembrie 2009. Pentru cetățenii Albaniei și ai Bosniei și Herzegovina acest lucru a fost posibil de la finele anului 2010. Pentru Republica Moldova călătoriile fără viză au intrat în vigoare în aprilie 2014, pentru Georgia – în martie 2017 și pentru Ucraina – în iunie 2017.

SURSA: Delegatia UE in Republica Moldova. Vezi AICI