Să trăim ca-n Europa!

Lansarea proiectului -pilot în susţinerea tinerilor antreprenori creativi în UE şi ţările terţe

Lansarea proiectului -pilot în susţinerea tinerilor antreprenori creativi în UE şi ţările terţe

08/08/2015
|
0 Comments
|

Platforma va permite stabilirea conexiunilor între profesioniștii din Europa și țările terțe, susținând noua generație de profesioniști creativi în dezvoltarea lor profesională.

Platforma va fi sub-divizată pe sectoare de activitate și va cuprinde servicii precum instruire, activități de învățare reciprocă, conferințe pe teme specifice, vizite de studiu și participarea la diverse evenimente la care vor fi prezenți reprezentanți ai sectoarelor culturale și creative din întreaga lume.
Proiectul-pilot se bazează pe un număr de inițiative a Comisiei Europene și Parlamentului European, în special pe Acţiunea pregătitoare privind culturaîn relaţiile externe ale Uniunii Europene. Raportul final al Acțiunii a subliniat că în rândul tinerilor antreprenori și reprezentanților industriilor culturale și creative în țările terțe există un real interes pentru a stabili relații de colaborare cu omologii lor europeni. Printre recomandările acestui raport se numără crearea unei rețele a tinerilor antreprenori creativi cu țările terțe.

Obiectivele proiectului-pilot:

·         Crearea unei platforme care să conecteze și integreze tineriii antreprenori creativi și să consolideze contactele dintre rețelele naționale / regionale ale tinerilor antreprenori creativi din UE și țările terțe în sectorul cultural;
·         Susținerea  capacităților tinerilor antreprenori din sectoarele culturale și creative pentru a funcționa la nivel transnațional și internațional;
·         Facilitarea schimbului de experiență cu privire la noi modele de gestionare a afacerilor în sectoarele culturale și creative;
·         Promovarea antreprenoriatului, inovației și potențialului creativ al tinerilor antreprenori pentru cooperare internațională în sectoarele culturale și creative.

Proiectul se va desfășura pe parcursul a 24 de luni. Se preconizează ca acesta să demareze la finele anului 2015 sau începutul anului 2016.

Data limită pentru Apelul de Propuneri – 15.09.2015

Sursa: infoeuropa.md