Să trăim ca-n Europa!

IPRE: Doar prin rezultate concrete de aplicare a reformelor în Moldova poate fi restabilită încrederea Uniunii Europene

IPRE: Doar prin rezultate concrete de aplicare a reformelor în Moldova poate fi restabilită încrederea Uniunii Europene

06/04/2016
|
0 Comments
|

Deși autoritățile Republicii Moldova au aprobat o Foaie de Parcurs privind agenda de reforme prioritare ca răspuns la Concluziile UE, aceasta în mare parte conține acțiuni cu caracter legislativ, care în orice condiții trebuiau să fie îndeplinite de Guvernul RM, ezitând de a veni cu acțiuni care ar demonstra o voință politică clară în schimbarea calitativă a procesului de implementare a reformelor, depolitizarea instituțiilor publice și abandonarea practicilor care afectează independența justiției și instituțiilor de drept.

La această concluzie au ajuns experții IPRE în cadrul analizei tematice privind ultimele evoluții ale dialogului RM-UE în contextul implementării Acordului de Asociere. Astfel, dacă până în anul 2015 dialogul RM-UE a fost caracterizat de o agendă ambițioasă de integrare europeană atunci, din cauza derapajelor și pierderii calității RM de „istorie de succes”, la începutul anului 2016 preocuparea principală pe agenda RM-UE a fost depășirea crizei și „stabilizarea” Republicii Moldova.

Uniunea Europeană a fost practic nevoită să adopte o tactică pragmatică a pașilor mici, stabilind o legătură directă de condiționare între avansarea relațiilor cu Republica Moldova și înlăturarea restanțelor Republicii Moldova cu privire la implementarea Acordului de Asociere, dar în special realizarea reformelor concrete în sectoare cheie. În acest sens, conținutul Concluziilor Consiliului UE privind Republica Moldova din 15 februarie 2016 care conține un set de condiționalități clare referitor la acțiunile prioritare pe termen scurt pe care trebuie să le realizeze Guvernarea de la Chișinău, confirmă noua abordare a UE.

„Așteptarea noastră este că atât Uniunea Europeană și alți parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova vor monitoriza îndeaproape modul în care se va îndeplini Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare. De asemenea, UE va insista asupra unei schimbări de atitudine în implementarea legilor nu doar adoptarea lor formală. Este necesar un efort concret din partea autorităților RM pentru a demonstra existența unei voințe politice clare în aplicarea practică a reformelor care vizează în special sectorul justiției, combaterii corupției și reformei sectorului financiar-bancar. Implementarea angajamentelor asumate în Acordul de Asociere trebuie să fie prioritară. Altfel, Republica Moldova nu va reuși să redobândească încrederea partenerilor de dezvoltare, iar viitorul european al Republicii Moldova ar putea fi pus în pericol”, a comentat unul din autorii analizei, expertul IPRE, Iulian Groza.

IPRE consideră că dinamica implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană pe parcursul anului 2015 a fost afectată în mare parte de crize guvernamentale continue, iar tergiversarea numirii unui nou Guvern pe parcursul trimestrului IV al anului 2015 și începutul anului 2016, de asemenea a influențat viteza și calitatea de implementare a reformelor cheie.

Reamintim că Foaia de Parcurs a inclus în total 69 de acțiuni prioritare corespondente celor 13 domenii. Majoritatea acțiunilor, și anume 46 de acțiuni prioritare au fost planificate pentru perioada martie-aprilie 2016, 19 acțiuni prioritare sunt planificate pentru perioada aprilie-iulie 2016, iar 4 acțiuni prioritare sunt cu termen permanent de realizare (permanent/în curs de desfășurare). Termenul limită asumat de autoritățile RM pentru realizarea tuturor acțiunilor prioritare este 31 iulie 2016. Totodată, majoritatea acțiunilor planificate sunt cu caracter legislativ (38 de acțiuni), iar altele vizează activități de implementare (31 de acțiuni).

Sursa: interlic.md