Să trăim ca-n Europa!

Germania va finanța proiecte de dezvoltare a ÎMM-urilor și de infrastructură urbană

Germania va finanța proiecte de dezvoltare a ÎMM-urilor și de infrastructură urbană

17/01/2024
|
0 Comments
|

Republica Moldova va beneficia de asistență financiară nerambursabilă din partea Germaniei pentru proiecte de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și de infrastructura urbană. Comisia politică externă și integrare europeană a aprobat, astăzi, avizul consultativ asupra inițierii negocierilor și aprobării semnării proiectului Înțelegerii cu Guvernul Republicii Federale Germania pentru finanțarea proiectelor „Facilitarea dezvoltării IMM-urilor din Moldova”, „Facilitarea dezvoltării IMM-urilor din Moldova măsuri adiționale”, „Program deschis de dezvoltare urbană din Moldova” și „Program deschis de dezvoltare urbană din Moldova măsuri adiționale”.

Mijloacele financiare, în valoare de până la 24,7 milioane de euro, vor fi oferite de Institutul de Credit pentru Reconstrucție (KfW). Astfel, proiectul „Facilitarea dezvoltării IMM-urilor din Moldova”, care urmărește extinderea ofertei de împrumuturi la prețuri accesibile pentru IMM-urile din țara noastră, va beneficia de finanțare în valoare totală de până la 10 milioane de euro. Pentru finanțarea proiectului „Facilitarea dezvoltării IMM-urilor din Moldova măsuri adiționale” vor fi oferite resurse financiare în valoare de până la 700 de mii de euro. Partenerul de implementare a proiectelor dedicate dezvoltării IMM-urilor va fi Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, iar agenția implementatoare a proiectelor – Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

Proiectul „Program deschis de dezvoltare urbană din Moldova”, care vizează reabilitarea infrastructurii existente, implementarea infrastructurii noi și durabile din punct de vedere ecologic în sectoarele de apă și canalizare, precum și de eficiență energetică va beneficia de finanțare de până la 13 milioane de euro. În cadrul programului vor fi prioritare proiectele de alimentare cu apă și canalizare din nordul Republicii Moldova și un proiect de eficiență energetică în Chișinău. Totodată, pentru proiectul „Program deschis de dezvoltare urbană din Moldova măsuri adiționale” vor fi oferite mijloace financiare în valoare totală de până la un milion de euro. Acest program prevede consolidarea agenției sau agențiilor de executare a proiectelor din cadrul cooperării financiare în ceea ce privește întreținerea și eficiența economică. Partenerul de implementare a proiectelor de dezvoltare urbană va fi Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

SURSA: Parlamentul Republicii Moldova