Să trăim ca-n Europa!

Germania va face investiții de 2 milioane de euro pregătirea specialiștilor in agricultură

Germania va face investiții de 2 milioane de euro pregătirea specialiștilor in agricultură

07/08/2016
|
0 Comments
|

Învățământul profesional tehnic în domeniul agriculturii din Republica Moldova va fi dezvoltata cu sportul Germaniei. În acest sens, între cele două părți a fost semnat un Acord.

Semnarea Acordului de Implementare a proiectului “Reforma Structurală în învățământul profesional tehnic (ÎPT) în Republica Moldova” între Ministerul Educației al Republicii Moldova (ME), Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova (MAIA) și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a avut loc la sfîrșitul lunii iulie.

Obiectivul principal al proiectului “Reforma Structurală în învățământul profesional tehnic (ÎPT) în Republica Moldova” este îmbunătățirea politicilor și a cadrului instituțional prin adoptarea unor elemente ale formării profesionale duale.

Proiectul se va desfășura în perioada 2016-2018 și va acorda asistență tehnică și financiară în valoare de două milioane de euro din partea Guvernului Germaniei pentru dezvoltarea învățământului profesional tehnic prin sistem dual.

GIZ implementează proiecte de dezvoltare din numele Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și alte ministere ale Republicii Federale Germania, și lucrează împreună cu partenerii săi cu scopul de a elabora soluții eficiente care oferă oamenilor perspective mai bune și contribuie la îmbunătățirea, în mod durabil, a condițiilor de viață a acestora.

Sursa: today.md