Să trăim ca-n Europa!

Fluxul IPN „Integrare Europeană”, 1-7 mai 2017

Fluxul IPN „Integrare Europeană”, 1-7 mai 2017

08/05/2017
|
0 Comments
|

Sala de sport a școlii satului Proteagailovca din regiunea transnistreană este reparată pentru prima dată după 60 de ani de la darea în exploatare. Proiectul, cu un buget de aproape 135 de mii de euro, este realizat în cadrul Programului „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD și finanțat de Uniunea Europeană. Renovarea sălii de sport presupune schimbarea geamurilor vechi pe unele noi, din termopan. Totodată, va fi înlocuită pardoseala, tencuiala și toate rețelele inginerești. Vor fi reparate vestiarele și blocul sanitar.

xxx

Ziua Europei va fi marcată în Republica Moldova printr-o serie de evenimente organizate de executiv pe parcursul lunii mai. În acest sens, premierul Pavel Filip a menționat că pe 13 mai Ziua Europei urmează a fi celebrată alături de partenerii din Uniunea Europeană în grădina publică „Ştefan cel Mare”, unde va fi amplasat tradiţionalul Orăşel European. În context, premierul a îndemnat toate instituţiile statului să participe la eveniment.

xxx

Încrederea oamenilor în justiția din Republica Moldova a crescut în ultima jumătate de an de trei ori. Potrivit Barometrului Opiniei Publice (BOP), în aprilie curent, 24% din respondenți au comunicat că au încredere în justiție, în comparație cu 7,8% în octombrie 2016. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Justiţiei, încrederea societății față de justiție a crescut și datorită implementării proiectului Comisiei Europene Pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) în comun cu autoritățile judecătorești din Moldova. În acest sens fiind recomandată introducerea noilor instrumente precum registrele e-Executare, e-Notariat, e-Arest, e-Probațiune, e-Licențe, e-Organizații, e-Procuratură, e-Dosar.

xxx

Profesori de pe ambele maluri ale Nistrului vor fi instruiți pe parcursul a doi ani în domeniul respectării şi promovării drepturilor omului. Activitățile, lansate la inițiativa Institutului pentru Democrație, vor fi susținute financiar de Uniunea Europeană, în cadrul Programului „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”. Pe perioada programului vor fi deschise trei centre destinate instruirii cadrelor didactice, iar beneficiari vor fi circa 300 de profesori.

xxx

Serviciul Vamal va simplifica procedurile vamale aplicate în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti (PILG) pentru a creşte eficienţa activităţii comerciale a complexului. La fel, urmează să fie îmbunătăţite procedurile fito-sanitare şi veterinare aplicate la vămuirea mărfurilor. Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) a prezentat într-o conferință de presă, rezultatele studiul asupra procedurilor vamale aplicate în PILG. Pe lângă simplificarea procedurilor de vămuire a mărfurilor, studiul mai recomandă modificarea cadrului juridic și de reglementare a activităţii PIL și modernizarea infrastructurii.

xxx

Proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului necesită o evaluare de risc multilaterală, cu implicarea experților din societatea civilă și din mediul profesional de afaceri. Urmează a fi calibrate măsurile stabilite prin proiectul de lege, riscurile asociate încălcărilor și pachetul de sancțiuni aplicate. De această părere este economistul Centrului Analitic Independent Expert-Grup, Sergiu Gaibu, care a efectuat o analiză a inițiativei legislative în cauză. Sergiu Gaibu a declarat că, înainte de a fi votat în a doua lectură, este important ca proiectul de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului să includă cele mai bune practici în domeniul identificării beneficiarilor finali, determinării tranzacțiilor suspecte și a măsurilor de precauție privind clientela. În opinia sa, acest fapt poate fi realizat prin transpunerea integrală a tuturor prevederilor directivei Uniunii Europene.

xxx

Cetățenii percep Uniunea Europeană în calitate de principal partener de dezvoltare al Republicii Moldova, iar pe cancelarul german Angela Merkel – drept cea mai influentă persoană din spațiul european. Totodată, corupția, salariile, pensiile și locurile de muncă sunt principalele probleme care îngrijorează populația. Concluziile se regăsesc în cercetarea People Watch, efectuată de „CBS-AXA”, la comanda Institutului IDIS „Viitorul”. 52% dintre respondenții sondajului au declarat că UE ajută cel mai mult Republica Moldova, aceasta fiind urmată de România – 23%, Rusia – 17% și SUA – 12,1%. Aproape două treimi dintre intervievați au spus că resursele financiare ar trebui să fie îndreptate pentru dezvoltarea economiei astfel încât acestea să creeze cel mai mult folos pentru cetățeni și țară.

xxx

Turiștii care intenționează să viziteze stânga Nistrului își pot face călătoria mai memorabilă. Un Centru de informare turistică, inaugurat la Tiraspol, va oferi vizitatorilor străini, dar și localnicilor, detalii despre destinațiile turistice, posibilități de acomodare și alte informații relevante. Acesta este unul dintre proiectele Programului finanțat de Uniunea Europeană „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD. Centrul a fost creat în baza unei platforme de cooperare trans-riverană, stabilite de Agenția pentru Dezvoltare Regională din Tiraspol și Asociația Hotelurilor și Restaurantelor din Republica Moldova. Consultațiile despre destinațiile turistice sunt oferite gratuit în limbile rusă și engleză. Vizitatorii pot găsi aici diverse broșuri, ghiduri și pot cumpăra suvenire autentice ale meșterilor locali.

Sursa: ipn.md