Să trăim ca-n Europa!

Educație statistică pentru utilizatorii de date: practici bune din R. Moldova pentru măsurarea corectă a inegalității de gen

Educație statistică pentru utilizatorii de date: practici bune din R. Moldova pentru măsurarea corectă a inegalității de gen

05/11/2015
|
0 Comments
|

Statisticieni și utilizatori de date din Europa de Est și Asia Centrală s-au întrunit la Chişinău pentru un atelier de două zile dedicat statisticii de gen, organizat de Comisia Economică a ONU pentru Europa (UNECE) și PNUD Moldova, şi găzduit de Biroul Național de Statistică. Evenimentul şi-a propus drept scop schimbul de experiență în utilizarea și comunicarea datelor sensibile la dimensiunea de gen, precum şi prezentarea ghidului de instruire a utilizatorilor de statistici de gen elaborat recent de UNECE.
“Pentru implementarea noii agende de dezvoltare durabilă avem nevoie de instituții responsabile, capacități naționale puternice, voință politică și resurse financiare. Țările au nevoie de date dezagregate calitativ pentru a putea soluționa probleme de inegalitate și pentru a asigura accesul fiecărei persoane – femeie sau bărbat, fată sau băiat – la oportunități egale, și pentru a utiliza abilitățile sale întru dezvoltarea țărilor în care locuiesc. Utilizarea corectă a acestor date este şi mai importantă când vine vorba de monitorizarea adecvată a realizării priorităților stabilite de către state”, susţine Dafina Gercheva, Coordonatoare rezidentă a ONU și Reprezentantă permanentă PNUD Moldova.
Conceptul de a “nu lăsa pe nimeni în urmă” este cea mai mare provocare la nivel mondial pentru dezvoltarea durabilă. Gradul de dezagregare a datelor colectate va juca un rol crucial în monitorizarea și evaluarea progreselor în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Selectarea indicatorilor relevanți pentru fiecare obiectiv, precum și monitorizarea eficientă a progresului în asigurarea egalității de gen la nivelul tuturor obiectivelor sunt elemente esențiale pentru ca femeile și bărbații, fetele și băieții, să beneficieze în egală măsură de eforturile de implementare.
Andres Vikat, Şeful Statisticilor Sociale şi Demografice, UNECE, a subliniat că “noua agendă de dezvoltare la nivel mondial post-2015 atestă interesul oamenilor în activitatea statisticienilor, precum şi accentuează importanţa calităţii datelor produse”. „Statisticienii trebuie în mod constant să demonstreze relevanța activității lor pentru a răspunde așteptărilor utilizatorilor în cadrul monitorizării ODD, dar și în sprijinul de zi cu zi a factorilor de decizie la nivel național.
Misiunea statisticienilor nu se limitează doar la colectarea și procesarea de date, ci include şi cunoaşterea nevoilor diverselor grupuri de utilizatori, îmbunătățirea diseminării, creșterea gradului de conștientizare a valorii datelor statistice și încurajarea activă a utilizării corecte a acestora. Aceste provocări pot fi realizate doar în urma cooperării dintre producătorii și utilizatorii de statistici. Toţi cei care activează în sfera politicilor publice sau a serviciilor sociale trebuie să posede abilități de înțelegere și de utilizare a evidențelor. Politicile ce promovează egalitatea de gen și abilitarea femeilor solicită o înțelegere mai specifică a problemelor de gen și a datelor statistice relevante.
Reprezentantul de țară al UNFPA în Moldova, Ian McFarlane, a vorbit despre conexiunea dintre generarea de date și utilizarea de date. “Pentru a putea realiza progrese trebuie să ne asigurăm că această conexiune este îmbunătățită. Aceasta deja este parte din munca comună a Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova, în contextul elaborării cu suportul agențiilor ONU a unei strategii naționale de dezvoltare a sistemului statistic național, proces condus de Biroul Național de Statistică. Egalitatea de gen este un factor fundamental în asigurarea dezvoltării pentru toți. Utilizarea datelor dezagregate ne ajută să povestim despre beneficiile egalității de gen”.
Lucia Spoiala, Director General al Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, a accentuat importanţa sprijinului oferit în ultimii 8 ani de ONU în sectorul statisticii, inclusiv aspectele de gen care au devenit un element omniprezent abordat în activitatea cotidiană a factorilor de decizie și a statisticienilor. „Această schimbare de comportament se datorează recunoașterii valorii adăugate pe care dimensiunea de gen o poate aduce activităţii noastre”, a menţionat Lucia Spoiala.
Peste 40 de participanți din mai multe țări din Europa de Est și Asia Centrală, precum și experți din Italia, Turcia, și Comitetului pentru Statistică al Comunităţii Statelor Independente au discutat și au împărtășit în timpul evenimentului experiența lor, lecțiile învățate și provocările legate de diseminarea datelor sensibile la gen și cooperarea între statisticieni și utilizatorilor de date. Autorul ghidului UNECE cu privire la instruirea utilizatorilor statisticilor de gen, Jessica Gardner (statistician din Australia), a implicat participanții în activități practice de utilizare a ghidului.
Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova este singurul oficiu de statistică din regiune care a testat, cu sprijinul PNUD și UN Women, instrumentarul UNECE cu implicarea a două tipuri diferite de utilizatori – ONG-urile care promovează drepturile femeilor și egalitatea de gen și cu unitățile gender din cadrul ministerelor de resort. În noiembrie, ghidul UNECE va fi, de asemenea, utilizat în instruirea angajaţilor Secretariatului Parlamentului. Statisticienii moldoveni au împărtășit cu colegii din alte țări experiența în planificare sesiunilor de formare și anume necesitatea de a personaliza sesiunile de instruire în conformitate cu contextul național, dar și în funcţie de competențele utilizatorilor vizați. Această experiență a confirmat încă o dată necesitatea mai multor activități de instruire în domeniul statistic în Republica Moldova, acoperind specialiști din diferite sectoare și profesii.
Ghidul UNECE urmează a fi îmbunătăţit în urma recomandărilor participanţilor la workshop şi distribuit tuturor de către UNECE spre utilizare. Acesta va oferi posibilitatea responsabililor de statisticile de gen din întreaga regiune să desfășoare sesiuni de formare și educaţie statistică în subiecte de gen. Cunoștințele și abilitățile generate de la astfel de instruiri vor îmbunătăți procesul de luare a deciziilor, vor genera măsuri focusate și cost-eficiente în îmbunătățirea calității vieții femeilor și bărbaților, fetelor şi băieților. Ghidul este destinat utilizatorilor de statistici de gen în cadrul autorităților publice și a diverselor structuri de promovare a egalității de șanse. Acesta include descrierea scurtă și clară a conceptelor statistice da bază cu exemple practice și exerciții care urmează a fi utilizate în sesiunile de formare.
Republica Moldova este una din țările din regiune cu experiență bogată în diseminarea statisticilor de gen și în cooperarea dintre producătorii și utilizatorii de date – experiență de care pot face uz alte state.
Atelierul este una din activităţile Proiectului “Cooperare interregională pentru consolidarea capacităților naționale de măsurare a progresului în atingerea egalității de gen și abilitării femeilor” finanțat de United Nations Development Account și UNFPA. Acesta a fost organizat în cooperare cu Programului comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”, cu suportul UNDP Moldova.