Să trăim ca-n Europa!

Dialogul UE-Moldova privind drepturile omului

Dialogul UE-Moldova privind drepturile omului

14/10/2021
|
0 Comments
|

La 13 octombrie 2021, Uniunea Europeană și Republica Moldova au organizat prin videoconferință cea de-a douăsprezecea rundă a Dialogului anual privind drepturile omului.

Dialogul a reafirmat angajamentul reciproc față de valorile comune ale democrației, drepturilor omului și libertăților fundamentale și statului de drept, consacrate în Acordul de asociere UE-Moldova. Reprezentantul special al UE pentru drepturile omului, Eamon Gilmore, a participat la discuție, subliniind importanța pe care o acordă UE drepturilor omului în relațiile UE-Moldova.

Reuniunea a oferit ocazia de a revizui evoluțiile de la precedentul dialog din 2020. Au avut loc discuții pe o gamă largă de probleme, de la principalele evoluții ale politicii UE în domeniul drepturilor omului, până la democrație și drepturi electorale, drepturile omului în sistemul de justiție (detenția preventivă, condițiile de detenție, lupta împotriva torturii și maltratării), punerea în aplicare a standardelor fundamentale ale muncii, libertatea presei, drepturile copilului, precum și politica antidiscriminare a egalității de gen și cooperarea multilaterală.

UE a salutat evaluarea generală pozitivă a ultimelor două runde de alegeri de către Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE / ODHIR) și a reamintit necesitatea de a aborda rapid deficiențele identificate, precum și ca recomandări de lungă durată ale Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei și ale OSCE / ODHIR printr-o revizuire cuprinzătoare și transparentă a procesului electoral legislativ. S-a remarcat că sunt deja întreprinse măsuri în acest sens.

În cadrul discuțiilor, s-a acordat o atenție specială asupra necesității unei reforme aprofundate a mediului mass-media, în special în ceea ce privește abordarea situației de concentrare a proprietății mass-media, a lipsei de transparență și de supraveghere. UE a salutat planurile guvernului de a îmbunătăți cadrul legal în ceea ce privește accesul la informații și a subliniat importanța activității presei independente și a jurnaliștilor de investigație pentru o societate pluralistă.

UE a îndemnat Republica Moldova să depună eforturi decisive pentru a alinia condițiile de detenție la standardele internaționale și pentru a investiga și a urmări în detaliu, precum și pentru a sancționa în mod eficient orice act de maltratare și tortură în unitățile de detenție. De asemenea, a subliniat importanța asigurării dreptului la un proces echitabil pentru toate persoanele și a solicitat modificarea rapidă a legislației privind statutul străinilor, pentru a oferi garanții procedurale eficiente împotriva expulzării.

UE a salutat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de dezinstituționalizare a sistemului de îngrijire a copiilor și pașii făcuți pentru dezvoltarea unui nou Program de protecție a copilului și a unui Plan de acțiune pentru 2022-2026, reamintind totodată importanța susținerii ultimelor etape ale procesului.

Participanții au convenit asupra importanței consolidării în continuare a cadrului legal pentru egalitate și nediscriminare, în special prin eliminarea lacunelor legislative existente pentru a contracara în mod eficient infracțiunile săvârșite din ură și limbajul ce instigă la ură, precum și abordarea discriminării la locul de muncă. UE a salutat măsurile întreprinse de Parlamentul Republicii Moldova în procesul de ratificare a Convenției de la Istanbul și a îndemnat Republica Moldova să intensifice eforturile de prevenire și abordare a violenței împotriva femeilor și fetelor, în special a violenței sexuale și domestice.

UE și Moldova au convenit să mențină drepturile omului în centrul tuturor politicilor și eforturilor, inclusiv în ceea ce privește răspunsul și recuperarea de la pandemia COVID-19.

Delegația UE a fost condusă de dl Richard Tibbels, șeful diviziei pentru relațiile bilaterale ale parteneriatului estic în cadrul Serviciului european de acțiune externă, în timp ce delegația din partea Republicii Moldova a fost condusă de dl Iulian Rusu, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției. În conformitate cu politica sa de consultare a societății civile înainte de reuniunile sale privind drepturile omului, UE s-a bazat pe aportul valoros al ONG-urilor moldovenești și internaționale și al organizațiilor internaționale și regionale active în Moldova.

Următorul dialog privind drepturile omului dintre UE și Moldova este programat să aibă loc la Bruxelles în 2022.

 

Sursa: Comunicat de presă din partea Comisiei Europene