Să trăim ca-n Europa!

Delegaţia UE în Republica Moldova împreună cu Statele Membre au prezentat Guvernului Republicii Moldova Raportul Comun de Analiză

Delegaţia UE în Republica Moldova împreună cu Statele Membre au prezentat Guvernului Republicii Moldova Raportul Comun de Analiză

13/10/2016
|
0 Comments
|

Delegaţia UE în Republica Moldova împreună cu Statele Membre şi Elveţia au prezentat Guvernului Republicii Moldova Raportul comun de analiză. Acest Raportreprezintă sursa de referinţă principală pentru planificarea asistenţei viitoare pentru Republica Moldova din partea UE în perioada 2017-2020. Această analiză reprezintă prima fază a procesului de Programare comunăîn Republica Moldova, care a început în anul 2015. Raportul Comun de Analiza este rezultatul muncii colective a Delegaţiei UE în Republica Moldova şi aStatelor Membre şi Elveţiei. Guvernul Republicii Moldova, Partenerii de dezvoltare, Societatea civilă şi alţi factori de decizie au fost consultaţi şi au contribuit la acest exerciţiu destinat în primul rând avansării parteneriatului nostru strategic spre beneficiul populației din Republica Moldova.
Documentul descrie în detaliu situaţia din Republica Moldova în treisprezece sectoare, accentuând prioritățile principale de dezvoltare ce urmează a fi rezolvate. Raportul de Analiză Comună identifică provocările principale la adresa dezvoltării Republicii Moldova, inclusiv buna guvernare, justiţie şi afaceri interne, economia şi sectorul financiar. UE, Statele Membre și Elveția sunt gata să susţină Republica Moldova în abordarea acestor provocări, cu obiectivul de a oferi rezultate tangibile şi vizibile pentru populaţie.

Sursa: Delegatia UE in RM